Žďár nad Sázavou

Termín následujícího setkání: 22. 11. 2017

Vítejte na stránkách létajícího centra Žďár nad Sázavou. Naleznete zde informace z jednotlivých setkání.

Informace ze setkání 27. 9. 2017:
Na našem první setkání v novém školním roce jsme si umíchali„fyzikální guláš“. Rozumí se tím směska informací (o setkáních, která byla, o akcích, které budou), nápady na pokusy, pokusy samotné a dvě docela atraktivní pomůcky, které jsme si v druhé části setkání společně vyrobili. Jednalo se o tzv. „nepravý hologram“ a pak o malujícího robotka, což je jedno z možných „využití“ stejnosměrného elektromotoru.

Informace ze setkání 26. 4. 2017:
Na našem setkání jsme si předvedli jeden z možných způsobů, jek s žáky či studenty zavést pojem lom světla. Ukázali jsme si tuto možnost i v žákovském, i v demonstračním provedení. Objevili jsme a poté i zdůvodnili kulovou vadu čočky a názorně zavedli pojem paraxiální prostor. Poté jsme se pustili do jedné z nejdůležitějších a také nejvíc probíraných aplikací lomu, a to čoček. Ukázali jsme si, jak čočky s dětmi klasifikovat, jak určit vlastnosti zobrazování, jak pomocí čoček zobrazovat a čím. Také jsme si řekli, kde takové čočky levně získat. Zkusili jsme třemi různými způsoby změřit ohniskovou vzdálenost spojky, jeden z těchto způsobů jsme aplikovali i na určení ohniskové vzdálenosti rozptylky.

Informace ze setkání 7.12.2016:
Prosincové setkání centra ve Žďáru nad Sázavou bylo zaměřeno na magnety. Probrali jsme možnosti získání magnetů pro výuku a vyzkoušeli si učitelské i žákovské experimenty s magnety. Na závěr si účastníci postavili chaotickou magnetickou houpačku.

Informace ze setkání 5.10.2016:
Říjnové létající centrum ve Žďár na Sázavou proběhlo v duchu dobré pracovní atmosféry a s velkým zájmem účastníků. Nejvíce zaujala „želatinová optika“  - průchod světla hranoly a čočkami vykrájenými ze želatiny.

Informace ze setkání 30.3.2016:
Druhé létající centrum ve Žďáru nad Sázavou proběhlo ve znamení svítivých diod. Po krátké přednášce o jejich konstrukci a praktickém využití si účastníci sestavili jednoduchý LED semafor a 20mA zdroj pro testování LED.

Informace ze setkání 16.12.2015:
Létající centrum proběhlo poprvé ve Žďáru nad Sázavou, zúčastnilo se ho 12 učitelů. Setkání bylo zaměřeno na vztlakovou sílu.