Příbram

Příští setkání: 19. 4. 2018
Téma: Optika výroba zdroje světla - skládání barev

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402
Kontakt: Karel Heřman, email: herman@gym.pb.cz

Termíny setkávání regionálního centra Příbram budou ve školním roce 2017/2018 každý třetí čtvrtek v měsíci od 15:30 hod.

Informace ze setkání 1. 3. 2018:

Dne 1.3. jsme se sešli na našem únorovém setkání,kde jsme, stejně jako minule, zapojovali jednoduché obvody do Arduina a to následně programovali. Kdo chtěl, zdokonalil se, všichni si ale hráli:)

Informace ze setkání 11. 1. 2018:
Téma našeho prvního setkání bylo Arduino. Vzhledem k 8 stavebnicím, které jsme měli k dispozici, jsme pracovali ve dvojicích. Seznámili jsme se s elektronickou částí a poté jsme se učili programovat samotný počítač. V Arduinu budeme pokračovat i na dalším setkání, čekají nás složitější úlohy.

Informace ze setkání 7. 12. 2017:
Na posledním letošním setkání jsme zapojovali diody a vyráběli tak svítící vánoční dekoraci. Sice v menším počtu, než obvykle, přesto v dobré náladě. Setkání se sice protáhlo, přesto ale všichni zúčastnění (snad)odcházeli spokojení a předvánočně naladěni.

Informace ze setkání 9. 11. 2017:
Dne 9. 11. 2017 navštívil naše centrum s přednáškou a pokusy na téma mechanika (síla) RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. Setkání bylo v přátelské atmosféře, předvedené pokusy se vždy metodicky a fyzikálně rozebraly, p. Žák reagoval na případné dotazy. Každý z nás mohl načerpat – a předpokládám, že i načerpal – nové podněty pro výuku a náměty na pokusy.

Informace ze setkání 19. 10. 2017:
Dne 19. 10. 2017 jsme se s R. Centrem podívali do kavernového zásobníku plynu Háje. Unikátní technické dílo máme „za rohem“ ale málokdo o něm věděl víc, než že je v něm plyn. Teď již víme téměř vše, a věřím, že získané informace předáme našim studentům. Exkurze byla velmi podnětná, prošli jsme celý skladovací proces. Myslím, že pohled z druhé strany plotu se povedl.

Informaceze setkání 21. 9. 2017:
Začínáme čtvrtý rok našich schůzek. Na té první v školním roce 2017 – 2018 jsme si nejprve něco řekli o letošním programu a pak jsme se věnovali Archimédovu zákonu. Ukázali jme si nové pokusy, například jsme vážili vzduch,  nebo jsme měřili změnu síly  potřebné k vytažení ponořené koule z vody. Myslím že setkání se nám povedlo.

Informace z exkurze 17. 6. 2017:
Laborky Slaný – asi není potřeba nic víc dodávat Cool. Všichni jsme si užili krásný den s pokusy na pomezí fyziky a chemie a zpříjemnili si tak konec školního roku. Na podzim uskutečníme druhé kolo. Pokud máte zájem, přidejte se k nám. Laughing

Informace ze setkání 15. 6. 2017:
V rámci setkání jsme se vypravili do Míšova, kde je ukryt bunkr z doby studené války. Technicky vyspělé zařízení provozované Rudou armádou sloužilo jako sklad jaderných zbraní a mělo nejvyšší stupeň utajení. V bunkru je staré technické vybavení, nejzajímavější ale byla přednáško – proč – jak –kdy…. Bunkr – památník toho co bylo, berme jako memento pro doby budoucí.

Informace ze setkání 18. 5. 2017:
Na našem posledním pracovním setkání jsme se opět setkali s polovodiči a elektronikou. Vyráběli jsme lampičky, které se zapálí sirkou a pak sfouknou. Dílna byla náročná, kombinovala pájení a práci se dřevem. Příště zkusíme jednodušší výrobek.

