Sokolov

Příští setkání: 8. 11. 2017
Téma: Elektřina

Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov
Kontakt: Hana Trhlíková, email:  Trhlikova@atlas.cz

Regionální centrum Cheb se od školního roku 2016/2017 stěhuje do Sokolova, v Sokolově jej povede Hana Trhlíková.

Informace ze setkání 11. 10. 2017:Dne 11.10.2017 proběhlo naše letošní druhé setkání. Na programu byly laboratorní práce, především námi požadované formy jejich zpracování žáky.
V praktické části jsme tavili olovo a vyzkoušeli v něm plavání železa. Vyráběli jsme další optickou pomůcku – zrcadlovou místnost s úhlem 60°. Dodělali jsme poslední míchačku barev. Zájemci si odnesli taky difrakční fólie pro své kroužky – na výrobu difrakčních brýlí.
Na příštím setkání se budeme věnovat elektřině (Ohmovu zákonu a el.odporu) a vyrábět pomůcku využitelnou v elektřině, v optice i v astronomii.

Informace ze setkání 13. 9. 2017:Dne 13. 9. 2017 se uskutečnilo naše první setkání v tomto školním roce. Zúčastnilo se ho 9 učitelů a dvě zájemkyně z našeho vedení. V první části jsme dělali pokusy s využitím vernierovských pomůcek z Centra (sonar, teploměr, čidlo tlaku). Zajímavé bylo měřit měnící se teplotu ve směsi rozdrceného ledu a soli. Ve druhé části jsme si vyrobili difrakční brýle.

Informace ze setkání 30. 8. 2017:
Poslední setkání školního roku 2016/17 jsme věnovali dodělávání pomůcek, které někteří kolegové dříve nestihli (míchačku barev). Předvedli jsme si (s přesnými instrukcemi) použití parního stroje (pomůcky, kterou si lze v centru zapůjčit). Prodiskutovali jsme plánovanou exkurzi do Techmánie a bavili se s kolegyněmi z prvního stupně o zaměření programu Elixíru i na výuku na 1.stupni.

Informace ze setkání 28. 6. 2017:Na červnovém setkání jsme se věnovali žákovským pokusům pro 7.roč – měření počáteční rychlosti rovnoměrně zpomaleného pohybu se startem na nakloněné dráze (vyrobené z Merkuru). Diskutovali jsme o dalších možnostech jejího využití. V praktické části jsme dodělali „míchačky barev“ s RGB LED-kou. Plánovali jsme exkurzi do Techmánie.

Informace ze setkání 12. 4. 2017:Na dubnovém setkání jsme si vyzkoušeli žákovské pokusy z mechaniky – vážení pomocí páky, rozklad sil na páce na rovnoběžné složky, ověřování podmínky rovnováhy na jednozvratné páce. V praktické části jsme napájeli část obvodů  - příprava míchačky barev s RGB LED-kou, které doděláme na příštím setkání.

Informace ze setkání 15. 3. 2017:Na březnovém setkání jsme se věnovali fyzikální chemii – především vlastnostem plynů.Část pokusů (s plynem do zapalovače a s CO2) si připravil i kolega Fiala z chodovského gymnázia. Vyzkoušeli jsme žákovský pokus – elektrolýzu s roztokem kuchyňské soli v mikropipetkách (3ml) a hořlavost vodíku. V praktické části si všichni vyrobili funkční indukční stříkačky (dle návodu z Fyzikálního šuplíku). Kolegové si rozebrali zakoupené mikropipety do škol pro žákovské pokusy.

Informace ze setkání 22.2.2017:
Dne 22.2.2017 se uskutečnilo 9.setkání RC v Sokolově. Akce se zúčastnilo 9 učitelů. Setkání jsme věnovali výuce Akustiky na ZŠ. Předvedli jsme si možnosti využití programu Audacity (nahrávání, vytvoření signálu dané frekvence, práce s grafem) a aplikce pro tablet PA TONE. Jedna kolegyně přinesla na ukázku výukovou stavebnici na hydrostatiku. Druhou část jsme věnovali výrobě reproduktorů (dle návodu z Fyzikálního šuplíku).

