Ocenění Eduína: je rozhodnuto o inovativních projektech ve vzdělávání, do Auly slávy vešel profesor Jan Sokol

Nadace Depositum Bonum byla i v roce 2016 generálním partnerem ocenění Eduína 2016 za inovace ve vzdělávání. Hlavní ocenění získal studentský spolek Výluka a Mapa společenských stereotypů. Za dlouhodobý a systematický přínos vzdělávání byl oceněn profesor Jan Sokol.

1. prosince proběhlo slavnostní vyhlášení čtvrtého ročníku ceny Eduína za inovativní přístupy a projekty ve vzdělávání. Během slavnostního vyhlášení v Mramorovém sále České spořitelny bylo předáno celkem sedm ocenění. Z devíti finalistů vybrala tři nejlepší odborná porota, tři své favority ocenila i veřejnost v online hlasování, během něhož bylo rozdáno 2666 hlasů. Za svůj celoživotní přínos pedagogice a vzdělávání byl oceněn profesor Jan Sokol. 

Výsledky ceny za inovace ve vzdělávání Eduína 2016: Aby výuka fyziky a chemie byla nápaditá, chtějí využít sérii krátkých videí. Debatní soutěž Agora má zase studenty naučit argumentovat a obhajovat si své názory. A aby se na inspirativní příběhy nezapomnělo, mají možnost studenti stát se na několik měsíců dokumentaristy. I tyto nápady jste mohli najít mezi finalisty ceny Eduína.  

Cena veřejnosti: 1. místo: Výluka - Výluka, z. s. (http://www.vyluka.org/) 2. místo: Badatelna - Masarykova univerzita (https://www.youtube.com/user/ScienceMuni) 3. místo: Science slam MUNI - Masarykova univerzita (http://www.scienceslam.cz/) 

Cena odborné poroty: 1. místo: Mapa společenských stereotypů - Centrum současného umění DOX (http://www.dox.cz/cs/skoly-a- skupiny/mapa-spolecenskych- stereotypu) 2. místo: Příběhy našich sousedů - Post Bellum, o.p.s. (http://www.pribehynasichsousedu.cz/) 3. místo: Pravidelná mezigenerační setkání „Povídej“ - Mezi námi, o.p.s. (http://www.mezi-nami.cz/) Aula slávy - cena za dlouhodobý a systematický přínos vzdělávání: prof. Jan Sokol

Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. - prošel pestrou škálou zaměstnání od zlatníka, přes programátora až k filozofovi a politikovi. Od 90. let je spojen se vzděláváním - jako poradce ministrů a v roce 1998 ministr školství v úřednické vládě J. Tošovského. Jeden z mála akademiků, který veřejně vystupuje a komentuje dění ve společnosti. Daří se mu respektujícím způsobem komunikovat s mladou generací, je neúnavným propagátorem Wikipedie a spoluautorem projektu Senioři píší Wikipedii.

Václav Kubata, ředitel Nadace Depositum Bonumřekl na slavnostním udělení ocenění: "Je nám ctí, že pomáháme oceňovat vzdělávací projekty s inovativním přístupem. Je za nimi vidět práce řady lidí, kteří dělají něco navíc.Všechny tyto aktivity napomáhají učitelům v jejich sice složité, ale i zajímavé a smysluplné práci a vedou jednoznačně k obohacení české společnosti. Jednodušeji učitel dítě zaujme a pomůžeme mu v důležitém objevování světa v souvislostech."