Olomouc

Příští setkání: 14. 5. 2018
Téma: Úlohy vyžadující experiment, založené na reálných zařízeních a další

Gymnázium, Čajkovského 9, 779 00 Olomouc
Kontakt: Václav Pazdera, email: pa.vaclav@seznam.cz

Gymnázium, Tomkova 45, 779 00 Olomouc - Hejčín
Kontakt: Jiří Kvapil, email: kvapil@gytool.cz

Plán setkávání ve šk. roce 2017/2018: V tomto školním roce se budeme scházet jednou měsíčně v pondělí od 14:30 (změny vyhrazeny). Místo se pravidelně střídá mezi školami Gymnázium, Olomouc-Hejčín, Tomkova 45 (GOH) a Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 (GČaj). Případné doplňující informace budou dostupné na www.centrandb.cz.

Termíny 2017/2018 (vždy Po 14:30 – 17:30 hod.):
11. září 2017 – GOH – Experimenty s pomůckami z balíčku
16. říjen 2017 – GČaj – Radioaktivita s detektorem MX-10 - http://www.particlecamera.com/index.php/cs/ 
6. listopadu 2017 – GOH – Optika – oko, vidění a klamy
4. prosince 2017 – GČaj – Termokamera, výroba destičky s rezistory
8. ledna 2018 – GOH – Veletrh nápadů
5. února 2018 – GČaj – Elmg. vlnění a jeho vlastnosti – přenos informací a generátor signálu ve výuce fyziky, výroba modulátoru pro rádiový přenos
12. března 2018 – GOH – Akustika – sluch a hudba ve fyzice
9. dubna 2018 – GČaj – Elektromagnetismus – ukázka elektromotoru, výroba reproduktoru
14. května 2018 – GOH – Úlohy vyžadující experiment, založené na reálných zařízeních a další
4. června 2018 – GČaj – Přehlídka fyzikálních hraček a výroba magnetického kyvadla

 

Pozn. Říjnový termín se možná z organizačních důvodů přesune na 16. 10., březnový termín je možné přesunout na 19. 3., červnový termín bude možná nutné přesunout kvůli maturitním zkouškám na 11. 6.

 

Informace ze setkání 12. 3. 2018:
V pondělí 12. března se 14 učitelů vydalo do tajů akustiky. Václav Pazdera přinesl ukázat skvělý nápad z internetu - hrající tužka Drawdio. Poté jsme si pohráli s rytmem, takty, notami a měřením času v hudbě. Pak jsme přidali melodii, a to pomocí skvělého skupinového hudebního nástroje Boomwhackers. Z elektrikářských trubek jsme si pak každý vyrobili vlastní sadu 8 různě dlouhých trubiček, jejichž délky odpovídají frekvencím tónů c1 až c2. Hned jsme si také vyzkoušeli, jak se na ně dají hrát jednoduché lidové písničky. Dalším hudebním nástrojem, který jsme si vyrobili, byl monochord, což je vlastně "kus dřeva" opatřený vruty, očky a provázkem/strunou.


Informace ze setkání 5. 2. 2018:
Šesté setkání (ve školním roce 2017/2018) olomouckého regionálního centra proběhlo 5. února 2018 od 14:30 do 17:30 na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9. Sešlo se celkem 22 učitelů fyziky. Hlavním tématem setkání byly experimenty s elektromagnetickým vlněním. Učitelům bylo předvedeno několik experimentů s elektromagnetickým vlněním. Také si vyrobili pomůku pro experimenty s elektromagnetickým vlněním - modulátor AM. Těšíme se na Vás na dalším setkání 12. 3. 2018.

 

Informace ze setkání 8. 1. 2018:
V pondělí 8. ledna 2018 se konalo páté setkání učitelů fyziky 5. ročníku projektu Elixír do škol. Tématem setkání, které proběhlo na Gymnáziu Olomouc-Hejčín, byl Veletrh nápadů, tedy “Učitelé sobě”. Z 16 účastníků si polovina připravila nějaký experiment a někdy dokonce ne jeden. Inspirujících nápadů bylo tolik, že jsme je málem nestihli všechny pořádně prozkoumat, každý jsme si ale nakonec kromě nápadů odnesli i nějaký ten dáreček. Možná vám napoví tyto útržky - lodička s funkčním parním strojem, dvě stejné Al tyčky (a přece jiné), kuličkový řetízek, lžíce jako zvony, grafseso, kinetoskop, Straka v říši entropie, dvě sopky, netradiční hudební nástroje, důkaz atmosférického tlaku, kmitání hrnku, Paltiérův článek, var za sníženého tlaku, kmitání hrnku, vejce na špičku, kalendář. Těšíme se na shledanou na dalším setkání 5. ročníku, které proběhne 5. února 2017 od 14:30 na Gymnáziu, Čajkovského 9.

Informace ze setkání 4. 12. 2017:
Čtvrté setkání (ve školním roce 2017/2018) olomouckého regionálního centra proběhlo 4. prosince 2017 od 14:30 do 17:30 na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9. Sešlo se celkem 18 učitelů fyziky. Hlavním tématem setkání byly experimenty s termokamerou. Učitelům bylo předvedeno mnoho experimentů s termokamerou. Také si vyrobili pár pomůcek pro experimenty s termokamerou. Těšíme se na Vás na dalším setkání v 8. ledna 2018.

