Liberec

Příští setkání: 15. 5. 2018
Téma: Vztlaková síla

iQpark, Košická 6, 460 02 Liberec 3
Kontakt:

T
omáš Jerje, email: Tomas.Jerje@seznam.cz

Termíny 2017/2018 (každý měsíc od 16:00 do 18:00 hod.)

19. 9. 2017; 10. 10. 2017; 7. 11. 2017; 12. 12. 2017; 9. 1. 2018; 6. 2. 2018; 6. 3. 2018; 3. 4. 2018; 15. 5. 2018; 19. 6. 2018

Informace ze setkání 3. 4. 2018:
Dubnového setkání se zúčastnilo 16 učitelů, kteří tentokráte přišli na téma, které se týkalo letectví, konkrétně vrtulníku. V průběhu setkání se účastníci seznámili s historií vrtulníkového létání, dále s konstrukčními možnostmi a hlavními prvky ovládání tohoto stroje. Na mnohé bylo také nahlíženo z fyzikálního hlediska a aspektů. Dále byli přítomní seznámeni s pravidly, které ve vzdušném prostoru platí a je nutné je dodržovat. Poslední část byla věnována letecké záchranné službě v České republice. Byl podrobně vysvětlen systém leteckého zdravotnictví, možnosti při zásazích a praktické využití a výhody vrtulníku při vzletech za pacienty. Původní časový předpoklad 20 minut se protáhl trojnásobně a proto téma a úlohy na vztlakovou sílu se přesouvá na květnové setkání.

Informace ze setkání 6. 3. 2018:
Březnové setkání vzhledem k velké nemocnosti navštívilo 20 účastníků. Téma páky a kladky se potkalo s velkým uvítáním. Účastníci si vyzkoušeli aktivity spojené s pákou a rovnováhou na páce, sestavili si vlastní páku za korunu, kterou je možno snadno realizovat s každým žákem v průběhu vyučovací hodiny. Dále sestavili funkční stavebnici dřevěného modelu katapultu, který řádně vyzkoušeli mezi sebou :). V druhé části věnované kladkám jsme se šli podívat na názorné využití kladek a kladkostroje v praxi, tuto expozici nabízí Iqlandie. Kdo vydržel až do konce setkání, zúčastnil se závěrečného focení hromadné střelby katapultu.

Informace ze setkání 6. 2. 2018:
Únorového setkání Elixíru do škol se zúčastnilo 16 příznivců fyziky. Byl jsem rád, že jsem mohl po delší době přivítat Pavla Jirmana z turnovského centra, který si pro nás připravil zajímavé téma zaměřené na měření délek pomocí úhlů. Účastníci si vyrobili model kamalu z 9. století a model astrolábu. Během setkání se dozvěděli o dalších metodách, kterými lze v přírodě odhadovat vzdálenosti a výšky vzdálených objektů.

Informace ze setkání 12. 12. 2017:
Předvánoční prosincové setkání navštívilo 15 zájemců o pájení. Na začátku jsme se podívali zpět na minulé ročníky pájení, seznámili se s elektrotechnickými výrobky, které jsme v rámci dílen zhotovili. Poté na většinu návštěvníků čekal nelehký úkol. Spájet elektronickou hrací kostku. Někteří si vybrali jinou, méně obtížnou stavebnice indikátoru náboje, univerzální led svítilny, anebo losovacího zařízení. I když někteří drželi pájku poprvé, všichni se snažili a zjistili, že netřeba se pájení obávat.   

 

Informace ze setkání 7. 11. 2017:
30 účastníků navštívilo listopadové setkání, které bylo zaměřeno na ne příliš populární učivo základní školy, astronomii. Po úvodním slově následovalo představení jednotlivých filmů, které jsou určeny pro návštěvníky z řad škol. Cestovali jsme vesmírem, přistáli na Marsu, podívali se za hranice naší galaxie. V druhé části setkání byl zájemcům umožněn vstup do zákulisí planetária, byla vysvětlena a předvedena projekční technika a odpovězeno na spoustu zajímavých dotazů.

 

Informace ze setkání 10. 10. 2017:
Říjnové setkání navštívilo 30 učitelů fyziky. V první části setkání jsme se seznámili s pokusy, které se týkaly Newtonových zákony. Účastníci se zapojovali do experimentování a doplňovali o své zkušenosti a nápady. V druhé části si všichni zúčastnění vyrobili kuličkový rázostroj. Při jeho tvorbě tak vyzkoušeli svou trpělivost a pečlivost. Odměnou byla funkční pomůcka, kterou si účastnici odnesli do svých škol.

