Břeclav

Termín následujícího setkání: 4. 4. 2018

 Vítejte na stránkách létajícího centra Břeclav. Naleznete zde informace z jednotlivých setkání.

Informace ze setkání 14. 2. 2018:
Dne 14.2. proběhlo setkání LC v Břeclavi, tentokrát na téma „fotografie“. Celé setkání jsme věnovali "fyzice ve fotografii" a "fotografii ve fyzice". Účastníci si tentokrát domů neodnesli nic fyzického ale několik elektronických materiálů do výuky. Především prezentaci představující základní kurz fotografie pro žáky / studenty. Materiál o fotometrických veličinách a také inspirace pro projekty žáků.

Informace ze setkání 13. 12. 2017:
Dne 13.12. proběhlo setkání LC v Břeclavi, tentokrát na téma „papírová kamera“. Všichni účastníci si vyrobili model kamery (foťáku) pomocí kartonu, čočky a papíru. Tato pomůcka je přímo použitelná ve výuce a dají se na ní ukázat jevy jako vady čočky, clona, hloubka ostrosti.

Informace ze setkání 15. 11. 2017:
Dne 15.11. proběhlo setkání LC v Břeclavi, tentokrát na téma „spektroskopie“. V úvodu jsme diskutovali možnosti zařazení tohoto tématu do výuky včetně ukázek experimentálního vybavení. V druhé části jsme vyráběli jednoduchý spektroskop.

Informace ze setkání 20. 3. 2017:
Dne 20. 3. proběhlo setkání LC v Břeclavi. Tentokrát na téma „Tranzistorový detektor náboje“, sešlo se celkem 7 učitelů a to nám umožnilo, aby každý pracoval na svém vlastním díle. Cílem tohoto setkání bylo vyrobit jednoduchý obvod, který pomocí Darlingtonova tranzistoru dokáže detekovat kladný a záporný elektrický náboj. Obvod může učitelům sloužit jednak pro demonstrační pokusy ale především jako inspirace pro práci s dětmi.

Informace ze setkání 16.1.2017:
Dne 16. ledna proběhlo setkání LC v Břeclavi. Tentokrát na téma „Meteorologie včetně pokusů“, sešlo se tu celkem 9 učitelů. V první části jsme se věnovali tomu, jak pracovat s tímto tématem na základní a střední škole. V druhé části byly předvedeny a rozebrány pokusy k tématu: Mlha v lahvi, měření tlaku a vlhkosti, Goetheův barometr a přechlazená kapalina. Ve třetí části si účastníci vyrobili tlakovatelnou PET lahev pomocí ventilku.

Informace ze setkání 2.11.2016:
Listopadové létající centrum v Břeclavi bylo zaměřeno na magnety – rozebrali jsme možnosti získání magnetů, vyzkoušeli si učitelské i žákovské experimenty, postavili si chaotická kyvadla.

Informace ze setkání 26.4.2016:
Třetí létající centrum v Břeclavi bylo zaměřeno na zobrazení zrcadly. Celkem 10 účastníků si prošlo kompletní výukou zrcadlové optiky – kombinovali jsme demonstrační a žákovské pokusy, řešili jsme jaké pomůcky použít a zkoušeli jsme zrcadlové hračky. Na závěr si každý postavil svůj kaleidoskop.

Informace ze setkání 24.2.2016:
S učiteli z Břeclavi a okolních obcí jsme se věnovali svítivým diodám. Rozebrali jsme jejich stavbu, fyzikální principy fungování a pravidla zapojování. Ukázali jsme si, kde LED využít při výuce fyziky. Postavili jsme si hřebíčkovou metodou jednoduchý tříbarevný semafor a proudově stabilizovaný zdroj pro testování LED.

Informace ze setkání 18.11.2015:
Létající centrum jsme poprvé vyzkoušeli na gymnáziu v Břeclavi, kam přišlo 7 učitelů. Setkání bylo zaměřeno na vztlakovou sílu.