Hospodářské noviny: Vracíme se ke kořenům

Vydáno: 12. 6. 2017, Hospodářské noviny, Komerční příloha Zlatá koruna

Rozhovor s Tomášem Salomonem, předsedou představenstva České spořitelny

* Jak vnímáte společenskou odpovědnost z pohledu velkých korporací?

Pro nás není společenská odpovědnost žádnou novinkou, naopak se vracíme k našim kořenům z první půle 19. století. Vždy nám šlo v první řadě o to přispívat k rozvoji a prosperitě místní společnosti – rodin, podniků a komunit. Tento přístup, spolupráce s místní komunitou, lze aktuálně sledovat snad u všech velkých korporací. Spolupráce v místě působení je prostě logická.

* Který z probíhajících CSR projektů České spořitelny je pro vás osobně nejdůležitější?

Hodně mě těší, že můžeme ovlivnit podobu českého školství a vzdělávání. Příkladem je podpora výuky matematiky podle prof. Hejného, najdete ji už na třetině škol. Děti se učí chápat nejen matematiku, ale také spolupracovat, kriticky myslet, učit se z chyb. Jsme také partnerem šesti univerzit a podporujeme i jejich podnikatelské inkubátory.

* Česká spořitelna letos obdržela Cenu za společenskou odpovědnost již potřetí v řadě, co tohle ocenění udělené na základě ankety Finanční akademie a veřejného průzkumu pro vás znamená?

Vážíme si toho, že nás jako společensky odpovědnou vnímá opakovaně veřejnost i experti. Ocenění je pro nás vzpruhou i výzvou pro další aktivity, zároveň je i poděkováním našim zaměstnancům, kteří se do nich zapojují.

* Nadace České spořitelny vznikla již v roce 2002 a Nadace Depositum Bonum v roce 2012, jak za tuto dobu hodnotíte jejich fungování?

Obě nadace za sebou mají mnohé úspěchy a nás těší, že řada jejich projektů má plošné dopady. Vedle Hejného metody je to Elixír do škol – stále více učitelů fyziky díky němu spolu sdílí inspiraci pro výuku. Ze sociální oblasti vyzdvihnu třeba spolupráci se Sdružením Neratov, které pomáhá lidem s mentálním postižením. Po televizním spotu o Vojtově metodě se na podzim můžete těšit právě na spot o Neratovu. Abychom lépe využili vzájemných synergií nadací a byli ještě efektivnější, letos na jaře jsme je personálně propojili. Mají jednoho ředitele, jednotnou správní i dozorčí radu.

* Můžete nám prozradit, co připravuje Česká spořitelna v příštím roce? Máme se těšit na další zajímavé CSR projekty?

Konkrétní plány neprozradím, ale třeba v nadacích budeme více podporovat systémové inovace v sociálním podnikání a ve vzdělávání. Chceme podporovat změny vedoucí k tomu, aby se děti a studenti vzdělávali naplno a s radostí, aby v nich české školy rozvíjely kritické myšlení, kreativitu a další kompetence pro život ve 21. století.

V elektronické podobě zde.