Informace ze setkání 19. 9. 2017:
Na první setkání v dalším školním roce dorazilo 25 učitelů fyziky a příznivců Elixíru. V první části setkání se účastníci z prezentace dozvěděli, co zkoumá meteorologie a jaké jsou její hlavní funkce. Následoval rozbor jednotlivých měřících zařízení, která obsahuje každá meteorologická stanice. Zajímavá byla část o meteorologických jevech a vývoji počasí podle druhů mraků. V druhé části setkání si účastníci postavili ohnivá tornáda, která si odnesla do svých škol.

Informace ze setkání 6. 6. 2017:
Červnového setkání se zúčastnilo 16 fyziků, spousty z nich se na poslední chvíli omluvili z pracovních důvodů. Na úvod jsme se poohlédli za uplynulým dalším ročníkem Elixíru. Noví návštěvníci tak měli možnost vidět naše aktivity za uplynulý rok. V druhé části nám Pavel Saal předvedl mnoho krásných pokusů s kapalným dusíkem, některé pokusy si s úspěchem zkoušeli i samotní účastníci. Velkým zpestřením bylo téma kapalný dusík a potraviny. V druhé části přišlo finále v podobě přípravy různých druhů a typů zmrzlin, každý návštěvník si přišel na své, kdo neměl chuť na pivní zmrzlinu, určitě mu chutnala třeba jogurtová, ovocná, smetanová, vanilková, jahodová, míchaná, kuličková, a mnoho dalších. Setkání se i přes hektický závěr školního roku vydařilo a budeme se těšit na další ročník Elixíru.

Informace ze setkání 2. 5. 2017:
Květového setkání se zúčastnilo 19 fyziků, kteří čerpali z námětů na fyzikální laborky, měření a aktivity související s výukou fyziky na základních a středních školách. Účastníci si vyzkoušeli měření reakční doby, tělesné povrchové teploty, změřili objem a hmotnost kapek vody, zahráli si různé fyzikální hry a načerpali inspiraci pro svou výuku.

Informace ze setkání 4. 4. 2017:
Dubnového setkání se zúčastnilo 21 fyzikářů a příznivců fyziky. Tentokrát přijel Pavel Jirman z turnovského centra, aby účastníky seznámil s výukou astronomie na základních školách. Byly představeny simultánní programy zachycující polohu hvězd, návody na výrobu slunečních hodin. Pavel měl v plánu i pozorovat sluneční skvrny na Slunci, ale počasí tentokrát nepřálo. Alespoň jsme se dozvěděli, jakým způsobem bezpečně sledovat Slunce. V druhé části jsme si vyrobili mapku hvězdné oblohy, kde si účastníci spájeli funkční model vybraného souhvězdí.

Informace ze setkání 7. 3. 2017:
Na březnové setkání dorazilo 28 účastníků. Prvních dvacet minut jsme věnovali restu z minulého setkání a to byla výroba optického kaleidoskopu. Všichni poté s údivem pozorovali obrazce, které vznikaly uvnitř kaleidoskopu při pohledu do světla. Hlavním tématem však byl elektropohon, který uvedla prezentace o objevu a historickém vývoji elektropohonu včetně využití v jednotlivých zařízeních. Následovala výroba homopolárního motoru, jehož průkopníkem byl Michael Faraday. Jednoduché zařízení využívající stejnosměrné napětí k otáčivému pohybu cívky. Druhý motor už více svým principem a konstrukcí připomínal klasický stejnosměrný elektromotor. Opět každému se podařilo zkonstruovat funkční model elektromotoru, který zajisté bude sloužit při výuce v hodinách fyziky.

Informace ze setkání 7.2.2017:
Únorového setkání se zúčastnilo 18 učitelů. Tentokrát přijel Pavel Jirman z turnovského centra, aby obohatil liberecké účastníky o oblast fyziky, která není mnohým ani trochu známa. Pavel si připravil pokusy s anamorfními obrázky, jejichž podstata spočívá v geometrické optice a zobrazování. Účastníci zhlédli nejen zajímavá videa, ale také se naučili kreslit a konstruovat anamorfní obrázky mnohými technikami (pomocí bodového světla a stínu, pomocí válcového zrcadla, …). Účastníci si odnášeli spousty materiálů, ať už vlastnoručně vyrobených, ale i těch, které pro ně Pavel připravil.

