Frýdek Místek

Příští setkání: 19. 4. 2018
Téma: Výroba hlídače zásuvky (jednoduchá aplikace fotorezistoru)

GALILEO SCHOOL, Bilingvní mateřská a základní škola, s.r.o., Jana Čapka 2555, 738 01 Frýdek-Místek 
Kontakt: Daniel Vybíral, email: vybirald@seznam.cz

Informace ze setkání 22. 3. 2018:
Na březnovém setkání jsme se podívali do optiky Brylex, kde nám manželé Dlouzí ukázali, jak pracují nejnovější stroje na broušení čoček do brýlí. Také jsme si mohli vyzkoušet historický a moderní optometr a poslechnout si zajímavé vyprávění o brýlích a čočkách.

Informace ze setkání 1. 3. 2018:
Na únorovém setkání jsme vyrazili opět do Světa techniky v Ostravě, kde byl pro nás připraven EduLARP kombinující fyziku, matematiku a chemii. Stali jsme se posádkou vesmírné lodi, která se srazila s neznámým předmětem. Museli jsme loď opravit a vypořádat se s nečekaným překvapením. Druhá část účastníků vyráběla Leonardův most.

Informace ze setkání 18. 1. 2017:
Na lednovém setkání jsme zkoumali různé vlastnosti materiálů pomocí sestavy Spacecraft Materials Kit, který pro školy připravila Evropská vesmírná agentura. Prověřili jsme různé materiály z hlediska, který by byl nejvhodnější ke stavbě vesmírné lodi. Sestava je k dispozici na půjčení v centru.

Informace ze setkání 30. 11. 2017:
Poslední listopadový den jsme se přes závěje sněhu vydali do Světa techniky. Rozdělili jsme se dle našich preferencí na dvě skupiny, jedna šla do dílen, kde jsme byli seznámeni s možnostmi, co si děti mohou přijít do Světa techniky vyrobit, například domeček pro hmyz nebo Leonardův obloukový most. Sami jsme si pak vyrobili vánoční ozdoby ze lékařských špejlí.
Druhá skupina šla do robotické dílny, kde si kromě jiného vyzkoušeli pomocí různobarevných čar programovat robota ozobota a seznámili se s programovatelnými roboty z lega.
Už teď se těšíme na 1. březen, kdy se do Světa techniky vrátíme a kromě opětovné návštěvy dílen nás ještě čekají edularpy.

Informace ze setkání 19. 10. 2017:
Na říjnovém setkání se nás sešlo 15 a ukázali jsme si, co užitečného proběhlo na Dílnách Heuréky v Náchodě. Kromě poslušného míčku, který se pohyboval po papíře po klikaté cestě a elektronické kostky, spájené horkým vzduchem, které jsme si prohlédli a vyzkoušeli, jsme si také vyrobili brýle případně rámečky s difrakční fólií, akustickou hračku, která po roztočení hvízdá a letadýlko z kelímků na kávu, které je možné vystřelit zavařovací gumičkou.

Informace ze setkání 14. 9. 2017: V dílně lektorky Dany Juchelkové Přistáli jsme na neznámé planetě jsme se seznámili se způsobem opakování měření základních fyzikálních veličin pomocí zkoumání vzorků získaných na neznámé planetě. Součástí bylo i vyrobení jednoduchých, ale velmi přesných vah z kelímků a špejle.

Informace ze setkání 16. 6. 2017:Naše poslední setkání se už tradičně konalo na zahradě v Kunčicích pod Ondřejníkem. Nejprve jsme si zavzpomínali, co už jsme spolu za ty 4 roky zažili a po dobrém jídle jsme se pustili do práce. Pod vedením našeho oblíbeného lektora Václava Pazdery z Olomouce jsme se dozvěděli, jakými různými způsoby je možné přenášet zvukový signál. Následně jsme si vyrobili laserový vysílač a fotodiodový přijímač signálu. Každý jsme si svůj výrobek vyzkoušeli a s pocitem spokojenosti odnesli domů. Také jsme si popovídali, na co se můžeme těšit v příštím školním roce.