Informace ze setkání 20. 4. 2017:
Na našem dubnovém setkání jsme si vyrobili malé puf  - puf parníčky. Lodičky na parní pohon plavaly dle předpokladů, setkání jsme si oživili „přetlačovanou“ lodiček. Kdo přišel, tak si setkání snad užil.

Informace ze setkání 23. 3. 2017:
Na našem březnovém setkání jsme si udělali malý „Veletrh nápadů“.  Asi nejlepší RC, které lze uspořádat. Pokusy na pomezí fyziky a chemie, mechanika, elektrostatika, měření s Vernierem, Teslův transformátor, tření, těžiště, světlo, polovodiče, elektrolýza, Stirlingův motor, lineární elektromotor, vše funkční, rozpoutávající bouřlivou diskuzi, proč a jak. Krásné setkání.

Informace ze setkání 23. 2. 2017:
Na našem únorovém setkání jsme se zabývali elektromotory. Přiblížili jsme si princip jejich fungování, použití a způsoby napájení. Z připraveného materiálu jsme si pak motory postavili. Nebyl důležitý vzhled, ale všechny se točily, tak jak měly.

Informace ze setkání 19.1.2017:
Na prvním lednovém setkání jsme nejprve ladili program na jaro, pak jsme se za vůně i chuti čokolády pustili do zkoumání energetické náročnosti fungování částí lidského těla. Vysvětlili jsme si princip fungování svalů, řekli něco o energetické náročnosti našich jednotlivých orgánů. Z mého hlediska poučné, při přípravě na seminář jsem se hodně dozvěděl z biologie.

Informace ze setkání 8.12.2016:
Na našem předvánočním setkání jsme, jako tradičně, pájeli, vytvářeli jsme si vánoční světýlka. Setkání se docela povedlo, všichni měli radost z hezkých  světýlek.

Informace ze setkání 10.11.2016:
Na listopadovém setkání jsme se zaobírali tématem ovo-článků a měřením měrného odporu brambory a okurky. Ovo a zeleninové články byly sestaveny, zapojeny do obvodů a proměřeny. Přesvědčili jsme se, že se sice jedná o hezkou část fyziky, ale praktické využití není moc velké. Ale bylo naplněno heslo našeho RC: Můžete si s námi hrát, nebo jen tak poslouchat. Myslím, že jsme si odpoledne užili, a to je to hlavní.

Informace ze setkání 20.10.2016:
V říjnovém setkání jsme navštívili podruhé Hornické muzeum v Příbrami. Nově otevřená expozice k výročí 800-ti let města Příbrami byla lákadlem, které nešlo přehlédnout. Prohlídka podzemí s výkladem trvala více než hodinu. Po prohlídce následovala diskuse nad fyzikálními pokusy. Máme i novou účastnici.

Informace ze setkání 22.9.2016:
Zářijové setkání proběhlo v učebně fyziky gymnázia. Na programu jsme měli zhodnocení loňského roku a výrobu indukční pomůcky. Všichni účastníci dostali kompletní materiál na výrobu. Práce se dařila, cestou domů blikala každému z účastníků stříkačka. V průběhu odpoledne jsme dále diskutovali nad programem pro letošní rok. Máme i nové účastníky.

Informace z exkurze 11.6.2016:Účastníci RC Příbram se rozhodli navštívit IQLandii v Liberci a z návštěvy všichni odjížděli příjemně unaveni. Krásná expozice a kouzelná „šou“ v podání dvou jedinců bez zdánlivých hranic nemožného zve všechny k opakované návštěvě… Super den. 