 

Informace ze setkání 6. 11. 2017:
V pondělí 6. listopadu 2017 se konalo třetí setkání učitelů fyziky 5. ročníku projektu Elixír do škol. Tématem setkání, které proběhlo na Gymnáziu Olomouc-Hejčín, byla “Optika - oko, vidění a klamy”. Nejprve jsme se seznámili s experimentem “Dobýt stratosféru”, který vymyslel a ve spolupráci se třemi olomouckými gymnázii provedl Hanácký radioklub. Jednalo se o vypuštění stratosférické sondy, která během letu měřila spoustu dat. Na setkání jsme pak dělali vlastníma rukama a očima několik experimentů a připravili si pár užitečných “udělátek” do hodin fyziky. Mimo jiné jsme dokazovali slepou skvrnu a převrácený obraz na sítnici oka a také jsme pracovali s trojrozměrným viděním. Některé náměty jsme čerpali z Experimentáře, který máme v balíčku pomůcek, a oba dva kusy se hned půjčili na školy. Také jsme viděli několik obrázků, animací a videí s optickými klamy, z nichž některé jsme předtím ještě nikdy nikde neviděli.
Těšíme se na shledanou na dalším setkání 5. ročníku, které proběhne 4. prosince 2017 od 14:30 na Gymnáziu, Čajkovského 9.

 

Informace ze setkání 16. 10. 2017:
Druhé setkání (ve školním roce 2017/2018) olomouckého regionálního centra proběhlo 17. října 2017 od 14:30 do 17:30 na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9. Sešlo se celkem 21 učitelů fyziky. Hlavním tématem setkání byla souprava MX-10 – digitální radiační kamera. Učitelům bylo předvedeno mnoho experimentů s různými zdroji záření s detektory Vernier a se soupravou MX-10. Těšíme se na Vás na dalším setkání v listopadu 2017.

 

Informace ze setkání 11. 9. 2017:
V pondělí 11. září 2017 se konalo první setkání učitelů fyziky 5. ročníku projektu Elixír do škol. Tématem setkání, které proběhlo na Gymnáziu Olomouc-Hejčín, byly “Experimenty s pomůckami z balíčku”. Ve dvojicích a trojicích jsme měřili různé zajímavosti, jako např. změnu teploty vlivem rozpouštění různých látek či tah raketového (lihového) motoru. Účastníci na vlastní kůži poznali, že ovládat digitální měřidla pro ně už nemusí být žádný problém. Každý účastník kromě drobného materiálu dostal Kuchařku II a noví i Kuchařku I, což jsou soubory návodů na experimenty, které se dají proměřovat se systémem Vernier (ale nejen s ním). On-line ji naleznete na http://www.vernier.cz/experimenty/kucharka/index.php. Mnoho těchto experimentů se dá realizovat s pomůckami, které si můžete zapůjčit v našem balíčku pomůcek :-).
Těšíme se na shledanou na druhém setkání 5. ročníku, které proběhne 9. října 2017 od 14:30 na Gymnáziu, Čajkovského 9.

 

 

Informace ze setkání 5. 6. 2017:
Desáté setkání (ve školním roce 2016/2017) olomouckého regionálního centra proběhlo 5. června 2017 od 14:30 do 17:30 na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9. Sešlo se celkem 20 učitelů fyziky. Hlavním tématem setkání byly Rakety – výroba a odpalování raket. Každý učitel si vyrobil jednoduchou raketku na lihový pohon startovanou elektrickou jiskrou. Dále učitelům bylo předvedeno několik experimentů s různými raketami. Těšíme se na Vás na dalším setkání v září 2017.

 

Informace ze setkání 24. 4. 2017:
V pondělí 24. dubna 2017 se konalo další setkání učitelů fyziky na Gymnáziu Olomouc-Hejčín. V pořadí deváté setkání v tomto školním roce mělo název „Těžiště a stavební konstrukce“. Experimentálně jsme hledali těžiště tyčky s dřevěným kolíčkem a jeho polohu jsme ověřili výpočtem, pak jsme postup při nové poloze kolíčku obrátili. Potom jsme si vyrobili “překotnou” krabičku, která je v určité poloze nečekaně stabilní. Dále jsme stavěli co nejvyšší věž z poskytnutého materiálu, zkoušeli jsme si těžiště a rovnováhu soustavy kostek, vyráběli jsme překotný hranol a zajímavé konstrukce z párátek a zeleného hrášku.

Těšíme se na shledanou na posledním letošním setkání, které proběhne 5. června 2017 od 14:30 na Gymnáziu, Čajkovského 9. Bude to raketové odpoledne!

 

Informace ze setkání 3. 4. 2017:
Osmé setkání (ve školním roce 2016/2017) olomouckého regionálního centra proběhlo 3. dubna 2017 od 14:30 do 17:30 na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9. Sešlo se celkem 21 učitelů fyziky. Hlavním tématem setkání byla Optika – výroba míchačky barev. Každý učitel si vyrobil jednoduchou míchačku barev z barevných LEDek. Dále učitelům bylo předvedeno několik experimentů s touto míchačkou. Těšíme se na Vás na dalším setkání 24. dubna 2017 na Gymnáziu Olomouc-Hejčín.

 

Informace ze setkání 6. 3. 2017:
V pondělí 6. března 2017 se konalo další setkání učitelů fyziky na Gymnáziu Olomouc-Hejčín. V pořadí sedmé setkání v tomto školním roce mělo název „Rychloběžná kamera a videoanalýza“. Podívali jsme se na několik slow motion videí, která mohou být zajímavá pro výuku fyziky, seznámili jsme se s tím, jak díky takovému videu analyzovat tenisové podání, doc. Lepil přednesl příspěvek o videoanalýze od 60. let do dneška (s praktickými ukázkami v různých programech) a nakonec jsme si zkusili zanalyzovat pohyb brzdícího automobilu v programu Video Tracker.

Těšíme se na shledanou na dalším setkání, které proběhne 3. dubna 2017 od 14:30 na Gymnáziu, Čajkovského 9. Budeme vyrábět pomůcku na míšení barev!

 

Informace ze setkání 6.2.2017:
Šesté setkání (ve školním roce 2016/2017) olomouckého regionálního centra proběhlo 6. února 2017 od 14:30 do 17:30 na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9. Sešlo se celkem 22 učitelů fyziky. Hlavním tématem setkání byla Optika – výroba spektrometru. Každý učitel si vyrobil jednoduchý spektrometr. Dále učitelům bylo předvedeno několik experimentů s tímto spektrometrem. Těšíme se na Vás na dalším setkání 6. března 2017 na Gymnáziu Olomouc-Hejčín.