Informace ze setkání 10.1.2017:
Lednového setkání se zúčastnilo 22 fyzikářů, kteří se v první části dozvěděli mnohé o světelných zdrojích z hlediska uživatelských informací (svítivost, barevná teplota, účinnost, trendy v osvětlování, …). Následovala část zaměřená na vysvětlení difrakce a interference na optické mřížce a především na CD a DVD. Poté si účastníci vyrobili funkční spektroskop na zkoumání spekter světelných zdrojů. Na závěr došlo k změření tloušťky vlasu pomocí laseru a interferenčních proužků.

Informace ze setkání 6.12.2016:
Prosincového setkání se i přes mnohá omluvení zúčastnilo 25 účastníků. Účastníci byli zpočátku setkání seznámeni s plánovanou exkurzí do plzeňské Techmanie. Dále jim byla představena multifunkční svítilna a pokusy s ní. Poté už následovala samotná realizace svítilny, která spočívala v tom, že si účastníci museli nejprve vytvořit vhodné pájivé pole a následně ho osadit připravenými součástkami dle návodu. Všem účastníkům se pájení podařilo a tak si ze setkání odnášeli multifunkční svítilny, které se stanou novou pomůckou ve výuce fyziky v oblasti optiky. Také velice děkuji účastníkům, kteří donesli ochutnat své napečené cukroví.

Informace ze setkání 1.11.2016:
Listopadového setkání se i přes mnohá omluvení zúčastnilo 28 účastníků. Na přednášku dorazil pan docent Šulc z katedry fyziky TUL, který se mimo jiné aktivně účastní experimentů v CERNu. Na úvod jsem se dozvěděli, kde se CERN nachází. Jaká je jeho struktura a schéma, k jakým poznatkům již došlo, co se očekává a jak se objevy zrcadlí v běžném každodenním životě. Po přestávce následovalo téma struktury hmoty z mikroskopického hlediska a dále, na jakých experimentech v CERNu se čeští studenti a fyzikální inženýři zabývají.

Informace ze setkání 4.10.2016:
Na říjnové setkání dorazilo 35 účastníků. První část setkání byla věnována kapitole přetlak - podtlak. Byl vysvětlen vznik atmosférického tlaku, zastavili jsme se nad zajímavými příklady přetlaku a podtlaku v běžném životě a letectví. Účastníci si v této části vyrobili jednoduchou vývěvu ze stříkačky, kde pomocí malého nafukovacího balónku z latexové rukavice demonstrovali ve stříkačce vliv podtlaku a přetlaku na balónek. Dále si vyrobili z plastové krabičky jednoduchou pomůcku na demonstraci přetlaku a podtlaku. Druhá část byla věnována historii transportu vody pomocí akvaduktů, získávání vody z podzemních zdrojů a také výrobě funkčního modelu pumpy.

Informace ze setkání 6.9.2016:Na první setkání v novém školním roce 2016/2017 dorazilo 33 účastníků. Na programu bylo téma magnetismus. Účastníci si zopakovali vznik magnetismu, vyzkoušeli si hledání magnetického pole pomocí kovových pilin, kompasků a detekční folie FLUX, kterou obdrželi do svých kabinetů fyziky. Dále si přítomní postavili demonstrační pomůcku s levitujícími magnety, kompas a buzolu.

Informace ze setkání 7.6.2016:Na červnové setkání Elixíru dorazilo 26 účastníků. V průběhu setkání se prolínaly teoretické bloky formou prezentací s demonstračními pokusy (vznik magnet. pole kolem vodiče a cívky s proudem, elektromagnetická indukce, vířivé proudy) a tvůrčí činnost účastníků. Ti si tentokrát vyrobili elektromagnet, elektromagnetický vláček a obdrželi měděnou trubku s neodymovým magnetem pro důkaz indukovaných vířivých proudů.

Informace ze setkání 3.5.2016:Na květnové setkání Elixíru, které měl tentokrát v režii Pavel Jirman z turnovského centra, dorazilo 19 účastníků. Pavel nejprve předvedl pár zajímavých pokusů na sílu a poté si každý z účastníků vyrobil vlastní siloměr. Druhá část byla věnována biomechanice z hlediska pák na lidském těle. Někdo si i na vlastní kůži vyzkoušel chvaty z bojového umění Aikido. 