Informace ze setkání 9.6.2016:Červnové setkání jsme absolvovali částečně v HORNICKÉM MUZEU, kde pro nás byla připravena prohlídka dvou expozic – Vodního patra a Parního těžebního stroje. Obě prohlídky nás přenesly do minulosti, kdy Příbram byla hornickým centrem RU a později Československa. Prohlídku jsme si moc užili a načerpali při ní spoustu staronových informací. A jak zaznělo při závěrečném hodnocení, již teď se těšíme na září…

nformace ze setkání 26.5.2016:Naše květnové setkání jsme začali referátem z konference v Hradci, v krátkosti jsme řekli něco o navštívených dílnách i přednáškách. Dále jsme se zabývali CERNem a exkurzí. V další části jsme si postavili nabíječku na mobilní telefony, pomocí 2 cívek si ukázali vedení proudu ve vzduchu (výboj), tavenině skla a bleskojistku. U každého z pokusů se vedla diskuze o samotném ději i metodice. Ve třetí části se účastníci vtělili do role žáků a vesměs úspěšně absolvovali LP na hustotu. Závěr jsme věnovali kyvadlu a tíhovému zrychlení. Směska pokusů, která se snad líbila….

Informace ze setkání 21.4.2016:V našem dubnovém setkání jsme si ze staré CD/DVD mechaniky vyrobili zdroj pulzního napětí /proudu. K němu jsme z diod sestavili Graetzův můstek, vše jsme spájeli a ozkoušeli. Nakonec jsme vše proměřili pomocí Verniera – měření napětí na zdroji a jednotlivých diodách. Krásné potvrzení předpokládaných hodnot. Ze setkání si každý účastník odnášel komplet zdroj – usměrňovač.

Informace ze setkání 10.3.2016: Krásná přednáška Ing. Vybíralíka na téma rozvodných sítí elektrické energie a nových tarifů. Přednáška byla povedená, myslím, že každý si něco odnesl. V závěrečné diskuzi pan inženýr vysvětloval vznik a nutnost aplikace nových tarifů. Z mého pohledu je Ing. Vybíralík sázka na jistotu, jeho přednášky lze jen doporučit…

Informace ze setkání 11.2.2016: První lednové setkání bylo ve znamení pokusů – mini veletrh nápadů. Většina z účastníků si připravila pokusy, které nám předvedla. Po pokusu se pak vždy svedla diskuze –proč to tak je a nebo není… Prima setkání, přijďte se sami přesvědčit.

Informace ze setkání 21.1.2016:V novoročním setkání jsme se nejprve podívali na svět očima zvířat.  Prohlédli jsme si obrázky a videa dostupná na netu a v časopisu 21. STOLETÍ, pak jsme rozebrali důvody, proč tomu tak je. Ve druhé části účastníci stavěli věže z netradičního materiálu, soutěžili o nejvyšší stavbu. Prima zábava, ale není to tak jednoduché, jak se zdá. Zkusíte to také?

Informace ze setkání 17.12.2015:Na předvánočním setkání jsme pokračovali ve výrobě osvětlení do oken. Po loňském stromku přišly na řadu zvonky. Všichni si vyrábění užili, všem se zvonky rozsvítily, co víc si přát… Snad ještě kometu, ale to až za rok…..

Informace ze setkání 19.11.2015:
Teoretické setkání s demonstračními pokusy, jednak v obřím akváriu, poté se soupravou na aerodynamiku. Snad si každý něco odnesl….

Informace ze setkání 15.10.2015:
První, vyloženě pracovní setkání. Vyráběli jsme destičky osazené rezistory, hřebíčková metoda. Na výběr byly rezistory od cca 1Ω do cca MΩ. Snad si všichni setkání užili, a navíc si každý ze 14 přítomných odnesl destičku plnou odporu (°).

Informace ze setkání 24.9.2015:
Tak jako v loňském roce, i v tom letošním se rozběhlo setkávání učitelů fyziky v RC fyziky Příbram. Na první schůzce nás 12 dokazovalo Ohmův zákon, který po počáteční neochotě měřícího systému byl ověřen.. Snad si každý odnesl nějaký nový poznatek…

Informace ze setkání 11.6.2015:
Na desáté schůzce  6+1 účastníků obdrželo GPS navigace a itinerář trasy. Nejprve jsme se seznámili s obsluhou navigací, se základními pojmy a s podstatou hry zvané GEOCACHING. Poté jme vyrazili do terénu a vyzkoušeli si pohyb podle navigace, který byl korunován sladkou tečkou. Všichni jsme si procházku užili, na závěr jsme ještě domluvili termíny schůzek na příští rok – opět – až na výjimky – třetí čtvrtek v měsíci. 