 

Informace ze setkání 9.1.2017:
V pondělí 9. ledna 2017 se konalo setkání učitelů fyziky na Gymnáziu Olomouc-Hejčín. Setkání mělo název „Veletrh nápadů“, kterých se nakonec sešlo asi 10. Užili jsme si pestré tři hodiny zajímavých a nápaditých experimentů z různých zákoutí fyziky, vyrobili si pyramidu z obalu od CD na oživení hologramu nad mobilem, sestavili startovací rampy na rakety a připravili jednoduchou míchačku barev a obrazců z CD a kuličky. Těšíme se na shledanou na dalším setkání, které proběhne 6. února 2017 od 14:30 na Gymnáziu, Čajkovského 9. Budeme vyrábět spektrometr!

 

Informace ze setkání 5.12.2016:
Čtvrté setkání (ve školním roce 2016/2017) olomouckého regionálního centra proběhlo 5. prosince 2016 od 14:30 do 17:30 na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9. Sešlo se celkem 22 učitelů fyziky. Hlavním tématem setkání byla Elektrolýza. Každý učitel si vyrobil jednoduchý elektrolytický motor a sondu na elektrické pole elektrolytu. Dále učitelům bylo předvedeno několik experimentů na elektrolýzu. Přejeme příjemné prožití Vánočních svátků a těšíme se na vás na dalším setkání 9. ledna 2016 na Gymnáziu Olomouc-Hejčín. Uspořádáme si Veletrh nápadů učitelů fyziky.

 

Informace ze setkání 7.11.2016:
V pondělí 7. listopadu 2016 se opět konalo setkání učitelů fyziky v Olomouci, tentokrát na Gymnáziu Olomouc-Hejčín. Naším jediným bodem programu bylo spájet a oživit LEDkový vánoční stromeček – blikající ozdůbku se 16 LEDkami ve čtyřech nezávislých větvích. Krása, až oči přecházejí. Těšíme se na shledanou na dalším setkání, které proběhne 5. prosince 2016 od 14:30 na Gymnáziu, Čajkovského 9. Tématem bude Elektrolýza.

 

Informace ze setkání 10.10.2016:

Druhé setkání (ve školním roce 2016/2017) olomouckého regionálního centra proběhlo 10. října 2016 od 14:30 do 17:30 na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9. Sešlo se celkem 31 učitelů fyziky. Hlavním tématem setkání byl Teslův transformátor. Každý učitel si vyrobil jednoduchý Teslův transformátor. Dále učitelům bylo předvedeno několik experimentů s tímto transformátorem a vysvětlena funkce zapojení. Těšíme se na Vás na dalším setkání 7. listopadu 2016 na Gymnáziu Olomouc-Hejčín. Vyrobíme si blikající Vánoční stromek.

 

Informace ze setkání 12.9.2016:
V pondělí 12. září 2016 jsme zahájili již čtvrtý ročník setkávání učitelů fyziky v Olomouci. Setkání proběhlo na Gymnáziu Olomouc-Hejčín, tématem byla Biomechanika. Využili jsme připraveného materiálu Václava Piskače na jeho Fyzikálním šuplíku (Biomechanika – výkon při běhu do schodů, tlakové zatížení nohy, tlaková odolnost kůže, namáhání bicepsu, rozložení tíhy při kliku) a přidali jsme měření vitální kapacity plic, což nás v tom velkém vedru příjemně osvěžilo. Všichni účastníci si odnesli připravené dřevěné tyčinky a hadičky, aby mohli měření provést také se svými žáky. Ostatní potřebné pomůcky tvoří jen čtverečkový papír, tužka, pásmo či pravítko, kalkulačka a trocha snahy a důvtipu. Pak už stačí dobrá nálada a chuť se fyzikálně pobavit! Těšíme se na shledanou na dalším setkání, které proběhne 10. října 2016 od 14:30 na Gymnáziu, Čajkovského 9. Budeme vyrábět Teslův transformátor!

Informace ze setkání 6.6.2016:V pondělí 6. června 2016 proběhlo v tomto školním roce závěrečné, desáté setkání Regionálního centra Olomouc (celkově 30.) Tématem setkání byly experimenty s papírem a s dřevěnými ústními lžičkami a vrhací stroje. Pomocí starých novin, špejlí a provázku jsme si ověřili přítomnost atmosférického tlaku, určili jsme také tloušťku listu kancelářského papíru a jeho hustotu. Ze seříznutých dřevíček jsme si sestavili Leonardův most a ukázali si pár videí s dalším využitím dřevíček k předvedení přeměny energie pružnosti na energii kinetickou. Ve zbývající části jsme si prohlédli vrhací zdroj ze dřeva a školní „vrhací“ pomůcku a každý si sestavil katapult ze špejlí, marshmallownů, plastové lžičky, izolepy a gumičky. Děkuji za spolupráci všem účastníkům, hlavně Šárce Richterkové a Vašku Pazderovi. Termíny olomouckých setkání příštího ročníku Elixíru do škol najdete výše (změna vyhrazena), témata doplníme během letních prázdnin. Máte-li nějaký návrh nebo nápad, podělte se o něj a napište nám. Přejeme hezkou a odpočinkovou dovolenou a na shledanou v září! 

Informace ze setkání 9.5.2016:Deváté setkání (ve školním roce 2015/2016) olomouckého regionálního centra proběhlo 9. května 2016 od 14:30 do 17:30 na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9. Sešlo se celkem 27 učitelů fyziky. Hlavním tématem setkání byly LASERY VE FYZICE. Každý učitel si vyrobil jednoduchou difrakční destičku a červený laser. Dále učitelům bylo předvedeno velké množství experimentů s lasery. Těšíme se na Vás na dalším setkání 6. června 2016 na Gymnáziu Olomouc-Hejčín. Budeme se věnovat Papírové fyzice a vrhacím strojům.

