Tábor

Termín následujícího setkání: 4.4.2017
Téma: Akustika

 Vítejte na stránkách létajícího centra Tábor. Naleznete zde informace z jednotlivých setkání.

Ïnformace ze setkání 7.2.2017:
Při dubnovém setkání jsme si pohráli s výbojovými trubicemi, pozorovali chování různých předmětů v mikrovlnce, pokovovali, vyráběli vodík v malém (jako žákovský pokus) a sestavovali články z jablek. Příští setkání je plánováno na 4.4.2017, opět od 15.30 na G Pierra de Coubertaina v Táboře. Tématem bude akustika.

Informace ze setkání 6.12.2016:
Na prosincovém setkání jsme se věnovali základním pokusům z elektrostatiky – jak zavést pojmy kladný a záporný náboj, demonstrovat chování vodiče a izolantu v souvislosti s přenosem náboje, rozložení náboje na vodiči. To vše za použití  pomůcek „profesionálních“ (van de Graafův generátor, indukční elektrika, elektroskop) i jednoduchých (plastová brčka a kapesníky, plechovky s pásky alobalu, bílý a černý ping-pongový míček..)

Informace ze setkání 18.10.2016:
V prvním setkání tohoto školního roku jsme navázali na povídání o tepelných jevech a věnovali se skupenským změnám. Prošli jsme si nejprve několik experimentů, které demonstrují jednotlivé fázové přechody (var za sníženého tlaku v injekční stříkačce, změna objemu páry pomocí balonku na zahřívané baňce s vodou, rozdíl v údajích mokrého a suchého teploměru, přimrzlý hrnek,…). Pak proběhlo několik pokusů s přesahem do dalších témat (tání ledu ve sladké/slané vodě, hladina vody pří tání ledovců). V poslední části jsme si zkusili, co všechno se dá provádět se suchým ledem – sledovali jsme sublimaci volně i v uzavřeném balonku na váze, vypouštěli bubliny plněné CO2, mrazili ovoce, sledovali jarové bubliny plavající na hladině CO2 v krabici a prohlédli si granule suchého ledu USB mikroskopem.

Informace ze setkání 26.4.2016:
Na druhém setkání „létajícího centra“ v Táboře jsme postupně prošli celý tématický okruh Teplo tak, jak jej učíme ve škole – od vzniku (tření kousků prádelní šňůry o nohy od židle, kreslení třením na pásky z pokladen) přes reakce látky na teplo (tedy hlavně roztažnost) až po přenos tepla různými materiály a přenos tepla prouděním. Zkusili jsme si pohrát s kousky odrazné folie pro první pomoc. Došlo i na experimenty poněkud náročnější na vybavení – místní organizátor Vláďa měl termokameru, kterou snímal jednak tepelné „otisky“ rukou na různých materiálech, jednak pásky z různých materiálů osvícené žárovkou. Navíc jsme měli od Petra Kácovského z KDF MFF UK zapůjčené termofolie. Na závěr si mohli účastníci zkusit vyrobit vlastní kalorimetr nebo vrtulku na stoupající teplý vzduch z víčka.

Informace ze setkání 26.1.2016:
Jednalo se o první setkání tzv. „Létajícího centra“ v Táboře. V úvodu byli účastníci seznámeni s Nadací Depositum Bonum – důvod jejího vzniku, její hlavní aktivity apod. Následoval rozbor výuky Newtonových zákonů – způsob vedení hodin, základní metodické postupy, doplňkové pokusy určené k prověření pochopení učiva. Během celého setkání se několik účastníků velice aktivně zapojovalo, navrhovalo vlastní postupy, diskutovali jsme nad vhodností či nevhodností některých vysvětlení demonstrovaných jevů apod. Zkusili jsme si pokusy s pomůckami zcela jednoduchými (upravené PET lahve, ping-pongové míčky, balonky), ukazovali zákon akce a reakce pomocí skateboardů, či zcela profesionální školní měřící systém.