Česká fyzikální společnost ocenila Elixír do škol

Česká fyzikální společnost, sekce Jednoty českých matematiků a fyziků, udělila kolektivu projektu Elixír do škol ocenění za trvající významnou činnost v popularizaci fyziky.

Nadace Depositum Bonum za ocenění České fyzikální společnosti děkuje. Poděkování patří také desítkám zapálených fyzikářů, kteří se za úspěch projektu Elixír do škol zasloužili především.

Předání se uskutečnilo na pátém ročníku Přehlídky popularizačních projektů. Více se o akci dozvíte zde.