Informace ze setkání 11.4.2016:V pondělí 11. dubna 2016 proběhlo osmé setkání Regionálního centra Olomouc (celkově 28.) Tématem setkání byly různé ladění hudebních nástrojů a sestavení a vyzkoušení pastičkomobilů. Nejprve jsme se pustili do zkoumání toho, jak ve starověkém Řecku spojovali hudební intervaly a krásné jednoduché zlomky, podrobněji jsme se dostali k tomu, v čem spočívala obtíž přirozeného ladění založeného na hudebních intervalech získaných z monochordu. Bylo to dobře slyšet na ukázkách. Nakonec jsme došli k dobře temperovanému ladění, které používám od baroka do dnes. V další části jsme si vyzkoušeli elektrikářskou ohebnou trubku jako zdroj zvuku (každý si jí odnesl 1,5 m), mohli jsme si vyrobit monochord z krabice od bot a také zjednodušený model dud, který sklidil největší úspěch. V poslední části jsme montovali pastičkomobily, objednané od Václava Piskače, většinu jsme stihli i vyzkoušet. Jedou! Teď už se těšíme na Vaši návštěvu na květnovém setkání na Gymnáziu Čajkovského, kde se budeme zabývat tématem Laser ve fyzice - výroba laseru.

Informace ze setkání 14.3.2016:Sedmé setkání (ve školním roce 2015/2016) olomouckého regionálního centra proběhlo 14. března 2016 od 14:30 do 17:30 na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9. Sešlo se celkem 18 učitelů fyziky. Hlavním tématem setkání byly MAGNETY. Každý učitel si vyrobil jednoduchou destičku k detekci magnetického pole a magnetku. Dále učitelům bylo předvedeno velké množství experimentů s magnety a materiály. Těšíme se na Vás na dalším setkání 11. dubna 2016 na Gymnáziu Olomouc-Hejčín. Budeme se věnovat Hudebním nástrojům a teorii ladění.

Informace ze setkání 8.2.2016:V pondělí 8. února 2016 proběhlo šesté setkání Regionálního centra Olomouc (celkově 26.) Na úvod jsme rozdali placky s motivem Elixíru a osvědčení o absolvování prvního pololetí těm, kteří nás navštívili aspoň 5x. Několik účastníků si připravilo ukázku vlastních experimentů s tématikou Vlastnosti plynů, z čehož jsme měli velkou radost. Dále jsme se zabývali způsoby měření atmosférického tlaku, přetlaku a podtlaku (rtuťový, deformační, čidla Vernieru), rozdali jsme frkačky, které jsou krásným a jednoduchým příkladem deformačního manometru. Pak jsme pomocí soupravy od Verniera proměřili izotermický děj ve vzduchu. Dále jsme se věnovali vážení vzduchu a určení jeho hustoty a také jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli prudkost adiabatického děje při proražení bombičky CO2 či prasknutí balónku. Po prozkoumání změn tlaku v proudícím vzduchu jsme si z brček vyrobili fixírku. Na závěr jsme pozorovali bubliny bublifuku vznášející se na vrstvě oxidu uhličitého v akváriu. Teď už se těšíme na Vaši návštěvu na březnovém setkání na Gymnáziu Čajkovského, kde se budeme zabývat tématem Magnetismus.

Informace ze setkání 11.1.2016:Páté setkání (ve školním roce 2015/2016) olomouckého regionálního centra proběhlo 11. ledna 2016 od 14:30 do 17:30 na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9. Sešlo se celkem 25 učitelů fyziky. Hlavním tématem setkání BARVY a LEDky. Každý učitel si vyrobil jednoduchý modul s LEDkami. Dále učitelům byla předvedena řada experimentů s LEDkami. Těšíme se na Vás na dalším setkání 8. února 2016 na Gymnáziu Olomouc-Hejčín. Budeme se věnovat Vlastnostem plynů.

Informace ze setkání 7.12.2015:V pondělí 7. prosince 2015 proběhlo letošní čtvrté setkání Regionálního centra Olomouc (celkově 24.) Na úvod jsme informovali o možnosti zapůjčení permanentek do science center a planetárií v ČR a rozdali jsme placky. Obě dvě věci všechny příjemně naladili. Prohlédli jsme si rozdělaný proudový chránič a jistič. Pak už jsme se vrhli na IR a UV záření. Vysvětlili jsme si, jak si každý může udělat černý světelný filtr, a vyzkoušeli si, že pomocí většiny mobilů a foťáků lze IR pozorovat. Nachystali jsme zdroje IR (starou IR bezpečnostní kameru a horské sluníčko) a zkoušeli jsme, kterými materiály IR prochází a kterými se pohltí. Vše jsme pozorovali také pomocí termokamery. Tuto část uzavřelo skvělé 15ti-minutové video od Vaška na téma UV a IR záření. Po přestávce jsme si vyrobili UV lampičku z UV LED připravenou na napájení z ploché baterie či 5-voltového zdroje. Hned jsme lampičku využili na pozorování fotoluminiscence různých (a dostupných!) materiálů. Při loučení jsme si popřáli pěkné Vánoce a těšíme se na leden 2016!

Informace ze setkání 9.11.2015:
Třetí setkání (ve školním roce 2015/2016) olomouckého regionálního centra proběhlo 9. listopadu 2015 od 14:30 do 17:30 na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9. Sešlo se celkem 18 učitelů fyziky. Hlavním tématem setkání bylo Elektromagnetické vlnění. Každý učitel si vyrobil přijímací a vysílací dipól. Lze je použít k demonstraci vlastností elektromagnetického vlnění. Dále učitelům byla předvedena řada pokusů s těmito pomůckami. Setkání bylo na námět dílny Z. Poláka z Dílen Heuréky 2011. Těšíme se na Vás na dalším setkání 7. prosince 2015 na Gymnáziu Olomouc-Hejčín. Budeme se věnovat IR a UV záření.

