Třebíč

Termín následujícího setkání: budeme se těšit na viděnou v novém školním roce 2017/2018

 Vítejte na stránkách létajícího centra Třebíč. Naleznete zde informace z jednotlivých setkání.

Informace ze setkání 29. 5. 2017:
Dne 29. 5. proběhlo setkání LC v Třebíči. Tentokrát na téma „Tranzistorový detektor náboje“, sešlo se celkem 7 učitelů a to nám umožnilo, aby každý pracoval na svém vlastním díle. Cílem tohoto setkání bylo vyrobit jednoduchý obvod, který pomocí Darlingtonova tranzistoru dokáže detekovat kladný a záporný elektrický náboj. Obvod může učitelům sloužit jednak pro demonstrační pokusy ale především jako inspirace pro práci s dětmi.

Informace ze setkání 13.2.2017:
Dne 13. února proběhlo setkání LC v Břeclavi. Tentokrát na téma „Meteorologie včetně pokusů“, sešlo se tu celkem 9 učitelů. V první části jsme se věnovali tomu, jak pracovat s tímto tématem na základní a střední škole. V druhé části byly předvedeny a rozebrány pokusy k tématu: Mlha v lahvi, měření tlaku a vlhkosti‚Goetheův barometr a přechlazená kapalina. Ve třetí části si účastníci vyrobili tlakovatelnou PET lahev pomocí ventilku.

Informace ze setkání 19.10.2016:
Opět nejvíce zaujala „želatinová optika“, zdroje paprsků z LED diod, plastová zrcadla.  Dařilo se měření indexu lomu vody metodou „jedné přímky“ viz obrázek v galerii.

Informace ze setkání 20.4.2016:
Druhé třebíčské létající centrum bylo zaměřeno na svítivé diody. Po teoretickém úvodu, ve kterém bylo rozebráno fungování LED a možnosti jejich zapojení do výuky, si účastníci postavili jednoduchý LED semafor a 20mA zdroj pro testování LED.

Informace ze setkání 20.1.2016:
První letošní létající centrum proběhlo v Třebíči, zúčastnilo se ho 12 učitelů. Setkání bylo zaměřeno na vztlakovou sílu.