Hejného metoda: "Matematika není o drilu"

Stále více učitelů a rodičů se zajímá o Hejného metodu výuky matematiky, jejíž rozvoj podporuje Nadace Depositum Bonum. Jen za leden pan profesor Milan Hejný a jeho tým uspořádali 20 seminářů a 3 konference, kterých se zúčastnilo 412 pedagogů. Podle Jitky Michnové, jedné z lektorek Hejného metody, se postupně daří učitelům ukázat, že k výuce matematiky není potřeba drilovat pětiminutovky.

"Na konference většinou chodí učitelé, kteří o Hejného metodě již něco slyšeli a chtějí přesně vědět, v čem jsou její výhody a jak je prospěšná. Častou reakcí je překvapení, jak moc je metoda propracovaná, provázaná s učivem na druhém stupni a promyšleně navazuje i na výuku pokročilé matematiky. U učitelů, kteří prosazují tradiční výuku a o Hejného metodě nejsou přesvědčeni, se nám alespoň daří zasít semínko pochybnosti," říká Jitka Michnová.

"Učitelům ukazujeme, že pro kvalitní výuku matematiky opravdu není třeba začínat každou hodinu testy a pětiminutovkami. Obecně vžitá představa je, že matematika je věda daná a jednoznačná a bez drilu to nejde. Tento názor se nám daří zpochybnit. Je potřeba jen matematiku ukázat z jiného úhlu. Zeptáte se například: 'Kolik je 7 krát 8?' Všichni hned odpoví 56. Pokud se ale zeptáte: 'A jaká čísla musím vynásobit, abych dostala 56?', v tu chvíli v rychlosti výpočtu troskotají i zapřísáhlí zastánci drilu. Do popředí se dostává porozumění věci. A o to nám jde především. Chceme, aby žáci přesně rozuměli tomu, co dělají a proč," dodává Jitka Michnová.

Od roku 2013 se seminářů o Hejného metodě zúčastnilo přes 10 tisíc učitelů a do výuky ji pevně začlenilo zhruba 800 škol. Více se o metodě dozvíte na na stránkách www.h-mat.cz.