Katolický týdeník: Co je potřeba, aby je bavilo učit?

Vydáno: 6. 6. 2017, Katolický týdeník, redaktorka Kateřina Šťastná

Ptali jsme se účastníků kurzu Učitel naživo a přinášíme jejich návrhy a zkušenosti.

Ze strany školy a kolegů:

 • vstřícné vedení školy, otevřené novým věcem
 • dobré vztahy s ostatními učiteli, možnost otevřeně s nimi mluvit, sdílet své problémy, obavy i úspěchy
 • aby byl i začínající učitel přijat ostatními, aby nebyl vnímaný jako konkurence, ale jako partner
 • aby nebyly děti vnímané jako nepřátelé, ale jako partneři, od kterých se i učitel může něco naučit, aby si učitel uměl udělat dostatek času na vztahy s nimi
 • aby brali děti takové, jaké jsou, ne aby skuhrali, jak jsou ty dnešní děti „hrozné“
 • aby nezavrhovali nějaké dítě nebo třídu jen proto, že je jiní považují za nezvladatelné

Ze strany rodičů:

 • aby rodiče neměli vůči učitelům a priori postoj nedůvěry
 • aby rodiče příliš netlačili na úspěch svých dětí a aby z neúspěchu neobviňovali učitele
 • aby nepovažovali individuální přístup pedagoga za nespravedlivý vůči jejich dítěti
 • aby si rodiče uvědomili, že jsou s učitelem na jedné lodi, že jim oběma jde o dítě
 • pokud dítě doma říká, že učitelka je „strašná“, nedat mu hned za pravdu, ale snažit se hledat problém a jeho řešení, nepovažovat učitele hned za „nepřítele“
 • aby rodiče dokázali s učitelem otevřeně komunikovat, pojmenovávat problémy, ale i úspěchy

Z pohledu sebe sama:

 • když jste silná osobnost, přesvědčená o tom, že vás učení baví, jdete do školy dobrovolně a s láskou, děti to vycítí a respektují vás
 • nezavrhovat hodinu, která ještě nezačala, jenom proto, že při té minulé děti zlobily; pokud je učitel dobře připravený a ví přesně, co má dělat, tak děti výuku tolik nenarušují, a pokud ano, nejspíš to není kvůli němu
 • nebát se reflektovat svou práci, zamýšlet se nad tím, co se v hodině povedlo; pokud není z hodiny spokojený, hledat alespoň drobnosti, které byly dobré
 • když je hodina špatná, pátrat po příčině, hledat důvody, proč se to či ono děje
 • nebát se přizvat zkušenějšího kolegu a požádat o zpětnou vazbu
 • chovat se k žákům tak, jak chceme, aby se chovali k nám, ne z pozice přísného, kdo má navrch a šlape po nich, ale z pozice partnera
 • nebát se žáků, nebát se být před nimi nedokonalý, umět přiznat svou chybu
 • nebát se zeptat i dětí, jak se jim hodina líbila
 • důvěřovat dětem, že to zvládnou, že se posunou dál, ne předem předvídat neúspěch

V elektronické podobě zde.