Informace ze setkání 28.5.2015:
Na deváté schůzce se 8+1 účastníků zabývalo bublinami. Nejprve jsme si řekli něco teorie, poté bylo provedeno několik pokusů – ať již vedoucím anebo účastníky. Viděli jsme obří bubliny i bubliny „pevné“, pokus s WdG generátorkem nebo bubliny „plněné“ dýmem. Na závěr jsme viděli video s bublinovými experimenty.

Informace ze setkání 16.4.2015:
Na osmé schůzce se 8+1 účastníků zabývalo elektrickým proudem, sestavovali jsme si elektrické obvody a zkoumali vodivost látek, měřili proud i napětí. Všichni jsme si práci se sadami užili, závěrečná diskuse se točila kolem přijímacího řízení na SŠ.

Informace ze setkání 19.3.2015:
Na sedmé schůzce se 12 účastníků zaposlouchalo do poutavé přednášky Ing.Františka Vybíralíka, CSc, který zajímavě vyprávěl o rozvodné síti ČR, EU a o alternativních zdrojích energie v ČR. V průběhu přednášky odpovídal Ing. Vybíralík na dotazy. Přednáška byla velice hezká, těšíme se na další spolupráci.

Informace ze setkání 19.2.2015:
Dne 19.2 se uskutečnilo na RC v Příbrami setkání učitelů fyziky, tentokráte na téma optika. Účastníci se nejprve seznámili s informacemi z vedení, dále jsme vytvořili program na zbývající letošní setkání. Následovala prezentace apletů a poté dílna s optickými sadami – každý si vyzkoušel základní optické jevy. V následné diskuzi se některé vysvětlily. 

Informace ze setkání 15.1.2015:
Dne 15.1.2015 proběhlo setkání RC Příbram. Na začátku se účastníci seznámili s programem na jaro 2015, dále jsme se zabývali raketami vhodnými na demonstraci fyzikálních zákonů v hodinách fyziky. Každý z účastníků si vyrobil a odnesl foukací raketu.

Informace ze setkání 11.12.2014:
Dne 11.12.2014 proběhlo setkání RC Příbram. Na programu jsme měli sestavení el. obvodu  - sériové i paralelní zapojení. Vzhledem k blížícím se svátkům jsme si vyrobili krásný, blikající stromeček. Všem, kterým se práce povedla, se na závěr, skoro přímo vánočně, rozzářil i obličej….

Informace ze setkání 20.11.2014:
Dne 20.11.2014 pořádalo RC fyziky Příbram pracovní dílnu s názvem „Měření se systémem Vernier“ účastníci se dozvěděli, jak systém použít při výuce, dostali návody na LP a systém si měli možnost osahat v praxi. Na závěr proběhla diskuze ohledně prospěšnosti zapojení PC měření do výuky. 

Informace ze setkání 16.10.2014:
Dne 16.10.2014 proběhlo v Příbrami druhé setkání RC fyziky. 12 účastníků nejprve diskutovalo na téma těžiště tělesa a stabilita tělesa, poté si ve skupinkách vyzkoušelo několik jednoduchých pokusů. Na závěr si každý vyrobil pomůcku. Někteří účastníci obohatili program centra svými poznatky. Každý si odnesl šablony na těžišťové hračky.

Informace ze setkání 25.9.2014:
Dne 25.9.2014 proběhlo na gymnáziu Příbram úvodní setkání regionálního centra učitelů fyziky v rámci projektu Elixír do škol. Účastníci kladně hodnotili možnost zapůjčit si pomůcky a společně řešit problémy. Byl určen termín schůzek - každý třetí čtvrtek v měsíci.