Informace ze setkání 1.2.2017:Dne 1.2.2017 se uskutečnilo 5.setkání RC v Sokolově. Akce se zúčastnilo 6 učitelů ze Sokolova a z Chodova. Věnovali jsme se žákovským i učitelským pokusům z hydrostatiky, diskutovali o výrobě pomůcek, o hydraulickém zařízení. Vyzkoušeli jsme si laboratorní práci na téma – vlastnosti matematického kyvadla. Kolegové si odnesli drobné potřeby pro výrobu učebních pomůcek (zrcadlovou tapetu, injekční stříkačky). 

Informace ze setkání 14.12.2016:Vyzkoušeli jsme žákovské pokusy z elektřiny vhodné pro 6.ročník (obvody) i  9.ročník (měření vlastností sériového a paralelního zapojení žárovek), sestavili galvanické články (Cu + Zn + jablko) a rozsvítili tužkou nakreslené vánoční stromky s diodami. Příští setkání bude věnované Archimédově zákonu a mechanickým kmitům (pokusy, laborky).

Informace ze setkání 30.11.2016:Na listopadovém setkání jsme vyzkoušeli spoustu žákovských pokusů z optiky a vyrobili si LED obrázek (písmeno L) na pokusy z optiky. Příští setkání se budeme věnovat pokusům z elektřiny v 9.ročníku.

Informace ze setkání 19.10.2016:Na setkání se dostavilo 6 účastníků. Hlavním tématem setkání byly laboratorní práce na ZŠ. Po diskusi si účastníci vyzkoušeli úlohu žáka při laboratorní práci - Určování účinnosti kladkostroje, prodiskutovali podmínky měření, možné problémy žáků. Vyráběli jsme spektrometry. Kromě spektrometru si každý odnesl taky pomůcky k sestavení kladkostroje. Příští setkání budeme věnovat optice, kromě pokusů si vyrobíme LED obrázek (písmenko L).

Informace ze setkání 21.9.2016:Dne 21.9.2016 proběhlo 1. setkání RC v Sokolově. Setkání se zúčastnilo 7 učitelů z Chebu, Sokolova a jeho okolí. Věnovali jsme se pokusům z optiky, termiky a magnetismu. Vyrobili jsme pomůcky na prostorové zobrazování magnetického pole. Informovala jsem účastníky o soutěžích z matematiky a fyziky, které většina neznala. Domluvili jsme se, že si příští setkání vyrobíme spektrometry (dle dílny V.Pazdery).

Informace ze setkání 20.4.2016:V dubnu jsme navštívili základní školu v Poštovní ulici v Karlových Varech a prohlédli si novou učebnu fyziky. Podívali jsme se na pěkné pokusy, prodiskutovali způsoby využití interaktivní tabule ve výuce fyziky. Část setkání jsme věnovali raketám zhotoveným z pet lahví a to jak s pohonem lihovými parami, tak na stlačený vzduch. Na květen připravujeme návštěvu cínového dolu, jehož stáří je přes 400 let. Tuto národní kulturní památku si virtuálně můžete prohlédnout na této adrese, ale fyzikové si raději chtějí vše prožít a osahat na vlastní kůži. Případné zájemce z řad učitelů fyziky karlovarského kraje uvítáme. Pokud máte zájem, prosím o informaci na adresu dirlbeck@gymcheb.cz

Informace ze setkání 16.3.2016:Na březnovém setkání, které se konalo 16. 3. 2016 na Gymnáziu Cheb, se účastníci vrátili k programu Algodoo a prošli si scény, které si od minulé schůzky připravili. Další část setkání jsme věnovali dílnám Heuréky. Seznamovali jsme se s náplní dílen a s možností podobně obohatit naše schůzky. Část setkání jsme zaměřili na pokusy z oblasti elektrostatiky a na možnost získání jednoduchých pomůcek k těmto pokusům, seznámili jsme se s pokusem elektrolýzy a s důkazem průběhu proudu pomocí LED. I další pokus z oblasti tepelného prodlužení látek jsme zaměřili na jednoduché předvedení v hodinách. Účastníci si z tohoto setkání odnesli osvědčení o absolvování programu, který podporuje Nadace Depositum Bonum. Příští setkání bude třetí středu v dubnu, tedy 20. 4. od 14:15 hod.

Informace ze setkání 17.2.2016:
Na posledním setkání, které se konalo 17. 2. 2016 na Gymnáziu Cheb, se účastníci seznamovali s programem Algodoo, jehož předností je, že můžeme jednoduše měnit podmínky průběhu děje. V další části setkání jsme si prošli sérii pokusů, které mohou žákům pomoci v pochopení povrchového napětí, volné hladiny kapalin či závislosti hustoty na teplotě. Pokusy byly koncipovány jak demonstračně, tak pro žáky např. v domácí přípravě. Příští setkání bude třetí středu v březnu, tedy 15. 3. od 14:15 h.

