Učitelé fyziky debatovali o tom, jak zajímavě učit fyziku a jak získat děti pro technické vědy

Jaká je teplota vroucí vody či plamene svíčky - jsme si jisti, nebo nás to může stále překvapovat? Na tyto a mnohé další otázky si odpovídali učitelé navzájem na dílnách a přednáškách na čtvrtém ročníku celorepublikové konference pro učitele fyziky Elixír do škol v Hradci Králové. 

Téměř 180 učitelů se o víkendu 12. až 14. května 2017 sjelo na čtvrtý ročník konference Elixír do škol do Hradce Králové, aby načerpali inspiraci do svých hodin a rozšířili si obzory v tom, jak se dá fyzika učit zábavně. Připraveno pro ně bylo téměř 40 dílen, přednášky i exkurze do hradeckého planetária. Konferenci akreditovanou Ministerstvem školství pořádala Nadace Depositum Bonum ve spolupráci s Fyzikální pedagogickou společností Jednoty českých matematiků a fyziků.

„Hlavním záměrem projektu Elixír do škol, kterého jsme se drželi i při přípravě čtvrtého ročníku hradecké konference, bylo umožnit učitelům fyziky základních a středních škol, aby si mezi sebou vyměňovali praktické zkušenosti. Právě tato praktická cesta výuky jednoznačně přispívá k lepšímu pochopení a zvládání učební látky studenty,“ vysvětloval. Ondřej Zapletal, ředitel Nadace Depositum Bonum.

„Projekt Elixír do škol potvrzuje svůj obrovský potenciál, účast tady je pro učitele radostí ze seznamování se s novými věcmi a z důležité výměny zkušeností,“ potvrdila Irena Dvořáková z Katedry didaktiky fyziky MFF UK. 

Zájem účastníků svou unikátní přednáškou vzbudil třeba Antonín Fejfar s Nanotechnologiemi ve fotovoltaice. Praktické příklady obsahovala i Fyzika při potápění světoznámého cestovatele Jindřicha Böhma nebo dílna Tomáše Jerjeho Světlo a světelné jevy kolem nás. Během tří dnů na konferenci se uskutečnily i další interaktivní dílny zaměřené na ukázky pokusů z fyziky. Účastníci se dozvěděli, jak do výuky fyziky začlenit např. netradiční typy úloh, fyzikální hádanky pro malé i velké, jak zapojit tablet či mobil při pozorování povrchového napětí, jak sestavit Galileovy experimenty (model padostroje, dalekohledu a termoskopu) a jak vysvětlit jejich princip.

Více informací o projektu Elixír do škol na http://nadacedb.cz/elixir-do-skol/o-projektu