Informace ze setkání 5.4.2016:I přes krásné letní počasí a omluvu 6 účastníků se dubnového setkání zúčastnilo 22 učitelů příznivců Elixíru. Po teoretickém úvodu, kde se přítomní seznámili se světlem jako s elektromagnetickým vlněním. Dále následovalo povídání o světlocitlivých receptorech v oku. Další části již provázelo spoustu pokusů – rozklad světla, skládání světel, barvy těles, barevné filtry. Pomocí barevných laserů mohli účastníci vidět vysvětlení, proč je nebe modré a proč vznikají červánky. Dále byl prakticky předveden pokus na stín a polostín a nezávislost chodu světelných paprsků. V poslední části, v naprosté tmě, byly provedeny pokusy s UV světlem na vybrané luminiscence (fluorescence, fosforescence), chemickou, mechanickou a teplotní luminiscenci. V praktické části si účastníci vyrobili přípravek na promítání hologramu. 

Informace ze setkání 1.3.2016:
Březnové setkání navštívilo 20 účastníků, mezi kterými byly i nové tváře, které se o Elixíru nově dozvěděly. Na programu byla optika, účastníci si v prvních části postavili funkční model periskopu, který si odnesli jako fyzikální pomůcku do své školy. V druhé části následovaly pokusy na odraz, lom a průchod světla přes optické prvky (čočky, zrcadla). Na závěr přišlo překvapení v podobě želatinové optiky, kdy si účastníci z připravené ztuhlé želatiny vyřezávali optické prvky a laserovým ukazovátkem zjišťovali jeho vlastnosti. Mohli jsme tak vidět spojné čočky, rozptylky, demonstraci vedení světla v optickém kabelu a mnohé další. 

Informace ze setkání 2.2.2016:
Únorové setkání přineslo přednášku vzácného hosta pana prof. Petra Kulhánka z ČVUT, které přilákalo rekordní počet 34 účastníků. Po hlasování účastníků byla témata nakonec dvě: Rok světla a Když se na nebi blýská. Během první části pan profesor pohovořil o všech formách elmg. záření. Porovnání klasického a relativistického pohledu na světlo bylo také zajímavé a přínosné. Po krátké pauze následovala část, kdy jsme s údivem poslouchali o vzniku atmosférických blesků a to nejen těch, které známe z běžných bouřek. Závěrečná část byla věnována také kulovým bleskům, kterým dodnes zcela nerozumí ani vědci a o jejich vzniku se můžeme pouze domnívat. Z nadšení účastníků, které bylo patrné po skončení přednášky lze soudit, že se jednalo o zajímavé, poutavé a určitě naučné povídání. 

Informace z exkurze 29.1.2016:
Po roce opět uspořádalo centrum Liberec a Turnov společnou poznávací exkurzi. Tentokrát nás čekala návštěva Ústavu fyziky plazmatu AV ČR a Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu. Na prvním zmíněném pracovišti jsme absolvovali zajímavý okruh s výkladem o Tokamaku, následovalo druhé oddělení PALSu, kde jsme se seznámili s experimenty realizovanými na výkonném laseru. Po krátké pauze na občerstvení jsme se přesunuli do nedalekých Letňan, kde nás čekala prohlídka dvou částí Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu. V první části jsme se dozvěděli o testování budov, letadel a vrtulí v aerodynamickém tunelu. Druhá část následovala v oddělení zkoušek pevnosti letadel a konstrukčních dílů. Zde se testují nejen nová letadla, ale i letadla, která žádají o prodloužení provozní funkčnosti. Čas velmi rychle plynul a na cestu zpět jsme se vydali s půl hodinovým zpožděním a se spoustou nových informací a zkušeností.

Informace ze setkání 5.1.2016:
Prvního novoročního setkání se zúčastnilo 20 učitelů fyziky. Účastníci se nejprve seznámili s životem Isaaca Newtona, dále byly zopakovány jeho tři pohybové zákony a předvedeno spousta pokusů na danou problematiku. V druhé části si učitelé postavili dřevěný vozík a kuši pro demonstraci všech tří zákonů. Kdo přišel, odnášel si tak další funkční pomůcku do svých vyučovacích hodin.

