Uherské Hradiště

Termín následujícího setkání: leden 2018

 Vítejte na stránkách létajícího centra Uherské Hradiště. Naleznete zde informace z jednotlivých setkání.

Informace ze setkání 6. 12. 2017:
Fyzikální hračky baví ne jen nás, ale i naše svěřence, proto jsme připravili na letošní předvánoční setkání několik výrobků, které lze zařadit jak do předvánočních hodin, tak do fyzikálních kroužků. Účastníci si odnesli parníček Puf - puf, magnetickou dráhu s vrtidlem, karteziánka z jednorázové pipety a matice M8 a dvojitou spirálku pro ukázku konvekce, kterou lze domalovat na vánoční stromeček. Rázostroj podle nápadu od Rity Chalupníkové (viz foto) si necháme na později. Dáreček ve podobě 3D puzzle s mechanickým pohonem si většina účastníku vzala na vánoční prázdniny.

Informace ze setkání 13. 6. 2017:
Zabývali jsme se nápady na téma hydrostatický tlak s využitím brček. Účastníci přinesli hojnost vlastních nápadů, které byly vhodným doplněním. Ve druhé části setkání jsme probrali a vyzkoušeli metodiku zapojení suchého ledu do výuky fyziky. Zajímavé, mimo jiné, je, jak pelety CO2 “ječí”, když na ně přitisknete pětikorunu.

Informace ze setkání 3. 5. 2017:
Zabývali jsme se momentem síly a využitím poznatků o této veličině na jednoduchých strojích ve velkém – páka z žebříku, přetahování kladkostrojem …. Prakticky jsme téma doplnili výrobou papírových vah a metodikou zpracování měření při vážení mincí a výrobou modelu rumpálu.

Informace ze setkání 29. 3. 2017:
Setkání jsme věnovali experimentům a metodice k tématu elektromagnetická indukce. Účastníci si vyrobili a odnesli jednoduché a snadno přenosné pomůcky pro demonstrační experimenty k tématu.

Informace ze setkání 8.2.2017:
Setkání jsme tentokrát věnovali optice jednak zrcadlové, jednak s čočkami. Účastníci si vyrobili a odnesli světelné zdroje pro optické demonstrační experimenty, se kterými lze pracovat téměř bez zatemnění.

Informace ze setkání 23.11.2016:
Na setkání jsme se seznámili s principem funkce svítivých diod, jejich volt - ampérovými charakteristikami a základními možnostmi využití v praxi i ve výuce. Ve druhé části setkání jsme vyráběli 20 mA zdroj pro běžné LED, který si účastníci odnesli s sebou domů.

Informace ze setkání 13.9.2016:
Druhé létající centrum v Uherském Hradišti bylo zaměřeno na vztlakovou sílu. Probrali jsme její zavedení, experimentální ověření jejích vlastností, možnosti práce studentů. Účastníci si vyrobili modely ryb z injekčních stříkaček. Příští setkání v Hradišti povede místní fyzikář Zdeněk Hubáček.

Informace ze setkání 6.4.2016:
S učiteli fyziky a chemie z Uherského Hradiště a okolí jsme se věnovali elektrochemii. Řešili jsme jak učitelské, tak žákovské pokusy, které si všichni vyzkoušeli.

Image Gallery