Otrokovice

Termín následujícího setkání: září 2017 v regionálním centru Uherské Hradiště

Vítejte na stránkách létajícího centra Otrokovice.

Vzhledem k vzniku nového regionálního centra v Uherském Hradišti se od školního roku 2017/2018 bude létající centrum v Otrokovicích přesouvat na pravidelná setkání tohoto regionálního centra. Na všechny účastníky se moc těšíme.

Tato změna povede k rozšíření možností centra; Účastníci budou moci získat osvědčení o účasti akreditovaného kurzu a budou mít možnost zapůjčit si pomůcky do vlastní výuky. Během školního roku je také možnost vyjet na zajímavou exkurzi dle domluvy s vedoucím centra, kterým bude Zdeněk Hubáček.

Informace ze setkání 19. 4. 2017:
Zabývali jsme se zákonem odrazu a jeho využitím ve zobrazovacích soustavách se zrcadly. Účastníci se pak s chutí pustili do výroby konvexních a konkávních zrcadel z vyřazených dutovypuklých čoček a zrcadlové fólie, dále jsme vyráběli válcové modely vypouklých a dutých zrcadel na polystyrenové polotovary a doplnili jsme je laserovým zdrojem s funkcí rozmítání paprsku (válcová čočka ve svazku), abychom mohli provést laboratorní práci dle fyzikálního šuplíku   zakovska_opticka_deska_-_zrcadla.pdf [1612 KB]

Informace ze setkání 1.2.2017:
Zabývali jsme se problematikou indukčního ohřevu, výroby elektrické energie, funkcí elektromagnetické brzdy a principem elektrodynamického mikrofonu. Účastníci se pak s chutí pustili do výroby „Indukční stříkačky“ dle fyzikálního šuplíku. Cívky jsem navíjel převodovkou z merkuru na kostřičky, které si účastníci vytvořili z kartonu.

Informace ze setkání 16.11.2016:
Na setkání jsme nejprve probrali téma: zkrat a ochrana před jeho následky - podle Fyzikálního šuplíku. Své zážitky s elektrickým proudem jsme rozšířili o průchod elektrického proudu přes vlastní tělo (jen do 2 mA) a pokusy s modelem elektrického ohradníku.Probrali jsme funkci proudového chrániče a v závěru setkání jsme si postavili jednoduché zapojení s Darlingtonovým tranzistorem pro demonstraci vodivosti lidského těla, které zároveň umožňuje určit typ statického náboje na tělesech.

Informace ze setkání 27.4.2016:
V Otrokovicích proběhlo první létající centrum spádově pokrývající oblast Zlínska. Tématem byly svítivé diody. Probrali jsme jejich princip a vlastnosti, probrali jsme možnosti využití LEDek ve výuce. Účastníci si postavili dva jednoduché elektronické obvody.