Informace ze setkání 8.12.2015:
Prosincového předvánočního setkání Elixíru se zúčastnilo 18 elektrotechniků. V první části se účastníci rozpájeli na jednoduchém elektrickém obvodě Zloděj Joulů. Úkolu se všichni zhostili s vervou a nakonec si každý účastník odnášel funkční obvod.  Druhá část byla obtížnější a obnášela výrobu indikátoru elektrického náboje. Zhruba polovina účastníků indikovala náboj pomocí svého výrobku, zbylá část si odnášela rozpracovaný výrobek jako domácí úkol na vánoční svátky.  

Informace ze setkání 3.11.2015:
V listopadu na setkání Elixíru dorazilo 20 nadšených učitelů fyziky. Během první části byla představena spousta experimentů z oblasti akustiky. Od vzniku zvuku, po jeho šíření, rychlost a následný příjem zvuku. V druhé části setkání si účastníci vyrobili trubkový orchestr, na který si na závěr společně zahráli. Na chvíli se laboratoř proměnila na manufakturu a bylo pěkné pozorovat, jaká kooperace při výrobě probíhala.    

Informace ze setkání 6.10.2015:
Na říjnové setkání dorazilo 16 účastníků. Na začátku setkání byly účastníkům představeny elektrotechnické stavebnice Voltík a Boffin. Byly vyzdvihnuty jejich klady i zápory získané přímo z výuky fyziky. Dále pan Klokočník pohovořil o systémi IP Coacha a připravil si pro zúčastněné řadu měření. Další část setkání byla již pouze praktická, kdy si účastníci zkoušeli stavět jednoduché i složitější obvody se stavebnicemi a prováděli měření na předváděném systému.

Informace ze setkání 15.9.2015:
Na první setkání ve školním roce 2015/2016 dorazilo 14 účastníků. Po úvodním seznámení s chodem centra a tématy pro celý rok jsme se pustili do problematiky základních vlastností tekutin. Účastníci zhlédli a vyzkoušeli si spousty pokusů na povrchové napětí vody, na vlastní kůži poznali rozdíl mezi Newtonskou a Nenewtonskou kapalinou. Dále byly předvedeny pokusy na viskozitu, hustotu a základní vlastnosti tekutin. Na říjnovém setkání si pohrajeme s elektrotechnickými stavebnicemi. 

Informace ze setkání 2.6.2015:
Na setkání dorazilo 9 účastníků, pro které byly připraveny ukázky dálkově řízených modelů, kterými lze vhodně demonstrovat spousty fyzikálních jevů a dějů. Mimo to tyto modely pomáhají u žáků pochopit principy skutečných "strojů". Jelikož se jednalo o poslední setkání Elixíru v tomto školním roce, zbylo více času na diskuzi při čaji a kávě.

Informace ze setkání 5.5.2015:
Na setkání dorazilo 9 účastníků (maturitní období), ovšem všichni účastníci byli kladně naladěni zkoušet pokusy, které si tentokrát připravili lektoři iQLANDIE. Jednalo se o směs pokusů, které mohou sloužit jako motivační především na prvním stupni základní školy, ovšem mnohé pokusy nadchly i samotné účastníky. Panovala přátelská atmosféra, učitelé si vyměňovali zkušenosti a názory na dnešní výuku fyziky a školství obecně. Dvě hodiny rychle utekly a my se budeme těšit na poslední setkání v tomto školním roce, které proběhne 2. června. 

Informace ze setkání 7.4.2015:
Na setkání dorazilo 14 účastníků. Na programu byly navigační systémy, jako je GPS – setkání bylo zaměřeno na seznámení s principem navigace, s jednotlivými segmenty nezbytnými k fungování systému GPS jako celku. Účastníci se po úvodní prezentaci seznámili se základy ovládání GPS přijímače Garmin a dozvěděli se také o aktivitách, které se dají s GPS přijímačem v rámci fyziky, matematiky a zeměpisu dělat (měření plochy, výpočet poledníkového poloměru, hra geocaching a mnoho dalšího). V druhé části si účastníci v terénu jednotlivé aktivity vyzkoušeli.

Informace ze setkání 3.3.2015:
Na setkání dorazilo 22 účastníků. Po krátkém úvodu, zaměřeném na vznik elektrického náboje, následovaly pokusy na důkaz elektrostatických sil. Sestavili jsme si měřidlo elektrostatické síly, vyzkoušeli hrátky s Van der Graafovým generátorem. Na pokusech si ověřili chování vodiče a izolantu v elektrickém poli. Dnes si i někteří učitelé sami připravili pár pokusů a předvedli Wimshurstovu elektriku. Čas setkání rychle utekl a tak na stavbu elektroskopu nedošlo, pomůcky a návod však účastníci obdrželi a mohou si tak elektroskop sestavit za domácí úkol.