Informace ze setkání 12.10.2015:
V pondělí 12. října 2015 proběhlo letošní druhé setkání Regionálního centra Olomouc. Na úvod jsme informovali o chystané exkurzi do CERNu, domluvili jsme se na možnostech vlastních exkurzí a společné objednávce magnetů. Dan Látal nám ukázal vlastní fotky z dalekohledu při zatmění Měsíce. Ukázali jsme si nové přírůstky v balíčku – proudový chránič, jističe a nožovou pojistku. Po informačním úvodu jsme se už pustili do práce – naším úkolem bylo prozkoumat, jak fungují jednotlivé součástky blikače ze zářijové dílny. Provedli jsme základní měření na rezistoru a na žárovce, dokonce jsme byli schopni určit i teplotu vlákna žárovky. Pro zkoumání kondenzátoru jsme si připravili novou destičku se dvěma antiparalelně zapojenými LEDkami a ochranným rezistorem, která se výborně hodila na znázornění jeho nabíjení a vybíjení a také zjištění, jak asi funguje jejich sériové a paralelní zapojení. Nakonec jsme podle návodu Václava Piskače z jeho Fyzikálního šuplíku ověřili funkci tranzistoru. Někteří pro svá měření použili systém Pasco nebo Vernier. Poté si každý sestavil kompletní zapojení blikače ze zářijového setkání a zkoumali jsme, jak vlastně funguje.

Informace ze setkání 14.9.2015:
První setkání (ve školním roce 2015/2016) olomouckého regionálního centra proběhlo 14. září 2015 od 14:30 do 17:30 na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9. Sešlo se celkem 22 učitelů fyziky. Hlavním tématem setkání byla Výroba soupravy na zapojení blikače pro vysvětlení funkce tranzistoru. Každý učitel si vyrobil stavebnici modulů, ze které lze sestavit tranzistorový blikač případně další jednoduché obvody. Dále učitelům byla předvedena řada pokusů s tímto blikačem. Těšíme se na Vás na dalším setkání 12. října 2015 na Gymnáziu Olomouc-Hejčín. Budeme se věnovat Elektřině III. Na setkání budeme zkoumat (měřit Vernierem) vyrobený blikač z minulého setkání.

Informace ze setkání 8.6.2015:
Desáté setkání olomouckého regionálního centra ve školním roce 2014/2015 proběhlo 8. června 2015 od 14:30 do 17:30 na Gymnáziu Olomouc-Hejčín, Tomkova 45, čímž se završil druhý ročník Elixíru do škol v našem regionu. Sešlo se celkem 15 účastníků. Závěrečným tématem byla „Kosmonautika. Rakety. Letadla. Vrhací stroje.“ Vyzkoušeli jsme konstrukci i vlastní provoz několika typů raket. Jednalo se o foukací raketku startující z brčka, o raketu poháněnou chemickou reakcí octa a jedlé sody a také jsme využili principu vodní rakety, kdy se raketa (PETka) částečně naplněná vodou tlakuje vzduchem. Startovací rampu nám laskavě zapůjčil kolega Richterek, sám účastník a „raketový střelmistr“ z PřF UP. Objevily se i technické problémy na úrovni počátků raketové techniky z 50. let 20. stol., kdy se raketa sice „odlepila“ od země, ale směr ani doba letu zdaleka neodpovídaly původním předpokladům. Také jsme si ukázali několik papírových skládaček, které fungují jako zajímavá letadélka, vlaštovky, či bumerangy, něco jsme i prakticky (a s úspěchem) složili a vyzkoušeli. V závěrečné části jsme viděli skvělé a propracované pneumatické dělo Vaška Pazdery (vlastní výroby), navíc nám poradil, jak se dá k tomuto účelu využít jednoduchý tlakový čistič odpadů. Také předvedl, jak se k urychlení míčku a jeho „vystřelení“ požadovaným směrem dá použít školní vysavač. Ukázky zakončil krásným krátkým videem od BBC na volný pád v obrovské vakuové komoře. Setkání bylo obsahově opět velmi nabité a tentokrát vydrželi do konce téměř všichni, za což jim patří dík a poklona. V příštím školním roce se budeme scházet opět jednou měsíčně, a to opět v pondělí od 14:30 na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9 nebo na Gymnáziu, Olomouc-Hejčín, Tomkova 45. Termíny se brzy objeví na tomto webu a na stránkách diskuzního fóra www.centrandb.cz.

Děkujeme za přízeň a výdrž všem účastníkům letošního ročníku a těšíme se na všechny zájemce v roce příštím. Přejeme vám krásnou dovolenou.

P.S. Vyhlásili jsme soutěž o nejlepší originální prázdninovou fotku či video s fyzikální tématikou, zúčastněte se také! 

Informace ze setkání 11.5.2015:
Deváté setkání (ve školním roce 2014/2015) olomouckého regionálního centra proběhlo 11. května 2015 od 14:30 do 17:30 na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9. Sešlo se celkem 16 učitelů fyziky. Tématem setkání byla Výroba ionizační komory podle námětu Zdeňka Poláka. Každý učitel si mohl vyrobit ionizační komoru – detektor záření alfa. Dále učitelům byla předvedena celá řada pokusů s touto komorou. Také si mohli vyrobit z polystyrénu „skládací držák“ na tuto komoru. Těšíme se na Vás na dalším setkání 8. června 2015 na Gymnáziu Olomouc-Hejčín. Budeme se věnovat Kosmonautice, raketám a vrhacím strojům.

