Elixír do škol

Elixír do škol je vlajkový projekt Nadace Depositum Bonum, jehož cílem je podpořit výuku technických a přírodovědných oborů na základních a středních školách. Jak název napovídá, Elixír do škol by měl zejména pomoci oživit hodiny a prosadit zábavnou, přesto kvalitní a praktickou výuku s důrazem na získání osvojených znalostí. Někdy stačí velmi málo – třeba když učitel nechá děti si na vlastní kůži vyzkoušet zajímavý pokus, používá příklady z praxe a rozvíjí přirozenou zvídavost dětí. Takový přístup má přitom zásadní vliv na to, zda se děti budou technických oborů bát, nebo je začnou bavit a třeba se je rozhodnou studovat i v budoucnu. Nadace Depositum Bonum skrze projekt Elixír do škol proto podporuje takové pedagogy, kteří dokáží děti inspirovat a nadchnout.

Při vytváření projektu Nadace využívá zkušeností a znalostí odborné vzdělávací iniciativy Heuréka. V dalších letech se plánuje rozšířit působnost i do dalších předmětů, například chemie či biologie.

Cíle projektu jsou v praxi naplňovány skrze tři programy:

Regionální centra

Po celém Česku funguje již 21 center, ve kterých se učitelé fyziky pod vedením zkušeného kantora každý měsíc schází a vyměňují si své zkušenosti. Účast je dobrovolná, zadarmo a přijít může kdokoliv. V rámci českého školství jde o unikátní projekt, který pedagogům podle jejich reakcí velmi pomáhá zkvalitňovat výuku. Zároveň se daří vytvářet komunity motivovaných učitelů, kteří inspirují ostatní.

Tandemy 1.0 

Přináší do škol princip párové výuky, kdy hodiny po celý školní rok vede tandem učitel - asistent. Odborníci jsou z řad doktorandů z technických a přírodovědných fakult a do výuky přinášejí aktuální poznatky ze svých oborů. Zároveň učiteli pomáhají věnovat se žákům individuálně a probírat látku více do hloubky s důrazem na získání praktických vědomostí.

Tandemy 2.0 

Rozšiřují projekt Tandemy 1.0 a do škol přivádí studenty pedagogiky. Budoucí učitelé si pod dohledem zkušeného kantora vyzkouší, jaké to je strávit před tabulí celý školní rok a získají důležité zkušenosti. Zároveň učiteli pomáhají s výukou či přípravou zajímavých pokusů.  V pilotní fázi se na rozvoji projektu podílí Katedra didaktiky fyziky MMF UK.

Podrobné informace najdete v Evaluační zprávě za rok 2015 (Evaluační zpráva za rok 2014 je ke stažení zde).

Projekt Elixír do škol vzniká ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků.

 

 

Projekt Elixír do škol a jeho kolektiv ocenila Česká fyzikální společnost za trvající významnou činnost v popularizaci fyziky.

Na projektu se podílí rovněž řada dalších expertů na školství a na oblast didaktiky fyziky a podporuje ho Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR. Na průběžném vyhodnocování se bude podílet celorepubliková expertní komise složená z předních odborníků na výuku fyziky.