Humpolec

Příští setkání: 13. 12. 2017
Téma: Elektrické jevy v lidském těle a elektrické úrazy

Gymnázium dr.A.HrdličkyKomenského 147, Humpolec
Kontakt: Jiří Svoboda, email: svoboda.jiri.cz@gmail.com

Termíny setkávání regionálního centra v Humpolci budou ve školním roce 2017/2018 každou 2. středu v měsíci od 14:40 do 17:00 hod.

Informace ze setkání 15. 11. 2017:
Listopadové setkání humpoleckého centra jsme věnovali fyzice v kuchyni. Nejprve jsme probrali naše představy o odpovědích na spoustu otázek k fyzikálním jevům a přístrojům v kuchyni. Pak jsme ověřovali svá očekávání změny teploty při rozpouštění kuchyňské soli a porovnali to s ději v hřejivých a chladivých polštářcích, které můžeme zakoupit v obchodech. Závěrečná část setkání byla o mikrovlnkách. Nejprve jsme zabrousili do internetových zdrojů informací, abychom si udělali obrázek o informacích šířených mezi populaci tímto médiem. Nakonec jsme několika experimenty prozkoumali fungování mikrovlnky. Příští lekce bude nejspíše věnována elektrickým jevům v lidském těle a úrazům elektrickým proudem.

Informace ze setkání 11. 10. 2017:
Říjnové setkání humpoleckého centra v novém školním roce jsme věnovali lidským očím. Vyzkoušeli jsme si na vlastní kůži badatelskou lekci podle volně dostupné metodiky. Diskutovali jsme o tom, jak se nám badatelská lekce líbila z pohledu žáků i z pohledu učitele. Ve zbytku času jsme si vyzkoušeli i několik dalších aktivit, kterými lze zpestřit vyučování na téma lidského zraku. Příští lekce bude nejspíše věnována fyzice v kuchyni.

Informace ze setkání 13. 9. 2017:
První setkání humpoleckého centra v novém školním roce bylo uvedeno nezbytným představováním účastníků. Kromě jmen jsme při něm stihli probrat například i to, co nám udělalo největší radost o prázdninách a na co se nejvíc těšíme v novém školním roce. Stěžejní částí setkání byly fyzikální experimenty s využitím spinnerů. Osvědčilo se zejména využití spinneru s magnety k demonstraci vlivu vířivých proudů, zvětšeného tření v ložisku v důsledku asymetrického rozmístění zátěže a elektromagnetické indukce v přiložené cívce.

Informace ze setkání 14. 6. 2017:
V červnu jsme se zaměřili na možnosti využití levného laserového ukazovátka. Po teoretickém rozboru jeho fungování a nutných bezpečnostních opatření jsme vyzkoušeli několik pokusů. Zejména pro základní školy bylo určeno měření lomu světla vodou. Naopak, spíše pro středoškoláky byly experimenty a měření spojené s ohybem světla na štěrbině a optické mřížce.

Informace ze setkání 10. 5. 2017:
Květnové setkání bylo věnováno oblačnosti. Setkání jsme začali pokusem demonstrujícím vznik oblaku uvnitř PET láhve. Potom jsme probrali, co víme o vzniku skutečných oblaků. Velkou část setkání jsme se zabývali bouřkovým oblakem, se kterým je spojeno mnoho zajímavých fyzikálních jevů (kroupy, blesky…). Nějaký čas jsme věnovali i tornádu. Na závěr jsme si připomněli 10 základních typů oblaků.

Informace z exkurze 5. 4. 2017:
Dubnové setkání humpoleckého centra bylo realizováno formou exkurze. Tentokrát jsme se vypravili do Prahy. Nejprve jsme si vyslechli přednášku o seismologii na seismografické stanici Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Po obědě následovala fyzikální procházka Prahou, která nás provedla po některých zajímavých místech v centru Prahy, která jsou spojena s fyzikou. Posledním a hlavním bodem programu byla návštěva protonového centra v areálu Nemocnice Na Bulovce (Proton Therapy Center), kde pro nás připravili úchvatnou prohlídku doplněnou o přednášku o radiologii.