Informace ze setkání 27.1.2016:
Setkání mělo hodnotící charakter prvního pololetí školního roku a plánování setkávání druhého pololetí. Účastníci dostali informace k permanentkám do vědeckých center a hvězdáren a planetárií. V další části jsme si připomněli možnosti stránek regionálních center NDB  a dále jsme se seznámili s využitím stránek AV s přínosem pro hodiny fyziky. V poslední části jsme se soustředili na využití vědecké hračky v hodinách fyziky. Dále jsme se věnovali pokusům, které žákům objasňují pojem tlaku. Další skupinu pokusů jsme věnovali projevům setrvačnosti. Protože právě jednoduché pokusy mají u účastníků velký ohlas, domluvili jsme se, že budeme takto pokračovat i v dalších setkáních. Vždy si připravíme několik pokusů na dvě až tři témata a každý účastník ukáže,  jaké pokusy předvádí svým žákům. Dále jsme se dohodli na zhotovování jednoduchých pomůcek, které se dají využít ve výuce buď jako demonstrační, nebo frontální. 

Informace ze setkání 16.12.2015:
Setkání učitelů fyziky karlovarského kraje, které se uskutečnilo ve středu 16. 12. na Gymnáziu v Chebu od 14:15 h do 17:00 h, bylo věnováno dokončování pomůcky „vodič v magnetickém poli“. Jedná se o soupravu magnetu, cívek, stativového materiálu, a dalších drobností. Vše si učitelé, účastníci schůzek, zhotovili sami. Soupravu si odnesli na své školy. Se soupravou se dá oddemonstrovat vše o vodiči v magnetickém poli a cívce pro výrobu elektrického napětí i demonstraci elektromotoru či elektrického měřidla na základní i střední škole.  Další setkání proběhne opět na Gymnáziu v Chebu třetí středu v měsíci lednu ve stejnou dobu od 14:15 do 17 h.

Informace ze setkání 18.11.2015:
Další setkání učitelů fyziky karlovarského kraje se uskuteční 16. prosince na Gymnáziu Cheb od 14:15 h do 17:00 h. Setkání je otevřené všem učitelům, kteří vyučují fyziku na základních,  či středních školách Karlovarska. Setkávání slouží učitelům k práci na výrobě pomůcek, které si odnesou na svou školu a mohou je používat ve výuce. K popovídání si s kolegy, jak oni učí fyziku, co se dá změnit při výuce fyziky, tak aby žáci k fyzice našli kladný vztah. Účastníci setkání mají také možnost si domluvit exkurze do míst, kam se jako jednotlivci těžko, nebo vůbec nedostanou. Mnohdy si může učitel užít relax i tak, že se svěří se svými problémy ve skupině, která je stejně zaměřená jako on. Díky podpoře Nadace Depositum Bonum máme jako učitelé fyziky šanci na společné setkávání a také technickou i metodickou pomoc výuky. V termínu 16. 12. si účastníci odnesou soubor pomůcek, které se dají využít v oddílu o elektromagnetismu. Kromě toho jsou v centru k dispozici pomůcky, které si mohou učitelé zapůjčit na školu. Od letošního roku je tato aktivita učitelů oceněna i MŠMT tím, že účastník získá osvědčení o absolvování.

Informace ze setkání 23.9.2015:
V novém školním roce se opět rozbíhají setkávání učitelů fyziky v karlovarském kraji a to na Gymnáziu Cheb. Schůzky se konají každou třetí středu v měsíci a to od 14:30 do 17 hod. Setkání jsou v letošním roce akreditována MŠMT a účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Tuto akci umožňuje a podporuje Nadace Depositum Bonum. Pokud má jakýkoliv učitel karlovarska zájem o účast, nebo ředitel školy by chtěl pro své učitele fyziky další odborný růst se získáním osvědčení, je možné se obrátit na vedoucího chebského centra na adresu dirlbeck@gymcheb.cz

