Jihlava

Příští setkání: duben 2018

Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, Jihlava
Kontakt: Tomáš Krásenský, email: tomaskrasensky@gymnaziumjihlava.cz

Termíny setkávání jihlavského regionálního centra budou ve školním roce 2016/2017 každý třetí čtvrtek v měsíci od 14:30 do 16:30 hod.

Informace ze setkání 14. 12. 2017:
Výklad o teorii sluneční soustavy, zejména o rotaci Země a oběhu Země okolo Slunce, vyústil v základní poznatky o konstrukci slunečních hodin. Ty pak účastníci vyrobili z několika kousků dřívek, provázku, magnetů, papírků a lepidla za pomoci nůžek, štětců, vrtaček a svěrek. Kromě toho se bavili vytvářením, pozorováním a promýšlením lihového ohňového tornáda v odpadkovém koši na provázku.

Informace z návštěvy jaderné elektrárny Dukovany 23. 11. 2017:
Návštěva jaderné elektrárny Dukovany – vnitřních výrobních prostor (reaktorového sálu, sálu s turbínami, přípravny vody, …) byla dlouhá a vydatná. Průvodce – jeden z vedoucích oddělení bezpečnosti – nás zasvěceně uváděl do dění v elektrárně. Velkým zážitkem byly mnohonásobné vstupní i výstupní radiační a bezpečnostní kontroly i převlékání do žlutých kombinéz.

Informace ze setkání 2. 11. 2017:
Návštěva oddělení nukleární medicíny Nemocnice Jihlava pod vedením jaderného inženýra Pavla Brady nám umožnila seznámit se s praktickým využitím poznatků jaderné fyziky. Viděli jsme pracoviště PET a CT diagnostiky, dveře vyplněné oloven a stěna omítnuté barytem. Navíc je to místo, kam lze s úspěchem brát na prohlídky menší skupinky zaujatých žáků.

Informace ze setkání 12. 10. 2017:
Bumerangy v teorii a praxi: pár desítek minut věnovaných teorii letu bumerangu (rotace, gyroskopický moment a precese, moment setrvačnosti, profil křídla), historii a způsobům použití; poté výroba skutečných jednoduchých bumerangů z pětimilimetrové truhlářské překližky pomocí jednoduchých ručních elektrických nářadí (přímočará pila, vrtačka, úhlová bruska).

Informace ze setkání 8. 6. 2017:
Jednou z velmi příjemných vlastností fyziky jako školního předmětu je možnost téměř kdykoli vyjít ven do ulic a ukazovat fyzikální i jiné přírodní či technické děje přímo ve skutečném světě, nejen v učebnici. My jsme si v Jihlavě obešli například žulové sochy „ptáků“ v parku Gustava Mahlera, které si hrají s rovnováhou; viděli jsme Neptunovy „vidle“ na jedné z kašen a srovnávali je s vidlemi na seno; prohlíželi jsme si „Vousáče“ – reliéf na jednom z nároží na náměstí – spolu s železným standardem „jihlavského lokte“ sloužilo rozpětí jeho knírů jako délková norma pro zdejší trhy; poslouchali jsme ozvěnu od vlnitého plechu, rovné zdi a klenutého stropu. Na závěr jsme poseděli na zahrádce jedné restaurace v krátké družné rozpravě.

Informace ze setkání 25. 5. 2017:
Známé i méně známé pokusy s hydromechanikou. Zaujal funkční model hydraulického lisu, při kterém jeden z účastníků zvedal všechny ostatní na vysazených dveřích pomocí nafukovací matrace a pumpičky. Karteziánek s instalatérskou objímkou („eskapáskou“) vrátil úder: potrápil nás požadavky na zručnost i bystrost. Nejvíce poezie přinesla polystyrenová koule, vznášející se a točící se na proudu vzduchu z vysavače.

