Ve školách chybí motivace dětem i učitelům

„Řekněte mi, které dítě se do školy těší?" Touto otázkou zahájil ve čtvrtek 5. prosince člen správní rady Nadace Depositum Bonum a člen představenstva České spořitelny Daniel Heler 3. ročník konference Nadace Depositum Bonum Česká škola 21. století. Nad tématy jak "posunout" vzdělávací proces tak, aby nejen více motivoval děti i učitele, ale také lépe vyhovoval současným trendům na trhu práce a potřebám firem, debatovali zástupci pedagogů, firem, ministerstev i obcí.

Mezi diskutujícími byli například šéf společnosti Meopta Vítězslav Moťka, Pavel Roman ze společnosti Robert Bosch či Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministryně školství.

"Můžeme konkurovat cenou pracovní síly a ždímat ji, co to půjde. Touhle cestou ale asi jít nechceme. Potřebujeme vytvořit něco nového, jít dál, stát se hybateli na trhu. Proto potřebujeme kreativní zaměstnance," uvedl Moťka.
Právě těch se ale firem nedostává. Technicky vzdělaných odborníků je stálo málo. A těch, kteří by byli mimořádně talentovaní a dokázali přinášet inovace, je ještě méně. „Na jedno místo ekonoma se nám přihlásí sto lidí, o technickou pozici se uchází pět zájemců. Pak je těžké hledat talenty,“ popsal zkušenosti Pavel Roman.

Jaké změny je tedy třeba udělat, aby české školství vychovávalo kvalitní, pracovité a kreativní absolventy? Odpověď je zdánlivě jednoduchá – je potřeba pracovat na motivaci dětí i pedagogů.
Diskutující se shodli, že zásadní roli v celém systému zastávají učitelé, kteří mají obrovský vliv na formování dětí a jejich budoucí směřování. Podstatné však je umět žáky správně vést. Cílem výuky nesmí být schopnost zpaměti odříkat fráze a vzorečky, ale vést děti k zájmu o okolní svět a probudit v nich touhu nacházet vlastní řešení. S takovou badatelskou výukou je potřeba začít už v mateřských školkách, nový přístup ke vzdělávání ale klade vysoké nároky na učitele.

„My víme, co bychom chtěli učit a víme, co by děti měly umět. Ale kdo to bude dělat? Máme problém sehnat kvalitní pedagogy, kteří by byli z pedagogických fakult připravení děti vést a kvalitně učit,“ upozornil Věslav Michalík, starosta obce Dolní Břežany, která je zřizovatelem oceňované základní a mateřské školky.

Právě podpora motivovanosti učitelů i žáků prostřednictvím zkvalitňování výuky je jedním z cílů Nadace Depositum Bonum. Nadace, která hospodaří s prostředky z promlčených vkladních knížek, se zaměřuje na rozvoj kvalitní výuky technických oborů.
„Nevíme, jestli by děti měly být technologové nebo inženýři, ale je důležité, abychom jim uměli správně ukázat cestu, po které se můžou dát,“ říká Václav Kubata, ředitel Nadace Depositum Bonum.

Záštitu konferenci udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinisterstvo průmyslu a obchodu a místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

Podívejte se na pracovní výstupy konference.