Informace ze setkání 17.6.2015:
V Karlovarském kraji skončil již druhý rok Elixíru do škol pro vyučující fyzioky, který podporuje Nadace Depositum Bonum. Od nového školního roku bude tato akce, která pomáhá učitelům fyziky v metodickém využití pomůcek a pokusů, přináší jim nové pohledy na možnost zlepšovat hodiny o zajímavé formy výuky a předávat si mezi sebou nápady a postřehy z hodin fyziky, akreditována a to je určitě další důvod, proč se těchto setkávání zúčastňovat. Kromě toho díky Nadaci máme k dispozici řadu pomůcek k zapůjčení na školu, stejně jako materiály ke studiu, jak obohatit hodinu fyziky, nebo mimoškolní činnost v přírodovědné oblasti. Od září zahájíme, tentokrát již dokonce akreditovanou, činnost Elixíru do škol třetím rokem. Zveme všechny vyučující fyziky a také každého pracovníka pro mimoškolní činnost v oblasti přírodovědy. Kontaktní osoba Elixíru do škol pro Karlovarský kraj je Jan Dirlbeck (dirlbeck@gymcheb.cz).

Informace ze setkání 20.5.2015:
V květnu se uskuteční schůzka Elixíru do škol, podporovaná Nadací Depositum Bonum. Schůzka proběhne 20. května, což je třetí středa v tomto měsíci a je otevřena všem zájemcům z karlovarského kraje. Setkání se uskuteční na Gymnáziu Cheb v učebně fyziky od 14:15 h. Poslední schůzka v tomto školním roce se uskuteční třetí středu v červnu.

Informace ze setkání 15.4.2015:
V květnu se uskuteční schůzka Elixíru do škol, podporovaná nadací Depositum Bonum. Schůzka proběhne 20. května, což je třetí středa v tomto měsíci a je otevřena všem zájemcům z karlovarského kraje. Setkání se uskuteční na Gymnáziu Cheb v učebně fyziky od 14:15 h. Poslední schůzka v tomto školním roce se uskuteční třetí středu v červnu.

Informace ze setkání 18.2.2015:
Elixír do škol, podporovaný nadací Depositum bonum se pro zájemce z karlovarského kraje uskuteční na Gymnáziu Cheb třetí středu v měsíci od 14:15 h. V měsíci březnu to bude 18. 3.

Informace ze setkání 21.1.2015:
Další schůzka chebského centra Elixíru do škol se uskuteční 18. února na Gymnáziu Cheb od 14:15 v učebně fyziky. Kromě spolupráce s učiteli fyziky ZŠ karlovarského kraje můžeme nabídnout zápůjčku učebních pomůcek a literaturu k přípravě pokusů.

Informace ze setkání 17.12.2014:
Schůzka učitelů, kteří se podílejí na činnosti chebského centra Elixíru do škol, se uskuteční mimořádně poslední středu v lednu. Schůzka začíná od 14 hodin. Zveme další zájemce ke spolupráci. Nabídnout můžeme znalosti, dovednosti a praxi 10 – 12 učitelů fyziky karlovarského kraje. Účastníci chebského centra pokrývají karlovarský, sokolovský i chebský okres.

Informace ze setkání 19.11.2014:
Pro učitele fyziky základních a středních škol v karlovarském kraji a pro zájemce z řad vychovatelů družin, DDM a dalších přírodovědně zaměřených kroužků zejména orientovaných na fyziku, (debrujáři, astronomie) podáváme informaci o centru Elixír do škol. Centrum pracuje v Chebu každou třetí středu v měsíci od 14:15 do 17 hodin. Schůzky jsou na gymnáziu Cheb. Kromě setkání s podobně zaměřenými lidmi nabízíme i půjčování pomůcek pro různá měření a pokusy.

Informace ze setkání 17.9.2014:
V novém školním roce se učitelé karlovarského kraje opět setkali a budou v setkáních pokračovat každou třetí středu v měsíci na chebském gymnáziu. Setkání využijí ke vzájemné diskuzi o způsobech výuky fyziky a k výrobě jednoduchých pomůcek, které mohou využít ve výuce. Učitelé také mohou využívat zápůjčky pomůcek, které jsou pořízené Nadací Depositum Bonum, ke zpestření výuky v hodině. Přivítáme mezi sebou další zájemce o spolupráci v přírodovědném vzdělávání.