Informace ze setkání 5. 4. 2017:
Dubnové setkání mělo podobu exkurze, kterou jsme absolvovali společně s humpoleckým centrem. Navštívili jsme seismografickou stanici na MFF – Ke Karlovu 3, odtud jsme prošli vycházkou po fyzikálních zajímavostech Prahy (Foucoltovo kyvadlo na ČVUT, pražský metr na novoměstské radnici, staroměstský orloj, …) a na závěr jsme absolvovali přednášku o radioterapii a prohlídku Protonového centra v areálu nemocnice Na Bulovce.

Informace ze setkání 9. 3. 2017:
Setkání nad biologickými, chemickými, fyzikálními i psychologickými vlastnostmi lidského i nelidského zraku. V úvodu setkání byl přednesen náčrt teorie zraku výše uvedených disciplín. Vyvrcholením setkání pak bylo předvádění zrakových klamů s výkladem, ukázka práce s brýlemi s kruhově polarizujícími filtry, práce s anaglyfickými brýlemi a tvorba 3D obrázků a také ukázka 3D efektů pomocí mobilního telefonu.

Informace ze setkání 9.2.2017:
Společensko-odborné setkání. Několik desítek minut u občerstvení v kavárně bylo přínosné pro rozpravu o současných zajímavostech ve fyzice a vyučování a plánech na další činnost. Poté následovala hojně navštívená přednáška, pořádaná jihlavskými astronomy o černých dírách – splnila očekávání a dodala účastníkům zajímavé informace z historie, teorie i současném stavu astronomických výzkumů.

Informace ze setkání 26.1.2017:
Ryze praktické setkání nad šrotem z PC, se šroubováčky, kleštěmi, pájkami, dráty. Darované vyřazené optické mechaniky si účastníci změnili v názorná zařízení, umožňující předvést, jak se může totéž zařízení stát motorem, poháněným druhým kusem – a naopak. Mezi účastníky se rozproudila příjemná rozprava o tom, co všechno vlastně taková mechanika obsahuje, jak se to chová a podobně. Podle všeho odcházeli všichni spokojeni s vlastnoručně vyrobenými fyzikálními hračkami.

Informace ze setkání 20.12.2016:
Adventní hravé kryogenní setkání se suchým ledem a kapalným dusíkem. Zkoušeli jsme destilaci kapalného kyslíku, levitaci vysokoteplotního supravodiče YBaCuO, chování materiálů pod vlivem velmi nízkých teplot a mnohé další fyzikální jevy, spjaté s nízkými teplotami.

Informace ze setkání 11.11.2016:
Nejvýznamnější událost ve fyzice za několik desetiletí – otevření zcela nového okna do vesmíru a mimořádný technický a technologický pokrok – a pozorování dříve nepozorovatelného. Taková příležitost si jistě zaslouží zevrubné probrání. Věnovali jsme tomu setkání na svatého Martina – přesně 9 měsíců po prvním oznámení o zachycení gravitačních vln.

Informace ze setkání 20.10.2016:
Horkovzdušný balón ve tvaru populárního 32stěnu  - to je struktura populární verze uhlíku, tzv. fuleritu a také podoba klasického fotbalového míče – jsme slepili ve škole za hodinu a půl. Potom jsme vyšli ven, zapálili ohýnek, balón naplnili horkým vzduchem a několikrát vypustili do výšky.  Když už oheň hořel, koupili jsme si špekáčky a jeho teplo využili k opečení této dobroty. Setkání proběhlo ku spokojenosti všem v dobré náladě.

Informace ze setkání 15.9.2016:Povídání okolo hudebních nástrojů, zvuku a jeho vnímání. Vyvrcholením setkání byl výklad o výrobě různých typů fléten, o teorii vzniku zvuku a zejména výroba gongů z hliníkových trubek a píšťal různých typů z křídlatky české

Informace ze setkání 16.6.2016:Na začátku setkání jsme se udělali zmrzlinu – to jsme minule nestihli. Pak jsme se přesunuli na školní zahradu a vyzkoušeli si různé druhy raket, přetlakové, lihové i octové. Byla to dobrá inspirace pro hodiny fyziky i pro projekty.

