Nadace navázala spolupráci s Českomoravskou elektrotechnickou asociací

Učitelé v Regionálních centrech si brzo budou moci vyzkoušet nové multimetry a krokové motory, které Nadaci věnovala Českomoravská elektrotechnická asociace a její členové. Na setkání elektrotechniků v Brně obě strany také podepsaly memorandum o spolupráci.

"Jsme rádi, že jsme se mohli zapojit do činnosti Nadace. Rozhodili jsme sítě a ozvalo se mnoho firem, které chtěly pomoci, například VUES Brno, OEZ, ATAS elektromotory Náchod, ELKO EP a PHOENIX CONTACT. Je to první krůček a doufáme, že další přijdou," řekl Jan Prokš, ředitel Českomoravské elektrotechnické asociace (EIA).

Na akci, jíž se zúčastnilo přes 50 hostů, vystoupil Václav Piskač, učitel fyziky na Gymnáziu Brno, který má na starost rozvoj Regionální center. Podnikatelům předvedl pomůcky pro výuku elektromagnetických jevů.

"Když si děti mohou vyzkoušet fyzikální pokus, pracovat s pomůckami, jsou schopné samy odvodit základní fyzikální zákony. Fyzika se nedá učit s křídou u tabule, to je špatně. Školy ale nemají dostatek peněz na nákup pomůcek. Proto potřebujeme pomoc ze strany firem," uvedl Václav Piskač.

"Nesmírně si vážíme toho, že jsme našli partnera pro rozvoj našich Regionálních center pro fyzikáře. Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám pomáhají, abychom mohli zakládat další centra a dát dalším učitelům příležitost půjčit si nové pomůcky, vyzkoušet si experimenty a naučit se předávat dětem informace zábavnou a srozumitelnou formou," dodal Václav Kubata, ředitel Nadace Depositum Bonum.

Memorandum o spolupráci Nadace Depositum Bonum a Českomoravské elektrotechnické asociace.