Informace ze setkání 25. 5. 2017:Naše květnové setkání se neslo v duchu reflexe konference Elixíru z Hradce Králové. Měli jsme zajímavé vstupy od účastníků o povrchové vrstvě, využití fotbalu ve fyzice, ukázali jsme si blikačku na elektromagnetickou indukci a fotocitlivý papír. Další vstupem byla možnost studia různých internetových kurzů fyziky s úvodem do kódování.

Informace ze setkání 19. a 20. 4. 2017:V dubnu nás čekalo školení o EduLarpech. Dozvěděli jsme se, co jsou EduLarpy, jak vypadají, co mohou obsahovat. Na vlastní kůži jsme si prožili, jaké to je probudit se z umělého spánku v post-apokalyptickém světě, kde nám pouze naše znalosti z fyziky, matematiky a chemie společně s naším důvtipem, týmovou prací a kreativitou pomohou přežít. Každý se navíc objevil v určité roli, například lékaře nebo politika, která dodala zážitkové hře další rozměr. V následné reflexi jsme diskutovali o tom, jak bychom mohli takový Larp uspořádat pro naše žáky, co bychom použili, co změnili a jak.

Informace ze setkání 30. 3. 2017:Na březnovém setkání jsme si vyrobili a vyzkoušeli model ponorky, dále si sestavili zajímavou ukázku kapilárních jevů, sestrojili jsme si dráhu, po které jede kulička do kopce, a nakonec jsme vyrobili a vyzkoušeli odstředivé čerpadlo z brčka. Také jsme si ukázali obvod, kde bimetalový plíšek z rychlovarné konvice plní roli teplotního přepínače. 

Informace ze setkání 23.2.2017:Na únorovém setkání jsme si ukázali některé simulace do fyziky z phet.colorado.edu, například stavba atomu, přeměny kinetické a potenciální energie, nebo pohyb vesmírných těles. V druhé části jsme si zahráli slovní hry s fyzikálními pojmy, které je možné použít na zopakování látky jistého tématického celku.  

Informace ze setkání 19.1.2017:Na tomto setkání nám kolega Jaroslav Šlehofer ukázal, jak je možné analyzovat pohyb na videu. Zkusili jsme si natočit pohyb míče a udělali analýzu. Dále jsme diskutovali i jiné aplikace na tablety využitelné ve fyzice a IT.

Informace ze setkání 15.12.2016:
Na posledním setkání v tomto roce jsme vyráběli vánoční stromečky s LED. Každý účastník si vyrobil svůj, ale tentokrát ne podle společného návodu, ale měl možnost vybrat si ze spousty LED a být kreativní. 

Informace ze setkání 1.12.2016:Na listopadovém setkání jsme si vyrobili žákovskou sadu pro výuku usměrňování střídavého proudu. Ukázali jsme si, jak s touto sadou pracovat pouze s pomocí ploché baterie a použili voltmetr a ampérmetr z balíčku, abychom získali graf původního a usměrněného proudu tekoucího z laboratorního zdroje.

Informace ze setkání 20.10.2016:Na říjnovém setkání čekaly na účastníky grafy měření různých veličin. Jejich úkolem bylo odhalit, co se měřilo, znovu nasimulovat stejné podmínky, naměřit veličiny a vytvořit graf. Používali jsme měřící systém Vernier, který je součástí balíčku a také čidla jsme používali jen ta, která jsou v balíčku.

Informace ze setkání 15.9.2016:Naše první letošní setkání mělo matematický charakter, předvedli jsme si čtyři prostředí z Hejného matematiky: dřívka, dělitelnost, tabulku 100 a algebraické výrazy. Účastníci si vyzkoušeli, jaké to je být žákem vedeným podle principů Hejného matematiky a byli seznámeni s těmito principy. Na závěr proběhla diskuse nad otázkami účastníků.