Informace ze setkání 8. 3. 2017:
V březnu jsme se v Humpolci věnovali především síle. Nejprve si učitelé vyzkoušeli roli žáků, kteří jsou prvně seznamováni s významem pojmu síla ve fyzice. Následně jsme provedli několik jednoduchých, ale vděčných experimentů se siloměry. Středoškolským učitelům jsme věnovali část o síle kopu, která vznikla na základě krátkého videa. Setkání jsme zakončili diskusí o používaných učebnicích a sbírkách příkladů.

Informace ze setkání 8.2.2017:
Únorové setkání bylo věnováno zkoumání pohybu. Nejprve si učitelé vyzkoušeli roli žáků, kteří mají změřit rychlost pohybu vylosované hračky. Následně si účastníci zkoušeli zejména práci s Go!Motion, a to jak měření časového průběhu rychlosti, tak polohy. Procvičili jsme si i práci s grafy obecně.

Informace ze setkání 11.1.2017:
První setkání v novém roce jsme v Humpolci věnovali povánočně laděným tématům. Pomocí pracovního listu zaměřeného na výpočet spotřeby energie lidským tělem jsme se přesvědčili, že využít cvičením energii z jedné čokolády není snadné. Následně jsme proměřovali časový průběh teploty ve vodě s ledem, pokud do ní přisypeme sůl. Setkání jsme zakončili diskusí na téma pololetní klasifikace a možností, jak si ji studenti mohou vylepšit.

Informace ze setkání 14.12.2016:
Prosincové setkání regionálního centra v Humpolci bylo věnováno konvekci. Po obecném úvodu následovala přehlídka zajímavostí a pokusů, které se tohoto tématu z pohledu učitele fyziky týkají. Zmíněny byly i některé náměty na rozvíjení mezipředmětových vztahů (model granulace na povrchu Slunce, model roztávání ledu v Severním ledovém oceánu atp.). Nejlépe hodnocenou aktivitou bylo vytváření konvektivní vrtulky ze snadno dostupných pomůcek a spíše teoretická část věnovaná přenosu tepla prouděním.

Informace ze setkání 9.11.2016:
Listopadové setkání regionálního centra v Humpolci bylo věnováno magnetickému poli Země. Úvodní cvičení pomocí dvou neodymových magnetů ukázalo, že mag. pole Země je na mnohých obrázcích znázorňováno dosti nepřesně. Největší úspěch zaznamenala výroba kompasu z běžných a levných pomůcek. Po kratším či delším zápasu s vteřinovým lepidlem si každý odnesl svůj vlastní funkční model kompasu, jehož základem byly papír, špendlík, patentka a jehla.

Informace ze setkání 12.10.2016:
Říjnové setkání regionálního centra v Humpolci bylo věnováno z velké části skupenským přeměnám. Soutěž teploměrů ukázala možnost jednoduchého a přitom velmi názorného využití sondy pro měření teploty, kterou si mohou účastníci zdarma zapůjčovat z balíčku centra. Další nápady na využití sond mohou účastníci načerpat z brožury "Kuchařka Vernier", kterou dostal každý účastník. Největší úspěch sklidil poslední bod programu – výroba puf-puf parníčku. Parníčky šťastnějších účastníků určitě v příštích měsících okouzlí nejednoho žáka.

Informace ze setkání 14.9.2016:Úvod prvního setkání v novém školním roce se v Humpolci nesl ve znamení seznamování. Představen byl nový vedoucí centra, veškeré důležité organizační informace a v rámci hry se též účastníci představili sobě navzájem. Poté si učitelé vyzkoušeli jednu krátkou lekci v roli žáků 7. třídy, při které si vytvořili vlastní „kouzelnou“ chobotničku. Následovala příjemná diskuse o proběhlé lekci, při níž zaznělo mnoho zajímavých návrhů. Nakonec účastníci vyjádřili své preference pro příští setkání.