Informace ze setkání 10.2.2015:
Na setkání přišlo 15 účastníků. V úvodu jsme si z promítnutých fotografií připomněli atmosféru lednové exkurze do České televize a na Letiště Václava Havla. Poté následoval úvod do historie měření teploty, vývoje teploměrů a stupnic. Připomněli jsme si užívané stupnice teploty ve světě i u nás. Následovala prezentace o jednotlivých typech teploměrů doprovázená zajímavými pokusy, které ukazovali využití jednotlivých teploměrů. Dále pak aktivity na výrobu pomůcek a aktivity zaměřené na činnost, tedy krátká měření. Během prezentace jsme se seznámili mimo jiné i s bezdotykovým měřením teploty, termovizní kamerou a Gallileovým teploměrem. V druhé části jsme provedli pokusy a měření na změny vnitřní energie těles. 

Informace z exkurze 31.1.2015:
Poslední lednový den jsme zavítali do útrob České televize, kde jsme mohli zhlédnout technické zázemí výroby pořadů ČT. Poté naše cesta vedla na Letiště Václava Havla Praha. Zde jsme prošli bezpečnostní kontrolou a viděli přílety a odlety letadel z bezprostřední blízkosti přistávací plochy. Také jsme navštívili opravárenský hangár a viděli práci techniků.
Z komentářů účastníků exkurze jsme některé vybrali:

  • Výborně zorganizované, inspirace pro exkurze s dětmi, největší zážitek - návštěva hangáru. Díky.
  • Naprosto úžasný výlet. Spoustu zážitků a zajímavých informací. Např. věděli jste, že velké dopravní letadlo má při vzlétnutí rychlost "pouze" 250 km/h?:)
  • Děkuji za nádherný zážitek doplněný výborným společenským vystupováním pořadatelů. Starali se o nás výborně do posledního puntíku - např. držení dveří při vycházení z místností. Ještě jednou velká poklona pro aktéry! S pozdravem.
  • Celý zájezd hodnotím velkou pochvalou a velkým díkem organizátorům a věřím, že to nebyl zájezd poslední. Je to skvělé, když se jako učitel nemusím starat o přípravu a organizaci, jenom si to užívám a dozvídám se nové informace. DÏKY  MOC!!!  M.
  • Zájezd byl moc pěkný. Na letišti mi pouze chyběla možnost navštívit vnitřek nějakého letadla. Jinak OK. :-)

 

Informace ze setkání 6.1.2015:
Na lednovém setkání, které neslo název Hydrostatika, tlak v kapalinách, dorazilo 20 účastníků. V první části setkání bylo provedeno několik demonstračních pokusů objasňujících hydrostatický tlak, jeho změnu a přenos tlaku v kapalinách. V druhé části si již účastníci kompletovali funkční model hydraulického bagru. Výsledkem našeho setkání bylo 20 funkčních bagrů, které budou sloužit (poté, co si učitelé pohrají nejprve doma) ve školách při výuce. 

Informace ze setkání 2.12.2014:
Prosincové setkání se už neslo v předvánoční atmosféře, kterou podpořily také vánočky z místní pekárny. Na začátku setkání byli účastníci seznámeni s novým webem centrandb.cz, prošli jsme jeho obsah a možnosti. Dále jsme se pobavili o lednové exkurzi do Prahy. Účastníci také obdrželi výroční zprávu za rok 2014. Poté jsme již začali se samotným pájením. Za úkol bylo spájet elektronickou hru Kdo dřív. I když úkol vypadal zprvu jednoduše, spoustě z nás dal pěkně zabrat. Kdo byl pečlivý a šikovný, byl odměněn funkční hrou, kterou může uplatnit ve své výuce. A ten, komu se hra zcela nepodařila zprovoznit a svítila například pouze jedna LED dioda, může mít dobrý pocit z nově nabytých zkušeností a pozitivní atmosféry, která v průběhu předvánočního setkání panovala. Na setkání v 6. ledna se těší Jana Havlíková Bittnerová a Tomáš Jerje.

