Rok 2015 ve znamení techniky

Česká spořitelna se stala generálním partnerem iniciativy Rok průmyslu a technického vzdělávání, kterou v Národním technickém muzeu slavnostně vyhlásil Svaz průmyslu a dopravy ČR za účasti premiéra Bohuslava Sobotky, ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a ministra školství Marcela Chládka.

Pokud budou mít české firmy i v budoucnu takové obtíže se sháněním kvalifikovaných zaměstnanců jako dosud, zdejší průmysl nikdy nevyužije svůj plný potenciál. Školy a firmy proto musí spolupracovat, aby mladé lidi přitáhli k technickým oborům. Právě propojování obou sfér je cílem Nadace Depositum Bonum, kterou založila Česká spořitelna. V letošním roce bude podpora kvalitního vzdělávání ještě intenzivnější. Česká spořitelna se jako generální partner zapojila do iniciativy Svazu průmyslu a dopravy ČR, který letošní rok vyhlásil Rokem průmyslu a technického vzdělávání.

„Českou ekonomiku vždy profilovaly  inovativní a prosperující průmyslové firmy. O tom, jestli tomu tak bude i za dvacet let, rozhodnou dnešní žáci na základních a středních školách. Pokud v technických a přírodovědných oborech vycítí úžasnou příležitost pro rozvoj svojí kreativity a cestu k osobnímu úspěchu a naplnění, budeme mít vyhráno. V České spořitelně prostřednictvím Nadace Depositum Bonum děláme dnes maximum pro to, aby se tato vize naplnila. Proto jsme také přivítali myšlenku Roku průmyslu a technického vzdělávání a nezaváhali stát se jeho generálním partnerem“, uvedl předseda představenstva České spořitelny a předseda správní rady Nadace Depositum Bonum Pavel Kysilka.

Nadace Depositum Bonum pomáhá zkvalitnit výuku technických a přírodovědných oborů na českých školách. V rámci projektu Elixír do škol Nadace po celé České republice založila 21 Regionálních center, ve kterých se každý měsíc schází učitelé fyziky a vyměňují si své nejlepší nápady do výuky. V centrech si také mohou zdarma půjčit učební pomůcky v hodnotě 45 tisíc korun.

Jedním z cílů Nadace Depositum Bonum je i propojovat školy s místními podniky, aby společně pomohly dětem ukázat technické obory v novém světle. Do projektu se již zapojují firmy, které učitelům a jejich žákům nabízejí exkurze a podporují Regionální centra nákupem dalších pomůcek.

„Například od firmy Meopta jsme dostali bedny čoček. Máme rozptylky, spojky i hranoly. Děti pomůcky dostanou do ruky, můžou se sklem dělat pokusy a kantor se nemusí bát, že se něco rozbije. Je to naprosto skvělé a jsme za to velmi vděční,“ pochvaluje si Irena Dvořáková, učitelka fyziky na ZŠ Červený vrch v Praze a hlavní metodička projektu Elixír do škol.