První ročník konference o vzdělávání bez hranic Perpetuum

První ročník konference o vzdělání bez hranic Perpetuum uspořádala 8. listopadu organizace Scio ve spolupráci s galerií Dox a Nadací Depositum Bonum pražské galerii DOX.

„Klíčové kompetence, které je dnes třeba naučit mladé lidí je schopnost klást otázky, kriticky myslet a další měkké dovednosti.“ Zaznívalo opakovaně na konferenci o vzdělávání bez hranic Perpetuum 2016. První ročník této konference uspořádala 8. listopadu organizace Scio ve spolupráci s galerií Dox a Nadací Depositum Bonum pražské galerii DOX. Václav Kubata, ředitel Nadace Depositum Bonum přiblížil program podpory učitelů, který se snaží se vychovávat učitele a průvodce, ne experty na jednotlivé vědy. 

Více informací na http://konference-perpetuum.cz/