Zneužití jména Nadace Depositum Bonum

Upozornění: Zjistili jsme, že se někdo podvodně vydává za zástupce Nadace Depositum Bonum a prodává podvodně lístky na fotbal. Jméno a adresu nadace používá neoprávněně v podpisu emailu a zkopíroval naši úvodní stránku na svoji doménu. Podnikli jsme nezbytné právní kroky.