Informace ze setkání 10.6.2016Naše poslední setkání se konalo již tradičně v Kunčicích na zahradě, kde se nepodávaly tradiční koláčky a káva, ale grilovali jsme maso a zeleninu. Kromě dobrého jídla a neformálních rozhovorů jsme ale také pilně pracovali. Opět k nám zavítal Václav Pazdera a vedl nás při výrobě míchačky barev. Práce to byla celkem náročná a dodělávali jsme míchačku za tmy pouze ve svitu páječek. Ale všichni byli úspěšní a společně se spektroskopem, který jsme si vyrobili loni máme prostředky na to učit žáky rozklad barev. Na závěr jsme pohovořili o našich plánech na příští rok.

Informace ze setkání 12.5.2016:Na našem květnovém setkání jsme měli hosta – pana Lišku z Edukacentra, který nám představil Energy Box, krabici plnou pomůcek na výuku a demonstraci obnovitelných zdrojů. Z nich jsme si mohli vyzkoušet palivový článek na vodík, který se získává z vody, další článek na líh, dále baterku, kam stačí přidat slanou vodu, větrnou elektrárnu s různými lopatkami, samozřejmě solární článek, a nakonec tepelný článek na horkou a studenou vodu. Tyto zdroje energie mohou pohánět autíčko, větrný mlýnek nebo rožínat LEDky. Součástí boxu je také voltmetr a ampérmetr, kterým je možné měřit generované napětí, případně proud v obvodu, což si účastníci také měli možnost vyzkoušet. Také jsme si měli možnost zahrát zajímavou hru Timeline Vynálezy, která prověří odhad či znalosti studentů (a učitelů) ohledně doby sestrojení různých vynálezů.

Informace ze setkání 21.4.2016:V dubnu jsme se sešli zase zpět ve škole, kam si pro nás kolega Jaroslav Šlehofer připravil program na téma zvuk. Po úvodu z hudební teorie, kdy jsme se snažili zahlédnout matematickou podstatu hudby, nám ukázal, jak je možné provádět záznam zvuku v programu Audacity a následně měřit periodu různých tónů. Poté jsme se rozdělili do skupin a nahrávali a analyzovali zvuky různých hudebních nástrojů. Také jsme si ze změřené periody a délky trubky bobotube změřili rychlost zvuku, vyšla nám 337 metrů za sekundu, což je velmi hezký výsledek. Nakonec jsme si pod vedením kolegyně Květy Sivákové vyrobili píšťalku z víčka od zavařeniny. Věříme, že takovýto přístup ke zvuku zaujme nejen naše hudebně založené žáky. 

Informace ze setkání 12.3.2016:Naše březnové setkání se uskutečnilo v Pevnosti poznání, asi dva roky novém science centru v Olomouci. Po našem příjezdu se nás ujal pan Chvátal, který nám představil dílny, které centrum nabízí pro žáky základních škol, upozornil nás na akce, které se ten den v centru konaly a domluvil se s námi na odpolední dílnu. Prošli jsme si jednotlivé expozice, shlédli film o vesmíru v digitálním planetáriu, zašli společně na oběd a po obědě jsme si každý vyrobili otočnou mapu noční oblohy. Poté nám ještě zbyl nějaký čas na prohlídku těch částí, které jsme nestihli dopoledne. Obzvláště fyzikální expozice Světlo a tma rozhodně stojí za to.  

Informace ze setkání 18.2.2016:Dílna našeho oblíbeného lektora Václava Pazdery nalákala pěknou účast a ti, kdo přišli, nebyli zklamáni. Každý si vyrobil a odzkoušel Teslův transformátor, také jsme si předvedli experimenty, které se dají použít ve výuce. Všichni odjížděli spokojení s úsměvem na tváři transformátorem v ruce.  

Informace ze setkání 21.1.2016:Naše lednové setkání mělo téma Kapaliny. První část se týkala hydrostatického tlaku, předvedli jsme si jednoduché pomůcky vyrobené převážně z PET lahví, brček a hadiček. Nejvíce zaujala Heronova fontána účastnící také přivítali možnost vyrobit si kouzelný kelímek, ze kterého dlouho voda neteče, ale když už začne, tak vyteče všechna. Poté jsme přešli na téma teplo, měřili jsme, jak se ohřeje voda a tekuté mýdlo mícháním. Dále si účastníci vyzkoušeli laboratorní práci, při které změřili měrnou tepelnou kapacitu vody. Poslední část setkání byla věnována obvodům s polovodiči, možnými výrobky na některém z dalších setkání. Byl tam obvod se stmívací LEDkou, hlídač šuplíku nebo lampička se zapínáním za zvukový signál. 