Informace ze setkání 4.11.2014:
V listopadu jsme přivítali hosta Zdeňka Drozda a popis setkání včetně několika fotek najdete zdeDalší setkání nás čeká 2. prosince. Protože se bude jednat o poslední setkání v tomto kalendářním roce, zvolili jsme aktivitu, u které si můžeme popovídat například o zkušenostech s pomůckami Elixíru nebo o plánované exkurzi na pražské letiště a na Kavčí hory. Na dalším setkání se bude PÁJET! Máme připravené aktivity jak pro pokročilé, tak pro začátečníky. Kdo má možnost přinést si vlastní pájku, tak ať nám dá vědět. Před seminářem provedeme inventuru počtu pájek a dáme vědět, zda a kolik pájet ještě potřebujeme. Vzhledem k náročnější materiálové přípravě prosíme o nahlášení účasti alespoň týden předem. Na setkání v prosinci se těší Jana Havlíková Bittnerová a Tomáš Jerje.

Informace ze setkání 7.10.2014:
Říjnové setkání bylo věnováno težišti a jeho popis včetně několika fotek najdete zdeDalší setkání nás čeká 4. listopadu, kdy k nám přijede doc. Zdeněk Drozd z Katedry didaktiky fyziky MFF UK v Praze. Popis semináře Zdeňka Drozda: Základy mechaniky v pokusech: V semináři rozebereme Newtonovy zákony a některé jejich důsledky. Ukážeme si, jak NZ demonstrovat, zaměříme se na fyzikální význam hmotnosti, jakožto nechuti těles měnit rychlost, na účinky velké síly působící krátký čas, malé síly působící dlouhý čas apod. Dalším tématem, které rozebereme, bude tření. I zde si ukážeme zajímavé experimenty, pomocí kterých lze tření představit žákům. Zařadíme také minimálně jednu rekonstrukci významného historického experimentu, který sehrál významnou roli při vzniku mechaniky jako fyzikálního oboru.

Na listopadové setkání se těší Jana Havlíková Bittnerová a Tomáš Jerje.

Informace ze setkání 9.9.2014:
Po prázdninách jsme se opět sešli v iQLANDII s fyzikáři z Liberce a okolí. Na prvním setkání jsme prakticky testovali všechny pomůcky, které jsou pro učitele v regionálním centru Elixíru k dispozici. Příští setkání se uskuteční 7. října a tématem bude Těžiště aneb hrátky se stabilitou – jak se staví jeřáby, paradox nebo fyzika? Vyzkoušíme si, jak se dá s těžištěm experimentovat, ukážeme si, jak se staví jeřáby a každý účastník si vyrobí kouzelnou krabičku využitelnou při výuce těžiště. Na říjnové setkání se těší Jana Havlíková Bittnerová a Tomáš Jerje.

Informace ze setkání 3.6.2014:
Poslední setkání letošního školního roku s tématem Vše, co lítá přilákalo do iQLANDIE 21 učitelů. Začátek proběhl v auditoriu s patnáctiminutovou prezentací o principech a historii létání. Následně si všichni účastníci vyrobili jednoduché letadlo ze špejle a papírových kroužků a na chodbě pak proběhl závod o nejdelší dolet. Pak přišel úkol náročnější – výroba papírové rakety s odpalovací rampou – plastovou trubkou. Naši učitelé se nezalekli ani výzdoby raket a pilně kreslili a lepili barevné ornamenty, případně i znaky svých škol. Na parkovišti před iQLANDIÍ pak proběhl regulérní závod, při němž ty nejlépe zacílené rakety skončili na kapotě posledního zaparkovaného autobusu. Vzduchový pohon pomocí PET lahve připojené hadicí vyžadoval od účastníků i fyzický výkon při odpálení rakety. Zajímavá byla i ukázka rakety na vodní pohon natlakováním PET lahve s vodou. Při tomto pokusu byli někteří účastníci trochu zchlazeni stříkající vodou. Závěr setkání se odehrál opět v laboratoři, kde si pomocí šablony učitelé vyrobili papírový bumerang. Bumerangy lítaly, ale je na ně potřeba několik vrstev tvrdého papíru nebo silnější karton. Přejeme všem krásné, dlouhé a hlavně odpočinkové prázdniny a v září se zase těšíme na shledanou! Jana Bittnerová a Tomáš Jerje.

