Regionální centra

Regionální centra jsou jednou z částí projektu Elixír do škol. Po celém Česku Nadace spustila 21 center pro učitele fyziky, kteří hledají nové cesty, jak zatraktivnit výuku a představit svým žákům fyziku jako zajímavý, praktický i zábavný předmět. Kantoři v nich načerpají inspiraci, nápady na nové pokusy a lidsky podané informace o novinkách ve fyzice.

Každý měsíc se v centrech během odpoledne koná setkání, které je zdarma a naprosto dobrovolné. Program se přizpůsobuje potřebám návštěvníků - například se zkouší nové experimenty a postupy do výuky, diskutují se časté problémy, které žákům dělá určitá látka či se konají exkurze na místa, kam se návštěvníci obvykle nedostanou. Setkání vždy vede zkušený pedagog.

V každém centru je také k dispozici balíček učebních pomůcek v hodnotě zhruba 45 tisíc korun. Jedná se například o měřící sondy, USB mikroskopy či model parního stroje - vše si mohou učitelé zdarma půjčit do svých hodin. Přesný seznam pomůcek najdete zdepopis a návody na experimenty s využitím počítačů najdete například zde, náměty na pokusy s USB mikroskopem najdete zde a návod, jak pracovat s parním strojem zde.

V regionálních centrech si mohou účastníci zdarma také zapůjčit permanentky do science center po ČR (permanentky platí do: Hvězdárny a planetária Brno, VIDA science centra Brno, Hvězdárny a planetária v Hradci Králové, iQLANDIE v Liberci, Pevnosti poznání v Olomouci, Světa techniky - Science and Technology center v Ostravě, Planetária v Ostravě a Techmanie Science centra v Plzni). Více informací k dispozici u vedoucího daného regionálního centra. 

Podrobné informace se dozvíte ze Shrnutí závěrečné zprávy za dva roky fungování projektu.

Ukázky, jak setkání mohou vypadat, najdete na následujících videích:

Sestřih ze setkání v Regionálním centru Praha - Špitálská (video natočila Jana Vavřinová, účastnice setkání)

Zajímavé pokusy z akustiky aneb zvuk kolem nás - dílna Tomáše Jerjeho

Brouci a jiná elektrická hejblata - dílna Kateřiny Lipertové

Projekt Regionálních center představuje unikátní přístup k podpoře motivovaných učitelů, kdy veškerá aktivita vzniká dobrovolně a zdola. Centra se stávají místem vytváření komunit učitelů, kteří chtějí učit tak, aby výuka bavila žáky i je samotné. Nejen proto projekt za dva roky své existence získal velký ohlas - celkem se již setkání zúčastnilo přes 580 různých kantorů, pravidelná měsíční návštěvnost je okolo 280 učitelů.

Co tedy Regionální centra nabízejí a proč stojí za to je navštívit? Podívejte se na následující videa:

Regionální centra jsou ve školním roce 2017-18 otevřena v těchto městech:

Příští setkání: září 2017 - Biskupské gymnázium

Příští setkání: září 2017

Příští setkání: září 2017

Příští setkání: září 2017

Příští setkání: Budeme se na vás těšit opět v září.

Příští setkání: září 2017

Příští setkání: září 2017

Příští setkání: září 2017

Příští setkání: září 2017

Příští setkání: září 2017

Příští setkání: září 2017

Příští setkání: 19. 10. 2017
Téma: Radioaktivita s detektorem MX-10

Příští setkání: září 2017

Příští setkání: Těšíme se na viděnou v příštím školním roce.

Příští setkání: září 2017

Příští setkání: září 2017

Příští setkání: září 2017

Příští setkání: září 2017

Příští setkání: 13. 9. 2017

Příští setkání: září 2017

Příští setkání: září 2017