Informace ze setkání 17.12.2015:Naše předvánoční setkání se vydařilo. Lektorka Michaela Bayerová měla pro nás připraveny experimenty se suchým ledem – ukázky sublimace pevného oxidu uhličitého, zesílená sublimace horkou vodou, nafukování bublin oxidem uhličitým, vznášení bublin z bublifuku na oxidu uhličitém, výroba a konzumace zmrzliny pomocí suchého ledu, no a nakonec také exploze PET lahve. Ve druhé části jsme si vyrobili dvojsklíčko s ocelovými pilinami, pomocí kterého je možné pozorovat magnetické siločáry kolem magnetů.    

Informace ze setkání 26.11.2015:Třetí letošní setkání frýdeckého centra Elixíru hostily kolegyně Květa Siváková a Hana Burešová na své škole Gymnázium Hello Ostrava. Pod vedením proškolených studentů si účastníci mohli projít čtyři stanoviště, kde se mohli seznámit s měřícím systémem Pasco. Na jednom jsme měřili ph různých nápojů, případně jak se mění pH vody, když se do ní fouká. Nejnižší pH má kofola – 2,7 a nejblíže neutrálnímu pH měly káva (6) a černý čaj (6,7). Na druhém byl zapojen čítač kapek a mohli jsme měřit povrchové napětí vody. Třetí stanoviště nám umožnilo zkoumat, jak se mění teplota ledu po přidání soli. A na posledním jsme měřili pružnost a pevnost niti. Na konci setkání se s námi podělil kolega Jaroslav Šlehofer o své zážitky z návštěvy škol na Islandu, kde téměř neexistuje frontální výuka.

Informace ze setkání 15.10.2015:Setkání mělo tři části. V první jsme si předvedli různá zařízení elektronického typu jako generátor kmitů nebo podivný obvod se žárovkami a předvedli si, jak je možné žákům vysvětlit funkci tranzistorů a ukázali si můstkový usměrňovač střídavého proudu. Ve druhé části jsme si předvedli a poté vyrobili Joule Thief (Vysavač Joulů, jak to hezky přeložila jedna kolegyně). Každý účastník si vyrobil a odzkoušel svůj výrobek. Objevili jsme, že další cívka s ledkou vsunutá na jádro zapnutého výrobku svítí jen v jednom směru, při otočení cívky ledka nesvítí nebo jen málo a dali si domácí úkol zjistit, čím to je. Ve třetí části jsme si pod vedením kolegyň Květy a Vlasty vyrobili vyskakovací krabičku – další nápad z dílen Heuréky z Náchoda.  

Informace ze setkání 24.9.2015:
Po asi půlhodinovém úvodu o pravidlech fungování centra, vybavení balíčku pomůcek k zapůjčení a systému udělování certifikátů jsme se s chutí pustili do výroby soustavy pomůcek k blikači. Na dřevěné destičky jsme nabíjeli rezistory, kondenzátory a tranzistory a připojovali drátky k objímce s žárovkou. Většina účastníků si stihla i sestavit celý složitý obvod a soustavu si vyzkoušet. Na závěr si účastníci odnesli svůj výrobek domů a někteří si ještě zapůjčili pomůcky z balíčku. 

Informace ze setkání 19.6.2015:
Naše závěrečné setkání se konalo v Kunčicích pod Ondřejníkem, kde měly být dobré podmínky pro pozorování noční oblohy. Po občerstvení a utužení kolektivu softbalovým zápasem jsme se sdíleli o naše dojmy a výrobky z nedávné konference v Hradci Králové. Ukázali jsme si raketu na chemický pohon a vyslechli zprávu ze semináře o vztlakové síle. Poté, co se už trochu setmělo, jsme se schovali do temné místnosti, osvětlené pouze UV zářivkou, případně plazma koulí. Ukazovali jsme si pokusy s plazma koulí a objevili jsme nové skutečnosti, například že zářivka svítí i v blízkosti napájecí šňůry do plazma koule, nebo že se dají krásně rozsvítit ledky elektrickým polem kolem ní. Na závěr jsme si nechali pozorování dalekohledem, který zapůjčil ze školy kolega Rek. Hvězdy na nás vykukovaly zpoza mraků, takže naše pozorování bylo omezené. Pěkně jsme zakončili školní rok a už se těšíme na setkání v září.    