Informace ze setkání 19.5.2016:Toaletní papír, papírové ubrousky mohou sloužit nejen v domácnosti. Dají se s nimi dělat i velmi zajímavé fyzikální experimenty. Není problém provést  regelaci ledu, změřit účinnost rychlovarné konvice v závislosti na množství vody v konvici, příprava míchaných vajec na papírovém tácku.  Zaujala želatinová optika, netradiční zdroje napětí, jak fungují síly v mlýnku na maso apod. Úspěch měla „okurková baterie“, připojená LED svítila po celou dobu setkání.

Informace z exkurze 27.4.2016:V planetáriu jsme zhlédli v Digitáriu program „Temný vesmír“ a přednášku Mgr. Gabzdyla „Revize Sluneční soustavy“. Po zhlédnutí stálé expozice a hvězdárny se všichni aktivně zapojili do programu „Vynálezci“, kterou pro nás připravili pracovníci science centra VIDA.

Informace ze setkání 17.3.2016:Přizpůsobili jsme vlastním podmínkám náměty na laboratorní měření od Leoše Dvořáka a Václava Piskače s využitím sond z balíčku. Nejvíce zaujala elektrolýza v pipetě. Z přiložených fotografií je znatelné neformální pracovní prostředí na setkání.

Informace ze setkání 18.2.2016:V první části jsme si vyzkoušeli, co dokážou vířivé proudy (magnetický hliník, princip brzdy na rotopedu, pohyb magnetu v měděné trubce apod.). Dále měření indukovaného napětí sondami Vernier z balíčku včetně zpracování měření do grafů. Také možnosti měření indukovaného napětí digitálním měřidlem. Ověřili si závislosti velikosti indukovaného proudu na počtu závitů cívky apod. Ve druhé části si každý vyrobil elektromagnetickou diodovou svítilnu.

Informace ze setkání 21.1.2016:Každý účastník měl připravenu sadu vysoce svítivých diod – barvy od infračervené po ultrafialovou. Vyrobili si zdroje různobarevných paprsků bílá s kombinací červené nebo zelené na experimenty z optiky, UV sondu. Dařila se práce s pájkami.

Informace ze setkání 10.12.2015:
Připomněli jsme si, jak vidíme a jak vnímáme světelné jevy. Všichni si zkusili test barevného vidění. Zaujala difrakce světla na CD a DVD i na punčoše. Měřili jsme index lomu vody. Překvapil odraz světla nejen na zrcadlech, ale i na plastové folii, nebo na prkénku.  Překvapily možnosti využití plastových a válcových zrcadel.

Informace ze setkání 19.11.2015:
Téma setkání jsme zvolili na žádost pravidelných účastníků setkání. Chtěli se seznámit s dalšími možnostmi využití sond Vernier, které jsou v balíčku, se zpracováním výsledků měření (tabulka i graf). Naučili se ukládat naměřená data pro další využití. Všichni účastníci se zájmem sledovali výklad Mgr. J. Jermáře.

Informace ze setkání 22.10.2015:
Nejdříve se účastníci seznámili s programem Audacity a možnostmi jeho využití (např. měření krátkých časových intervalů, tónový generátor apod.). Experimenty se zabývaly podstatou a šířením zvuku, jak člověk slyší, rezonancí, jaký je rozdíl mezi tónem a hlukem. Vyrobili si píšťalku z plechového pásku, „brčkový saxofon“, panovu flétnu. Nejvíce zaujalo měření rychlosti zvuku pomocí programu Audacity a možnost rozvětvení provázkového telefonu.

Informace ze setkání 17.9.2015:
Na první pohled by se zdálo, že problematika těžiště a stabilita těles je „obehraná deska“, setkání ukázalo pravý opak. Zaujaly experimenty na určování těžiště pravidelných a nepravidelných těles, stejně jako skládání kostek nebo beruška V. Piskače.

Informace ze setkání 11.6.2015:
Využili jsme zkušeností z dílny Heuréky v Náchodě (říjen 2014)  a experimentovali s pevností gum a gumiček, vlastnosti suchých zipů, jakou silou se rozepne patentka. Držáky na gumy jsme použili kolíčkový systém Václava Piskače. Vyzkoušeli i pevnost  punčocháčů. 