Informace ze setkání 13.4.2015:
Osmé setkání olomouckého regionálního centra ve školním roce 2014/2015 proběhlo 13. dubna 2015 od 14:30 do 17:30 na Gymnáziu Olomouc-Hejčín, Tomkova 45. Sešlo se celkem 11 účastníků. Na setkání jsme se zabývali obsáhlým tématem „Elektřina.“ Po základním předvedení, jak si jednoduše a levně obstarat elektroskopy, jsme se zabývali „brčkovou“ elektrostatikou Václava Piskače (viz jeho Fyzikální šuplík), prakticky jsme vyrobili a pospojovali elektrické články (Cu drát, Zn hřebík, ocet), takže se rozsvítila i LEDka a také jsme si vyrobili destičku s třemi rezistory. S nimi si účastníci mohli proměřit připravenou laboratorní práci od Václava Pazdery a v rámci měření si také ověřili, s jakým odporem fungují tužkou kreslené rezistory. Poté jsme si ukázali a vyrobili dvě provedení homopolárního elektromotorku a podívali se na „elektrický vláček“ – tužkovou baterii se dvěma magnety lezoucí měděnou spirálou. Na dalším setkání, které proběhne 11. května 2014 na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9, vás čeká téma „Atomy a záření – Výroba ionizační komory“ Přijměte naše srdečné pozvání a včas se přihlaste, abychom pro vás měli nachystaný potřebný materiál. Budete potřebovat dvě velké plechovky od broskví… Těšíme se na vás.

Informace z exkurze 30.3.2015:
Mimořádným setkáním olomouckého regionálního centra se 30. března 2015 stala exkurze do firmy Meopta Přerov. Sešlo se celkem 17 učitelů fyziky. Tématem setkání byla OPTIKA v praxi. Při exkurzi jsme mohli vidět výrobu optických prvků – čoček, hranolů, …, optických přístrojů – dalekohledů, puškohledů, digitálních projektorů...

Informace ze setkání 9.3.2015:
Sedmé setkání (ve školním roce 2014/2015) olomouckého regionálního centra proběhlo 9. března 2015 od 14:30 do 17:30 na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9. Sešlo se celkem 15 učitelů fyziky. Tématem setkání byla AKUSTIKA II. Každý učitel si mohl vyrobit jednoduché pomůcky do fyziky – flétna, xylofon, pomůcky na rezonanci. Dále učitelům byla předvedena celá řada pokusů z akustiky, celá řada krásných videí, zvuků, pomůcek ... Těšíme se na Vás na dalším setkání 13. dubna 2015 na Gymnáziu Olomouc-Hejčín. Budeme se věnovat ELEKTŘINĚ.

Informace ze setkání 16.2.2015:
Šesté setkání olomouckého regionálního centra ve školním roce 2014/2015 proběhlo 16. února 2015 od 14:30 do 17:30 na Gymnáziu Olomouc-Hejčín, Tomkova 45. Sešlo se celkem 19 účastníků. Na setkání jsme se zabývali tématy „Mechanika kapalin a plynů.“ Kromě plánování exkurze do Meopty Přerov jsme si ukázali spoustu zajímavých experimentů a námětů na přemýšlení. Vyrobili jsme si v PETce „neverending“ bublinu a také pěknou fontánku. Na dalším setkání, které proběhne 9. března 2014 na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9, vás čeká téma „Akustika“ Přijměte naše srdečné pozvání, těšíme se na vás…

Informace ze setkání 12.1.2015:
Páté setkání (ve školním roce 2014/2015) olomouckého regionálního centra proběhlo 12. ledna 2015 od 14:30 do 17:30 na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9. Sešlo se celkem 18 učitelů fyziky. Tématem setkání byla MECHANIKA. Každý učitel si mohl vyrobit jednoduché pomůcky do fyziky – Beruška, Těžišťové letadlo. Dále učitelům byla předvedena celá řada pokusů z mechaniky. Těšíme se na Vás na dalším setkání 16. února 2015 na Gymnáziu Olomouc-Hejčín. Budeme se věnovat MECHANICE KAPALIN A PLYNŮ.

Informace ze setkání 8.12.2014:
Čtvrté setkání olomouckého regionálního centra ve školním roce 2014/2015 proběhlo 8. prosince 2014 od 14:30 do 17:30 na Gymnáziu Olomouc-Hejčín, Tomkova 45. Sešlo se celkem 16 účastníků, dokonce nás svojí návštěvou poctil také pan Macošek z Meopty Přerov, s nímž jsme předjednali exkurzi pro naše centrum. Na setkání jsme se zabývali tématy „Optika III. a pokusy s vánoční tématikou.“ Vánočních experimentů jsme si nakonec zase tolik neužili, ale na druhou stranu si většina účastníků připravila experiment do předvánoční soutěžní přehlídky. Soutěž měla úspěch, magnetické háčky jako ceny se líbily, určitě to zase někdy zopakujeme. Kromě soutěžních experimentů jsme si vyzkoušeli také 3D brýle, holografické brýle, udělali jsme si vystřihovánku 3D dráčka, vyzkoušeli několik experimentů s vlastníma očima a zjistili, jak lze pěkně demonstrovat korekci dalekozrakého a krátkozrakého oka pomocí brýlí. Velmi zajímavé byly také experimenty s pohyblivými obrázky založené na principu moiré. Nezapomněli jsme ani na vlnovou optiku, takže si každý mohl odnést trvalý záznam interference na tenké vrstvě laku na nehty. Navíc jsme ochutnali báječné vánoční cukroví a zapili to jablečným moštem, takže jsme krásně vpluli do dobrosrdečné vánoční nálady. Na dalším setkání, které proběhne 12. ledna 2014 na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9, vás čeká téma „Mechanika – představení soupravy pro mechaniku, kterou si můžete vyrobit.“ Přijměte naše srdečné pozvání, těšíme se na vás…

Informace ze setkání 10.11.2014:
Třetí setkání (ve školním roce 2014/2015) olomouckého regionálního centra proběhlo 10. listopadu 2014 od 14:30 do 17:30 na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9. Sešlo se celkem 20 učitelů fyziky. Učitelům fyziky byl předveden úvod výuky do kapitoly o POLOVODIČÍCH – historie, vlastní polovodič, termistor, fotorezistor a jejich aplikace. Každý učitel si mohl vyrobit jednoduché pomůcky do fyziky – termistor a fotorezistor. Dále učitelům byla předvedena celá řada pokusů s termistorem a fotorezistorem a jejich aplikace. Těšíme se na Vás na dalším setkání 8. prosince 2014 na Gymnáziu Olomouc-Hejčín. Budeme se věnovat pokusům z OPTIKY. URČITĚ PŘIJĎTE.