Informace ze setkání 4.6.2015:
Naše květnové setkání probíhalo na ZŠ Bystřice, kam jsme se vydali na návštěvu za kolegou Jaroslavem Šlehoferem. Setkání mělo dvě části, v první jsme diskutovali o využití počítačové techniky a měřících systémů ve výuce. V druhé jsme se seznámili se sadou Arduino, která spojuje zapojování obvodů s programováním. Složili jsme si několik obvodů s blikajícími ledkami a funkčními klávesami z tlačítek. 

Informace ze setkání 30.4.2015:
Celé dubnové setkání bylo pod vedením kolegyně Vlasty Veselé, nadšené bývalé seismoložky, která nám přinesla na ukázku seismometr, který se používá na stanicích k měření zemětřesení. Přednesla nám prezentaci o příčinách zemětřesení, o přehledu nejsilnějších zemětřesení v dějinách a také fyzikální podstatou zemětřesení. Dále sestavila školní seismometr, ukázala nám, jak funguje, a měřili jsme třesení vyvolané dupáním, třesením stolem a jinými činnostmi. 

Informace ze setkání 26.3.2015:
Naše březnové setkání se uskutečnilo na katedře fyziky přírodovědecké fakulty univerzity v Ostravě, kde nás přivítali docent Libor Koníček a Lenka Ličmanová. Na úvod nám pan docent ukázal projevy elektromagnetického záření a poskytl přehled měřících systémů, které můžeme mít na školách. Účastníci sdíleli své zkušenosti s měřícími systémy. Poté nás vzala Lenka Ličmanová do nové optické laboratoře, kde jsme si porovnali rozklady pořízené spektroskopem obyčejné, úsporné a led žárovky. Také nám promítla na strop třemi reflektory tři základní barvy a my mohli sledovat stíny a skládání různých barev. Také sada na optiku s lasery a skleněnými hranoly měla mezi učiteli úspěch. Další na pořadu byla infrakamera, kterou jsme fotili nejen naše obličeje, ale také tepelné otisky rukou a nohou nebo třeba tepelný odraz v okně. Na konec jsme pod vývěvou vařili vodu při teplotě 25°C a nafukovali sněhuláka z pěny na holení. Celkem to bylo velmi zajímavé setkání, kde jsme si mohli vyzkoušet mnoho zajímavých věcí, které jsou často mimo finanční dosah našich škol.  

Informace ze setkání 26.2.2015:
Poprvé jsme na našem setkání přivítali lektora, a sice Václava Pazderu z Olomouce, který nás provedl výrobou mřížkového spektroskopu. Nebyla to jednoduchá práce, ale asi po hodině a půl každý z dvanácti účastníků třímal v ruce svůj nový spektroskop. Poslední půlhodinu jsme věnovali tomu, že jsme si spektroskopy vyzkoušeli, pozorovali jsme barevné LED světlo a spektrum z něj, dále skládání barev světla z reflektoru a také posunuté spektrum různobarevných LED.