Informace ze setkání 8.6.2016:Snad každý někdy snil o tom, že by se pomocí vlastnoručně sestrojené vesmírné lodě podíval na cizí planety. S našimi raketami jsme se sice ze zajetí zemské přitažlivosti nevymanili, ale každý úspěšný raketový konstruktér musí začít něčím jednoduchým! Ke konstrukci jsme využili PET lahví, brček, i konstrukcí slepených z papíru. Pohonem byl stlačený vzduch, směs sody (kypřícího prášku) a octa, hořící páry lihu. Všechny starty byly úspěšné. Reaktivní pohon modelu funguje na podobném principu jako pohon opravdové rakety. Tvorba velkých bublin byla donedávna doménou jen profesionálních bublinářů, kteří vystupují ve specializovaných show. Našli jsme řadu návodů, jak připravit směs na bubliny. Zvolili jsme variantu: voda - saponát - glycerin a docela se dařilo.

Informace ze setkání 11.5.2016: S papírovými utěrkami i ubrousky, s kterými se můžeme setkat v každé kuchyni, se dají dělat zajímavé experimenty s překvapujícími výsledky, stejně jako s toaletním papírem. Zaujala i příprava míchaných vajec „za studena“, mohou je konzumovat jen osoby  starší osmnácti  let, smažení vajec na papírovém tácku. Největší úspěch měla „okurková baterie“, připojená LED při dosaženém napětí 4,2 volty svítila po celou dobu setkání.

Informace z exkurze 27.4.2016:V planetáriu jsme zhlédli v Digitáriu program „Temný vesmír“ a přednášku Mgr. Gabzdyla „Revize Sluneční soustavy“. Po zhlédnutí stálé expozice a hvězdárny se všichni aktivně zapojili do programu „Vynálezci“, kterou pro nás připravili pracovníci science centra VIDA.

Informace ze setkání 9.3.2016:Využili jsme námětů na laboratorní měření od Václava Piskače a Leoše Dvořáka. Volně je přizpůsobili vlastním podmínkám. Na fotografiích je znatelné neformální pracovní prostředí na setkání.

Informace ze setkání 17.2.2016:Tématem setkání byly experimenty spojené s elektromagnetickou indukcí. V první části – vířivé proudy (magnetický hliník, princip brzdy na rotopedu, pohyb magnetu v měděné trubce apod.). Dále měření indukovaného napětí digitálním měřidlem i sondami Vernier z balíčku, včetně zpracování měření do grafů a ověření závislosti velikosti indukovaného proudu na počtu závitů cívky apod. Ve druhé části si každý vyrobil elektromagnetickou, diodovou svítilnu.

Informace ze setkání 13.1.2016:
Pracovali jsme s vysoce svítivými diodami, vyrobili zdroje různobarevných paprsků na experimenty z optiky, UV sondu. Dařila se práce s pájkami.

Informace ze setkání 9.12.2015:
V úvodu jsme si připomněli, jak vidíme a jak vnímáme světelné jevy. Všichni si vyzkoušeli test barevného vidění. Zaujaly experimenty s difrakcí světla na CD a DVD i na punčoše. Měřili jsme index lomu vody. Překvapil odraz světla nejen na zrcadlech, ale i na plastové folii, nebo na prkénku.  Zajímavé byly experimenty s plastovými a válcovými zrcadly.

Informace ze setkání 11.11.2015:
Účastníci se seznámili s použitím všech sond Vernier, které jsou obsahem balíčku v centru, se zpracováním výsledků měření, (tabulka i graf). Naučili se ukládat naměřená data pro další využití. Všichni účastníci se zájmem sledovali výklad Mgr. J. Jermáře.