Informace ze setkání 11.6.2014:
Učitelé fyziky Karlovarského kraje vítají podporu jejich práci ze strany Nadace Depositum Bonum, kterou zažili v letošním školním roce a protože podpora bude trvat i v roce následujícím, využijí ji v dalších společných schůzkách ke vzájemnému obohacování o zkušenosti svých kolegů a zároveň předávání svých zkušeností ostatním. Zároveň touto cestou vyzývají další fyzikáře v Karlovarském kraji k účasti na schůzkách, které budou každou třetí středu v měsíci ve školním roce 2014 – 15. Přivítáme i vedoucí technických kroužků, vychovatele ze školních družin, nebo učitelky ze školek.

Informace ze setkání 21.5.2014:
Deváté setkání učitelů fyziky Karlovarska se uskutečnilo 21. května na gymnáziu v Chebu. Probrali jsme práci s pomůckami Vernier v hodinách fyziky. Jejich příprava před hodinou a čas měření, který učitel v hodině potřebuje, než získá výsledky, které může interpretovat. 

Informace ze setkání 23.4.2014:
Osmé setkání učitelů fyziky karlovarska se uskutečnilo 23. dubna na gymnáziu v Chebu s tématem vodič v magnetickém poli. Setkání nad pomůckou z dílny Václava Piskače všechny zúčastněné nadchlo a vykrystalizovalo v závěr: Tuto pomůcku si postavíme. Příští, květnová schůzka se bude věnovat práci s pomůckami Vernier. Těšíme se na návštěvu reprezentanta této firmy.

Informace ze setkání 19.3.2014:
Základem březnového setkání mělo být seznámení s obsluhou čidel ze soupravy Vernier. Pro časové zaneprázdnění učitelů, jsme přesunuli toto téma na květnovou schůzku a touto cestou chceme nabídnout učitelům fyziky ze základních i středních škol karlovarského kraje účast na ni. Schůzka proběhne na Gymnáziu Cheb 21. května od 14 hodin a hlavním tématem bude práce se soupravou Vernier.

Informace ze setkání 19.2.2014:
V návaznosti na minulé setkání jsme ještě doplnili možnosti laboratorních prací na téma Archimédův zákon. V dílně jsme zhotovovali model endoskopu s využitím optického vlákna a kartónových krabiček. Ukázali jsme si výhodu siloměru ze soupravy Vernier k demonstračnímu pokusu. V další části jsme se věnovali ukázce práce s USB mikroskopem. Zaměřili jsme se na využití programů, který umí pracovat se získaným snímkem. Účastníci získali informaci o pořádání jarní školy astronomie a fyziky na Gymnáziu Cheb v týdnu 3. – 7. 3. 2014.

Informace ze setkání 29.1.2014:
V karlovarském kraji proběhlo další setkání učitelů fyziky Elixír do škol, pod patronací Nadace Depositum Bonum. Tématem setkání byly pokusy na Archimédův zákon. Účastníci se domluvili na datech schůzek do konce školního roku. Schůzky proběhnou 19. února, 19. března, 16. dubna, 21. května a 11. června 2014.

Informace ze setkání 11.12.2013:
11. prosince se uskutečnila schůzka učitelů fyziky Karlovarska. Zhodnotila se úspěšná exkurze do plzeňského planetária, která proběhla v pátek 6. prosince, i s návštěvou do zákulisí 3D planetária. Tématem setkání byla tvorba pomůcek k práci s polovodiči. Od přípravy destiček, přes pájení až k zapojování obvodů s konkrétními součástkami. Další setkání proběhne na chebském gymnáziu 29. ledna 2014. Téma: pokusy k Archimédovu zákonu. 

Informace ze setkání 27.11.2013:
Ve středu 27.11.2013 proběhlo na chebském gymnáziu setkání učitelů fyziky ze základních škol karlovarského kraje. Setkání se uskutečňuje pod záštitou Nadace Depositum Bonum. Náplní byly pokusy z termiky, které mohou oživit a přiblížit výuku žákům základních škol. Další setkání se uskuteční ve středu 11. 12. 2013 od 14 hodin.

Informace ze setkání 18.9.2013:
18. září proběhlo úspěšně první setkání učitelů fyziky základních škol pod záštitou Nadace Depositum Bonum. Účastníci se dohodli na pokračování těchto schůzek a přivítali s povděkem, že se někdo zajímá o pomoc při výuce fyziky a to ne jenom proklamativně, ale i s materiální pomocí.
Následující schůzka bude ve středu 23. října 2013 na chebském gymnáziu.

 

Image Gallery