Informace ze setkání 22.1.2015:
Na našem lednovém setkání se nás sešlo 10, což považuji za úspěch v tomto hektickém měsíci. Začali jsme laboratorní prací, měřením hustoty hydrogelové kuličky namočené ve vodě. Překonávali jsme technické překážky jako malinkou hmotnost a velikost kuliček. Nutno říci, že i přes naši snahu byly překážky příliš veliké a hezké hodnoty jsme nedostali. Protože jsme měřili kuličky každých 20 minut, museli jsme měření prokládat jinou aktivitou. jelikož většina přítomných učitelů učí také matematiku, zařadil jsem badatelskou úlohu z matematiky, a sice přijít na systém, jak zjistit počet rovnoramenných trojúhelníků, které je možné sestavit z různých počtů stejně velkých dřívek. Společnými silami jsme k všeobecné radosti (pan Hejný by měl také radost) systém objevili. Poté se strhla zajímavá diskuse o Hejného metodě. Nakonec jsme zkoušeli, jak musíme držet žárovku u baterky, aby svítila a jaké různé materiály můžeme přidat do obvodu, aby žárovka svítila. Ukázali jsme si web center a domluvili se, že s lektorem Václavem Pazderou chceme vyrábět spektroskop. 

Informace ze setkání 11.12.2014:
Naše poslední setkání v tomto roce bylo velmi pestré. Několik učitelů si připravilo krátké vstupy o tom, co dělají s dětmi před Vánoci. Zkoušeli jsme vyplňovat sudoku, kde místo čísel byly jednotky, psát dívajíce se na odraz toho, co píšeme, v zrcadle. Prohlédli jsme si krásné papírové sluneční hodin, točili jsme si káčou, kde se skládaly barvy do bílé, lepili brčka na zeď, řešili, vyráběli bumerang a řešili spoustu jiných úloh. Také jsme si zkoušeli houpačku ze svíček a každý si umotal svíčku z voskových mezistěn. Nakonec jsme se seznámili s hydrogelovými kuličkami a ukázali si jejich optické vlastnosti, s čímž budeme ještě pokračovat v lednu. 

Informace ze setkání 20.11.2014:
Naše listopadové setkání se neslo v duchu vzpomínání na dílny Heuréky, které proběhly na začátku října v Náchodě, a kterého se účastnili dva členové našeho centra. Ukázali jsme si detektor alfa záření a spektroskop a účastníci už se těší, až si jeden z nich vyrobí, když pozveme Václava Pazderu do našeho centra. Pak už převzala slovo kolegyně Dana a předvedla nám několik demonstrací těžiště, částečně inspirovaných dílnou Václava Piskače z Náchoda. Setkání jsme zakončili tím, že si každý vyrobil svého brouka těžišťáka.  

Informace ze setkání 23.10.2014:
Na druhém pájecím setkání jsme si vyrobili destičku s diodami od infračervené přes různě barevné až po ultrafialovou. Také jsme si spájeli termistor a fotorezistor, které jsme si ihned odzkoušeli. Všichni byli rádi, že si opět mohou odnést pomůcky, které mohou okamžitě využít v hodinách. 

Informace ze setkání 25.9.2014:
V novém školním roce jsme se setkali opět a setkání mělo znovu pěknou atmosféru. Tématem byly polovodiče a vyráběli jsme se destičky se součástkami. Nejprve odporové triády, pak zkoušečku světelných diod (dvě diody zapojené opačným směrem) a také tři paralelně a tři sériově zapojené světelné diody. Odporovou destičku jsme si vyzkoušeli proměřením charakteristiky diody. Všichni už se těšíme, až budeme příště pokračovat s ultrafialovou a infračervenou diodou a fotorezistorem a termistorem. 

Informace ze setkání 20.6.2014:
Červnové setkání jsme spojili s exkurzí do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde jsme navštívili mlýnskou dolinu. Vedení muzea nám vyšlo vstříc a mohli jsme se zblízka podívat, jak uměli Valaši fyziku, jak převáděli sílu tekoucí vody přes mlýny na to, co zrovna potřebovali, ať už to bylo mletí mouky, výroba látek, vhánění vzduchu do pece nebo řezání latí. Následně jsme se přesunuli do Kunčic pod Ondřejníkem, kde jsme sdíleli naše zkušenosti a postřehy z konference Elixíru v Hradci Králové. Kolegyně Dana pro nás měla připravený široký arzenál raket, které jsme na louce pouštěli. Poté jsme prohlíželi můj kufřík s vyrobenými součástkami, čímž jsme se navnadili na podzimní setkání, kde budeme za pomocí páječek součástky vyrábět. Nejvíce zaujaly infračervená a ultrafialová dioda, zesilovač, termistor a fotorezistor. Hlavní atrakcí mělo být pozorování noční oblohy zapůjčeným dalekohledem, ale k tomu bohužel kvůli nepřízni počasí nedošlo. I tak jsme měli hezké zakončení školního roku, jen škoda, že nás nepřišlo více. 