Informace ze setkání 13.10.2014:
Druhé setkání olomouckého regionálního centra ve školním roce 2014/2015 proběhlo 13. října 2014 od 14:30 do 17:30 na Gymnáziu Olomouc-Hejčín, Tomkova 45. Zabývali jsme se tématy „Teplo. Práce. Energie.“ Učitelé si změřili odrazivost míčku, účinnost ohřevu vody varnou konvicí a elektrickým vařičem, třeli teploměr s cílem získat co nejvyšší teplotu, poskládali si překlápěcí origami, zjistili, jak se dá s jednoduchými pomůckami měřit solární konstanta, a viděli několik kvalitních appletů týkajících se tématu. Na dalším setkání, které proběhne 10. listopadu 2014 na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9, vás čeká téma „Polovodiče“. Přijměte naše srdečné pozvání, těšíme se na vás…

Informace ze setkání 8.9.2014:
První setkání (ve školním roce 2014/2015) olomouckého regionálního centra proběhlo 8. září  2014 od 14:30 do 17:30 na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9. Sešlo se celkem 22 učitelů fyziky. Učitelům fyziky byly předvedeny pokusy s novou soupravou pro elektromagnetismus: Vodič v magnetickém poli (od Václava Piskače). Každý učitel si mohl tuto soupravu vyzkoušet a také každý učitel má možnost si ji v centru zapůjčit. Dále učitelům byla předvedena celá řada pokusů z elektromagnetismu. Těšíme se na Vás na dalším setkání 13. října 2014 na Gymnáziu Olomouc-Hejčín. Budeme se věnovat teplu, energii a práci. URČITĚ PŘIJĎTE. Na nový školní rok 2014/2015 si pro pravidelná setkávání rezervujte pondělí odpoledne!!!

Informace ze setkání 2.6.2014:
Desáté setkání olomouckého regionálního centra proběhlo 2. června  2014 od 14:30 do 18:00 na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9. Sešlo se celkem 15 učitelů fyziky. Učitelům fyziky byly předvedeny některé aplikace iPADu pro akustiku. Každý učitel si vyrobil jednoduchý mikrofon k PC. Pracovali jsme podle úkolového listu Leoše Dvořáka z Veletrhu nápadů učitelů fyziky 12: Pokusy s malým mikrofonem; Rychlost zvuku stokrát jinak. Dále byly předvedeny zajímavé pokusy: „Zpívající trubky“; „Zpívající tyčky“; Ozvěna; Frekvenční analýza. A mnoho dalších … Těšíme se na Vás na dalším setkání 8. září 2014 na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9. Budeme se věnovat elektromagnetismu. URČITĚ PŘIJĎTE. Na nový školní rok si pro pravidelná setkávání rezervujte pondělí odpoledne!!!

Informace ze setkání 12.5.2014:
Deváté setkání olomouckého regionálního centra proběhlo 12. května 2014 od 14:30 na Gymnáziu Olomouc-Hejčín v odborné učebně fyziky. Sešlo se 13 zájemců o astronomii ve školské fyzice. Na setkání jsme připomněli termíny na zbytek pololetí, informovali o velké konferenci projektu Elixír do škol, na kterou se několik lidí z olomouckého centra také přihlásilo. Dnešním tématem byla astronomie ve škole. Díky Danu Látalovi a dobrému počasí jsme mohli naživo pozorovat sluneční skvrny a dokonce protuberance! Také jsme si vyzkoušeli několik experimentů a práci se skvělým programem Stellarium, který je zadarmo. Další setkání proběhne v pondělí 2. června 2014 od 14:30 na Gymnáziu, Čajkovského 9, Olomouc, kde se budeme zabývat akustikou. Těšíme se na vás!

Informace ze setkání 7.4.2014:
Osmé setkání olomouckého regionálního centra proběhlo 7. dubna 2014 od 14:30 do 18:00 na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9. Sešlo se celkem 21 učitelů fyziky. Učebna fyziky se proměnila na výrobní halu: Na výrobní lince probíhala výroba  „Optické lavice pro období ekonomické krize“. Každý učitel si vyrobil z LEDek červeně svítící písmeno „F“, které lze pomocí spojky promítat na … cokoliv. Chválili jsme elektrikářské lišty a tavné lepidlo, kterým jsme lepili čočky z MeoptyTěšíme se na Vás na dalším setkání 12. 5. 2014 na Gymnáziu Olomouc-Hejčín. Budeme se toulat po hvězdách - Astronomie. URČITĚ PŘIJĎTE.

Informace ze setkání 3.3.2014:
Sedmé setkání olomouckého regionálního centra proběhlo 3. března 2014 od 14:30 na Gymnáziu Olomouc-Hejčín v odborné učebně fyziky. Sešlo se 17 nadšených učitelů a učitelek včetně jedné kandidátky na učitelství fyziky. Na setkání jsme připomněli termíny na zbytek pololetí, informovali o exkurzi v Brně a plánované velké konferenci projektu Elixír do škol. Tématem byly nejrůznější experimenty a zajímavosti z optiky, každý účastník obdržel jeden metr optického vlákna a mohl si vyrobit model endoskopu. K navštívení zvláště doporučujeme stránku Mirky Černé Pokusy se světlem. Další setkání proběhne v pondělí 7. dubna 2014 od 14:30 na Gymnáziu, Čajkovského 9, Olomouc. Budeme vyrábět optickou lavici a přidáme další zajímavosti z optiky. Těšíme se na vás!