Informace ze setkání 7.10.2015:
Nejdříve se účastníci seznámili s programem Audacity a možnostmi jeho využití. Experimenty se zabývaly podstatou a šířením zvuku, jak člověk slyší, rezonancí, apod. Vyrobili si píšťalku z plechového pásku, „brčkový saxofon“ a píšťalu. Nejvíce zaujalo měření rychlosti zvuku pomocí programu Audacity a možnost rozvětvení provázkového telefonu.

Informace ze setkání 9.9.2015:
Účastníky zaujala asi šedesát let stará hračka „chodící panák“ a řešili souvislosti s těžištěm a stabilitou těles. Zaujaly i další experimenty na určování těžiště pravidelných a nepravidelných těles. Vyrobili si berušku dle V. Piskače.

Informace ze setkání 10.6.2015:
Využili jsme zkušeností z dílny Heuréky v Náchodě (říjen 2014)  a experimentovali s pevností gum a gumiček, vlastnosti suchých zipů, jakou silou se rozepne patentka. Držáky na gumy jsme použili kolíčkový systém Václava Piskače.

Informace ze setkání 13.5.2015:
Pro práci byl inspirací šuplík Václava Piskače Žákovské usměrnění, využili jsme pájky z obou center. Práce se všem dařila, vše mohou využít pro práci v kroužku, nebo v pracovním vyučování.

Informace ze setkání 27.4.2015:
Dopoledne jsme navštívili Tokamak Compass, na Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, odpoledne školní reaktor VR1 – Vrabec na pracovišti ČVUT Praha Odborný výklad na Tokamaku i reaktoru byl vysoké úrovni. Exkurze posloužila i k lepšímu vzájemnému poznání učitelů z center z Jihlavy a Humpolce.

Informace ze setkání 11.2.2015:
Experimenty tohoto setkání úspěšně navázaly na náplň lednového setkání a většině z nich se podíleli sami účastníci. Všichni oceňují, že většinu experimentů lze provádět jednoduchými pomůckami vyrobenými z dostupného materiálu. Jako zdroje tepla lze využít např. topinkovač, fén apod. 

Informace ze setkání 14.1.2015:
Experimenty byly zaměřeny na atmosférický a hydrostatický tlak, Archimedův zákon a povrchové napětí kapalin. Pracovali jsme s pomůckami připravenými s dostupného materiálu: PET lahve, brčka, lékovek, akvaristických trubiček apod. Účastníci se přesvědčili, že některé experimenty jsou sice náročné na těsnost spojů, ale lze je vyrobit z dostupného materiálu.

Informace ze setkání 10.12.2014:
Tématem schůzky byly experimenty z různých oblastí fyziky, které mohou učitelé využít v předvánočním čase ve „ volnější“ hodině, při projektových dnech zaměřených na přírodní vědy, případně při dnech otevřených dveří školy. Nechybělo ani pouštění skořápek se svíčkami.

Informace ze setkání 12.11.2014:
Experimenty z elektrostatiky někdy vycházejí trochu jinak, než si vyučující  připraví/představuje (příčiny mohou být např. v rozdílných teplotách elektrovaných předmětů a teplotě učebny – plastové a skleněné tyče). Elektrostatika s brčky funguje spolehlivě.

Informace ze setkání 12.10.2014:
Problémové úlohy rozdělené, ne podle didaktiků fyziky, ale podle toho jak jsou zajímavé (nezajímavé) pro studenty a žáky. Motivací pro některé úlohy byl citát neznámého autora: Život na Zemi je možná nákladný, ale zahrnuje každoroční cestu kolem Slunce zdarma.

Informace ze setkání 10.9.2014:
Po úvodních informacích (cíle nadace a elixíru, možnosti, termíny schůzek apod.) jsme se zabývali problematikou fyzikální veličiny energie (kde a v jakých souvislostech se s touto f. veličinou můžeme setkat, mezipředmětové vazby fyzika –chemie, fyzika – biologie se zaměřením na energii, přeměny jednoho druhu energie na jiný, včetně experimentů). 

 

Image Gallery