Informace ze setkání 15.5.2014:
Naše květnové setkání bylo opět velmi povedené. Poté, co jsme se domluvili na odjezd na konferenci jsem představil nejnovější kus v našem balíčku - soupravu Vodič v elektrickém poli. Na druhou část přinesl kolega Lego roboty a notebooky a dostali jsme jednoduchý úkol: Přimět robota se pohybovat. Výsledky našeho snažení můžete shlédnout zdeNaplánovali jsme další setkání na 20. června (výjimečně v pátek), které bude astronomické a spojené s exkurzí do Mlýnské doliny v Rožnově pod Radhoštěm. 

Informace ze setkání 24.4.2014:
V dubnu jsme měli pestré setkání. Úvod obstarala kolegyně s robůtkem z Lega, ukázala nám, co všechno umí. Na příští setkání slíbil kolega, že přiveze svoje, mají jich na škole více, a že si je můžeme každý vyzkoušet. Následoval dluh z minule, kdy jsme nedodělali téma vlnění a zvuk. Pohráli jsme si s ladičkou, ukázali, že kmitá (odráží kuličku, stříká vodu), jak můžeme snížit frekvenci (umístíme na ni magnet). Zopakovali jsme, jaké máme druhy vlnění a ukázali si je pomocí pružiny a kloboukové gumy. Také jsme se naučili píseň na Bobotubes, schválně, jestli poznáte, co je to za píseň. Na konec jsme se pokoušeli rozchodit parní stroj, což se nám ale bohužel nepodařilo. Pokusíme se odstranit nedostatky a zkusit to jindy. 

Informace ze setkání 27.3.2014:
Nejdříve jsme si prošli téma kmitání a vlnění včetně experimentů a laboratorní práce, kde měli účastníci odhadnout periodu třímetrového kyvadla pomocí provázku (1,5m), stopek a závaží. Po vypracování jsme šli na zahradu, změřili periodu 3m kyvadla a porovnali s odhady. Poté jsme navázali vlněním a představili si program Soundcard Scope, který je možno použít při výuce o zvuku. Druhou část obstarala kolegyně Vlasta, ukázala nám měření sil na nakloněné rovině se siloměrem z balíčku, načež navazovalo měření pomocí Go!Motion, zkoušeli jsme, co je možné měřit. Tato část vyplynula z diskuse. Další na pořadu byla studentka naší školy, na kterou se minule nedostalo, ukázala sérii experimentů se zápalkami a sklidila zasloužený aplaus. Nakonec jsme věnovali nějaký čas domluvě na exkurzi. 

Informace ze setkání 6.3.2014:    
V první části setkání jsme se vrátili k minulému tématu a vypracovali si laboratorní práci, kde jsme měřili hustotu pevných těles a vztlakovou sílu při ponoření ve vodě. Dále nám pan Ogrocki s žáky předváděli plavání bublin z bublifuku na oxidu uhličitém a měření sil na kladce. Potom předváděli studenti GALILEO SCHOOL něco z burzy pokusů, kterou měli v předmětu science, jmenovitě lávovou lampu z šumivého vitamínu, obarvené vody a oleje a vznášedlo z balónku a cd. Nakonec jsme věnovali nějaký čas domluvě na konferenci a exkurzi. Podrobnější informace dohodneme na dalším setkání 27. března opět od 15 hodin.