Informace ze setkání 6.5.2014:
V květnu jsme se poprvé setkali v budově iQLANDIE a účastníci setkání Elixíru si prohlédli expozice, zhlédli ukázku projekce v planetáriu a také nakoukli do laboratoří pro školní programy. Červnové setkání Elixíru do škol v Liberci se uskuteční v úterý 3. 6. opět v liberecké iQLANDII, již tradičně od 16.00 do 18.00. Předem přihlášení účastníci mají možnost dorazit dříve a strávit čas před začátkem Elixíru v expozicích. Tématem posledního setkání před prázdninami bude „Vše, co lítá“ a čeká nás ukázka výroby raket i papírových létadel. Na viděnou se těší Jana Bittnerová a Tomáš Jerje.

Informace ze setkání 1.4.2014:
Květnové setkání Elixíru do škol v Liberci se uskuteční 6. 5. v liberecké iQLANDII, opět od 16.00 do 18.00. iQLANDII najdete jednoduše, je to velká budova s nápisem iQLANDIA, nově postavená naproti hlavnímu vchodu do Babylonu z Nitranské ulice. První hodinu od 16.00 do 17.00 budete mít čas na prohlídku expozic, kterých je 10 a za hodinu stihneme opravdu jen letmý průlet. Pokud máte možnost a zájem dorazit dříve, dejte vědět a na pokladně iQLANDIE bude připraven seznam, do kterého se podepíšete, a dostanete volnou vstupenku. Takže můžete klidně dorazit o hodinu až dvě dříve, pokud máte před setkáním Elixíru volno. V 17.00 se sejdeme ve 4. patře před planetáriem a bude následovat zkrácená projekce ukázek promítaných filmů. Následně se na závěr setkání přesuneme do laboratoří, kde vám představíme nové prostory pro doprovodné programy se školními skupinami. Máte-li na škole nebo ve svém okolí další učitele, kteří by se taky chtěli do iQLANDIE podívat, vezměte je klidně s sebou. Jen prosím o avízo na email: bittnerova@iQlandia.cz. Parkovat můžete buď na městských parkovacích stáních na ulicích okolo iQLANDIE (20,- Kč na den) nebo zaparkovat na parkovišti u iQLANDIE. 
Jana Bittnerová a Tomáš Jerje. P.S.: Další setkání Elixíru se odteď budou konat v iQLANDII a na červen si Tomáš připravuje téma Vše, co lítá. Snad nám vyjde počasí a využijeme i velké parkoviště před iQLANDIÍ pro letecké pokusy.

Informace ze setkání 4.3.2014:
Během březnového setkání předvedl Tomáš Jerje sadu pokusů z akustiky – od vzniku tónů, přes měření rychlosti zvuku až po frekvenční analýzu hlasu. Kombinace jednoduchých pomůcek a počítačového měření zaujala všech 17 učitelů, kteří se v iQparku sešli.  Další setkání se uskuteční 1. dubna (na apríla) opět v 16.00. Na programu bude výroba zpívající trubky a také seznámení s technikou řízeného čtení, která je jednou z metod rozvoje čtenářské gramotnosti. Je to technika, která je i žáky přijímána velice kladně a třeba rozšíří učitelům možnosti, jak pracovat se žáky v hodinách fyziky.

Informace ze setkání 4.2.2014:
Na první setkání regionálního centra Elixíru dorazilo do iQparku 19 učitelů. Po úvodním slovu o Nadaci Depositum Bonum, Elixíru do škol a dalších aktivitách, kterých se učitelé mohou zúčastnit, přišlo na řadu představení pomůcek k zapůjčení. Po prozkoumání mikroskopické struktury oblečení Tomáše Jerje USB mikroskopem následovala série pokusů, během kterých Tomáš demonstroval schopnosti a možnosti jednotlivých počítačových čidel. Závěrem demonstrací jsme zprovoznili parní stroj, který chvíli intenzivně pracoval, než mu došlo palivo. Následovala diskuze o možnostech náplně dalších setkání, vyplnění krátkého dotazníku právě o obsahu dalších setkání a první půjčování pomůcek, vše kombinováno s občerstvením. O zakončení setkání se postarala kolegyně Petra Zákravská z iQparku, která předvedla několik pokusů s kapalným dusíkem. Příští setkání Zajímavé experimenty z akustiky, aneb zvuk kolem nás proběhne 4. 3. opět od 16.00 do 18.00. Vyzkoušíme si, jak fungují různé hudební nástroje, jak se dají vyloudit zvuky netradičním způsobem, a pokusíme si vyrobit hrající trubky. 

 

Image Gallery