Informace ze setkání 21.5.2015:
Při práci jsme vycházeli  ze šuplíku Václava Piskače Žákovské  usměrnění. Využili jsme pájky z centra Jihlava i Humpolec. Cíle setkání se podařilo splnit, vše mohou účastníci využít nejen v hodinách fyziky, ale i  pro práci v kroužku, nebo v pracovním vyučování.

Informace ze setkání 27.4.2015:
Dopoledne jsme navštívili Tokamak Compass, na Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, odpoledne školní reaktor VR1 – Vrabec na pracovišti ČVUT Praha Odborný výklad na Tokamaku i reaktoru byl vysoké úrovni. Exkurze posloužila i k lepšímu vzájemnému poznání učitelů z center z Jihlavy a Humpolce.

I
nformace ze setkání 19.3.2015:

Experimenty s magnety a magnetickým polem nemusí být jen s modročervenými tyčovými magnety a železnými pilinami ze starších žákovských souprav, které jsou ve většině fyzikálních kabinetů. Zajímavější jsou feritové a neodymové magnety z pevných disků, neodymové magnety různých tvarů (válečky, kuličky). K řadě experimentů lze využít i indukčního vařiče. Velmi zaujal podkovový magnet i nová souprava.

Informace ze setkání 19.2.2015:
Experimenty tohoto setkání úspěšně navázaly na náplň minulého setkání a na většině z nich se podíleli sami účastníci. Všichni oceňují, že většinu experimentů lze provádět jednoduchými pomůckami. Nejvíce se líbil model horkovzdušného balonu a Torricelliho pokus. 

Informace ze setkání 22.1.2015: 
Účastníci se přesvědčili, že některé experimenty jsou sice náročné na přípravu, jsou dostatečně průkazné, mnohdy s překvapujícími výsledky. Jsou náročné na těsnost spojů, (zvláště mechanika plynů) ale lze je vyrobit z dostupného materiálu. 

Informace ze setkání 11.12.2014: 
Tématem schůzky byly experimenty, které mohou učitelé využít ve „ volnější“ hodině, jako motivační úlohy v úvodu některé z vybraných témat školské fyziky, při projektových dnech zaměřených na přírodní vědy, případně při dnech otevřených dveří školy. Nechybělo ani pouštění skořápek se svíčkami.

Informace ze setkání 20.11.2014: 
Elektrostatika s brčky funguje spolehlivě, o tom se přesvědčili účastníci schůzky, a přesvědčili se, že tyto experimenty zvládnou i jejich žáci. Frontální experimenty nejsou náročné na materiální vybavení, vyžadují dostatek času na přípravu.

Informace ze setkání 16.10.2014: 
Tématem byly fyzikální úlohy chápané jako podnět k činnosti, kdy řešitelé z předpokladů a podmínek docházejí k závěru. Diskutovali jsme mimo jiné o tom, zda při řešení volit algoritmus (jednoduchý předpis „jak si zavázat tkaničku u boty"), nebo strategie řešení, zda při řešení žáky omezovat nějakými „mantinely“. Diskuse byla doplněna ukázkami úloh s neformulovanou otázkou, s nadbytečnými nebo nedostatečnými údaji. Shodli jsme se, že v otevřených úlohách, kdy je požadavek na řešitele, aby co nejrozsáhleji vyjádřil, je dobré vymezit požadavky na odpověď. Kolegové ze ZŠ Seifertova seznámili účastníky s výsledky měření se sondami (pohyb, mikroskop) a se zpracováním naměřených dat. Svá měření doplnili fotografiemi.

Informace ze setkání 18.9.2014: 
Po úvodních informacích (cíle nadace a Elixíru do škol, možnosti, termíny schůzek apod.), si účastníci vyzkoušeli některé jednoduché experimenty. Věnovali jsme se i mezipředmětovým vazbám fyzika –chemie, fyzika – biologie v souvislostech s energií.

 

Image Gallery