Informace ze setkání 10.2.2014:
Šesté setkání olomouckého regionálního centra proběhlo 10. února 2014 od 14:30 do 18:00 na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9. Sešlo se celkem 16 učitelů fyziky. Bylo předvedeno mnoho pokusů s parním strojem, se senzorem pohybu Go! Motion, s různými detektory záření a se zdroji záření. Hlavním obsahem setkání byla ukázka výuky kapitoly ATOMY a ZÁŘENÍ. Těšíme se na Vás na dalším setkání 3. 3. 2014 na Gymnáziu Olomouc-Hejčín. Ukážeme si celou řadu pokusů z OPTIKY a optickou lavici, kterou budeme na dalším setkání v dubnu vyrábět. URČITĚ PŘIJĎTE.

Informace ze setkání 6.1.2014:
Páté setkání olomouckého regionálního centra proběhlo 6. ledna 2014 od 14:30 na Gymnáziu Olomouc-Hejčín v odborné učebně fyziky. Sešlo se opět 15 lidí, někteří další se bohužel většinou z rodinných důvodů nemohli dostavit. Na setkání jsme upřesnili termíny na druhé pololetí a připomněli plánovanou velkou konferenci projektu. Tématem byly elektrické obvody, které jsme zapojovali a vymýšleli, a také jsme proměřovali blackboxy s neznámou součástkou uvnitř. Na závěr jsme si vyzkoušeli část praktické úlohy do FO. Další setkání proběhne 10. února 2014 od 14:30 na Gymnáziu, Čajkovského 9, Olomouc. Budeme se zabývat novými přírůstky do balíčku pomůcek a také nás čeká velmi zajímavá kapitola Atomy a záření. Těšíme se na vás!

Informace ze setkání 2.12.2013:
Čtvrté setkání olomouckého regionálního centra proběhlo 2. prosince 2013 od 14:30 do 18:00 na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9 v odborné učebně fyziky. Sešlo se celkem 12 učitelů fyziky. Hlavním obsahem setkání byla výroba PŘIJÍMAČE a VYSÍLAČE viditelného záření. Byly předvedeny jednoduché pokusy s touto soupravou. Každý učitel si tuto jednoduchou pomůcku zdarma vyrobil, vyzkoušel a odnesl. S touto soupravou lze velmi názorně předvádět vlastnosti elektromagnetického vlnění žákům ZŠ i SŠ. Těšíme se na Vás na dalším setkání 6. 1. 2014 na Gymnáziu Olomouc-Hejčín.

Informace ze setkání 4.11.2013:
Třetí setkání olomouckého regionálního centra proběhlo 4. listopadu 2013 od 14:30 na Gymnáziu Olomouc-Hejčín v odborné učebně fyziky. Sešlo se celkem 15 lidí. Na setkání jsme plánovali termíny na rok 2014. Připravili jsme se na příchod jasné komety, probrali různé možnosti využití digitálního mikroskopu, vyzkoušeli si roztažnost látek a tuhost skla pomocí láhve od Becherovky. Také jsme pátrali po tom, z jakých přístrojů pocházejí elektrotechnické „vnitřnosti“ a složili jsme si vírník – krásnou pomůcku na druhy pohybů. Další setkání proběhne 2. prosince 2013 od 14:30 na Gymnáziu, Čajkovského 9, Olomouc. Budeme si vyrábět vynikající pomůcku do školy – světelný vysílač a přijímač, jehož signál budeme moci modulovat třeba písničkou z přehrávače MP3. Kdo vytrvá do konce, s vlastnoručně vyrobenou pomůckou si bude moci vyzkoušet několik dalších experimentů. Těšíme se na vás.

Informace ze setkání 14.10.2013:
Druhé setkání olomouckého regionálního centra proběhlo 14. října 2013 od 14:30 do 17:30 na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9 v odborné učebně fyziky. Sešlo se celkem 17 učitelů fyziky. Hlavním obsahem setkání bylo seznámení s měřícím systémem Vernier. Byly předvedeny jednoduchá měření se siloměrem, teploměrem, ampérmetrem a voltmetrem, světelnou sondou a tlakoměrem (senzory které si může učitel zapůjčit a používat ve své škole). Dále byli učitelé seznámeni s tím, kde mohou hledat náměty na měření se systémem Vernier. Přítomným učitelům fyziky byla nabídnuta možnost si na dalším setkání (2. 12.) vyrobit jednoduché pomůcky: Spektroskop, ionizační komoru a „vysílač – přijímač“. Největší úspěch sklidila pomůcka „vysílač-přijímač“. Tuto pomůcku si může každý učitel na setkání 2. 12. vyrobit. Těšíme se na Vás na dalším setkání 4. 11. na Gymnáziu Olomouc-Hejčín. 

Informace ze setkání 16.9.2013:
První setkání olomouckého regionálního centra proběhlo 16. září 2013 od 14:30 na Gymnáziu Olomouc-Hejčín v odborné učebně fyziky. Sešlo se celkem 23 lidí, z čehož máme velkou radost. Na setkání jsme se seznámili s tím, jak by setkání mohla probíhat a co nás čeká v nejbližší době. Vyzkoušeli jsme si téma Vlastnosti látek podle Heuréky (samozřejmě se spoustou jednoduchých experimentů). Další setkání proběhne 14. října 2013 od 14:30 na Gymnáziu, Čajkovského 9, Olomouc. Bude zaměřeno na seznámení s měřicím systémem Vernier (součást Balíčku pomůcek k zapůjčení) a jeho využitím ve výuce a bude předvedeno několik zajímavých pokusů a námětů na příští setkávání. Těšíme se na vás.

 

 

Image Gallery