Létající centra

Nadace Depositum Bonum prostřednictvím projektu Elixír do škol provozuje 22 regionálních center v Česku. V každém z nich se pravidelně schází v průměru 14 učitelů fyziky. Díky finanční podpoře firmy E.ON jsme v kalendářním roce 2016 tento projekt o tzv. „Létající centra“, která rozšiřují působnost stávajících center a pomáhají zapojit do projektu i školy a učitele, pro které je dostupnost současných center komplikovanější.

Jak to funguje?

Na základě zájmu vedoucí některého ze stávajících center naplánuje a zopakuje své setkání ještě v jiném blízkém regionu, do kterého dojede. Více učitelů z více regionů tak získá možnost účastnit se setkání Regionálních center, zvětší se dosah projektu i celková ekonomická efektivita.  Od spuštění proběhlo více než 15 setkání.

Jak probíhá plánování a realizace?

  1. Lektor vytipuje lokalitu a školu, která má zájem setkání Létajícího centra s učiteli dané oblasti zorganizovat.
  2. Lektor společně s organizátorem vybrané školy naplánují termín setkání, zajistí vhodné prostory a občerstvení a pozvou učitele dané oblasti.
  3. Lektor si na setkání předem připraví vybrané téma včetně materiálu a pomůcek.
  4. Lektor setkání zrealizuje a následně vyhodnotí pomocí dotazníku.
  5. Lektor následně do NDB pošle zprávu o proběhlém setkání, která obsahuje: termín, místo a čas setkání, počet účastníků, celkové finanční náklady spojené se setkáním, téma setkání, popis průběhu setkání a text na webové stránky NDB.
  6. NDB proplatí lektorovi i organizátorovi odměnu na základě předem uzavřené dohody o provedení práce. NDB dále proplácí náklady za cestovné lektora na místo setkání, náklady na občerstvení, pomůcky a materiál na základě předložení originálů účtenek. 

 

Máte zájem se zapojit do našeho projektu?

Najděte si nejbližší centrum a kontaktujte jeho vedoucího. Je to jednoduché.

Termín následujícího setkání: 4. 4. 2018

Termín následujícího setkání: 24. 4. 2018
Téma: Blikač, bzučák a stroboskop

Termín následujícího setkání: bude upřesněno
Téma: bude upřesněno

Termín následujícího setkání: Bude doplněno

Termín následujícího setkání: leden 2018

Termín následujícího setkání: bude upřesněno
Téma: bude upřesněno

Termín následujícího setkání: září 2017 v regionálním centru Uherské Hradiště

Termín následujícího setkání: 2017

Termín následujícího setkání: 18. 9. 2018

Termín následujícího setkání: budeme se těšit na viděnou v novém školním roce 2017/2018

Termín následujícího setkání: leden 2018

Termín následujícího setkání: 21. 3. 2018

Termín následujícího setkání: 7. 2. 2018