Informace ze setkání 16.1.2014:
Téma lednového setkání bylo Archimedův zákon a hustota. V první části jsme si prohlédli Heronovu fontánu a vysvětlili si její funkci. Druhá aktivita byla práce ve dvojicích - podle indicií přiřazovat hustoty k látkám. Nakonec jsme postupně odvodili, na čem záleží a na čem nezáleží vztlaková síla kapaliny působící na ponořené těleso. Tato prezentace byla zakončena klasickou úlohou o kotvě v loďce, kterou můžete zkusit vyřešit (Na úspěšné řešitele, kteří přijdou na příští setkání, čeká odměna): V uzavřené nádrži pluje loďka s kotvou. Co se stane s hladinou vody v nádrži, jestliže kotvu vyhodíme do vody? Příště se sejdeme z důvodu kolize jarních prázdnin až 6. března. 

Informace ze setkání 12.12.2013:
Již čtvrté setkání bylo zvláštní tím, že jsme měli hosta. Z Prahy za námi přijel Jakub Jermář se dvěma cíly. Prvním bylo seznámit učitele s webem Drill And Skill, neboli Trenažéry, kde si mohou děti drilovat třeba převody jednotek hezky doma a kolikrát chtějí nebo potřebují. Současně má učitel přehled o tom, kdo toho kolik a jak udělal. Druhá věc, kterou nám přijel ukázat, byly pokusy a měření s čidly od Verniera, která jsou v balíčku pomůcek, takže zase víme víc o tom, jak je můžeme použít při výuce. Mezi těmito příspěvky ještě vystoupili žáci pana Ogrockého s prezentací elektromagnetické indukce. Vše probíhalo v hezké předvánoční atmosféře a už se těšíme na další setkání 16.ledna.    

Informace ze setkání 21.11.2013:
Na třetím setkání ve čtvrtek 21.11.2013 jsme začali krátkou laboratorní prací "Jak velké a jak daleko musí být nástěnné rovinné zrcadlo, abych se v něm celý viděl?" Učitelé dostali zrcadla asi 30x60 cm a pravítko případně pásmo. Měli asi 15 minut na měření a závěry, které pak přednesli kolegům. Poté měl vstup pan Petr Ogrocki se žáky na téma měření pH nápojů. Měřilo se pH postupně vody, vody se sirupem, kofoly, ovocného a černého čaje, láku z okurek a octa. Diskutovali jsme o vlivu kyselosti na organismus. Další na pořadu byla prezentace na téma Zkoumáme vlastní oko, kde jsme pomocí černého papírku a špendlíku našli vlastní slepou skvrnu, podívali se na sítnici a vyzkoušeli, jak nám oko reaguje na světlo a tmu a také, jak nás náš mozek klame. Pak jsme se ještě seznámili s vadami očí. Na konec jsme si řekli něco o rozšíření balíčku a o soutěži Pohár vědy. Těšíme se na setkání příští, kdy k máme na programu ukázky měření s čidly Vernier. 

Informace ze setkání 17.10.2013.:
Ve čtvrtek 17.10. se již podruhé setkali učitelé fyziky s okolí Frýdku-Místku. Jejich počet se oproti prvnímu setkání zdvojnásobil na 18. Na úvod se seznámili s vernierovskýmy teploměry na 6 měřeních týkajících se absorbce tepla různými barvami, tepelné výměny při míchání vody různých teplot a objemů, grafem teploty při tání ledu, přesvědčili se o tom, že voda je špatný vodič tepla a viděli, jak lze získat grafy závislostí tlaku na objemu a teplotě. Dále jsme si předvedli pokusy prokazující existenci povrchové vrstvy na hladině vody a vyzkoušeli si vlastní znalosti na téma teplo. 

Informace ze setkání 26.9.2013:
Na první setkání centra ve Frýdku-Místku se sjelo celkem 10 učitelů z okolí. Diskutovali jsme o tom, co bychom na setkání rádi dělali a co od nich očekáváme. Dále jsme měli ukázku toho, jak lze probrat téma 6. třídy Skupenství látek. Prošli jsme si všechna skupenství vody a vosku a také jsme si vyzkoušeli, že i plyny lze přelévat. Na závěr jsme se podívali, co vše můžeme nalézt v balíčku pomůcek a na jednoduchém měření teploty jsme se seznámili se softwarem k vernierským čidlům.

Fotografie z říjnového setkání pro nás nafotil pan Petr Ogrocki.

Image Gallery