Ostrava

Příští setkání: 13. 6. 2018
Téma: Seismografy

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, p.o.
Kontakt:
Marta Goldová, email: m.goldova@centrum.cz
Jiří Šamaj, email: jiri.samaj@gyohavl.cz

Termíny setkávání regionálního centra v Ostravě budou ve školním roce 2017/2018 obvykle druhou středu v měsíci od 15:45 do 17:45 hod.

Informace ze setkání 11. 4. 2018:
Na dubnovém setkání jsme přivítali návštěvu z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Mladí zaměstnanci katedry didaktiky fyziky přivezli interaktivní fyzikální vystoupení Fyzika všemi smysly. Účastníky pásmo pokusů velice zaujalo, do jejich průběhu se aktivně zapojovali jako experimentátoři, případně doplňovali pokusy svými zkušenostmi. Všichni jsme získali mnoho inspirace do svých hodin.

Informace ze setkání 8. 3. 2018:
Při únorovém setkání jsme vyráběli magnetickou kapalinu. Úvod do tématu obstaral student třetího ročníku Imrich Ormandy, který se v rámci práce SOČ věnoval studiu nejvhodnějšího složení této kapaliny. Pak už se všichni účastníci pustili do práce. Vyzbrojeni ochrannými pomůckami, různými oleji a magnetitem, míchali kapalinu, která nejlépe znázorní magnetické pole. Každý si domů odnesl užitečnou pomůcku k tématu Magnetismus.

Informace ze setkání 14. 2. 2018:
Únorové setkání jsme věnovali rezistorům. Téma jsme probrali zevrubně – od metodiky přes teorii až k praxi. Zejména jsme se zabývali zapojováním rezistorů. Nejprve jsme spočítali odpory některých rovinných a prostorových zapojení, pak jsme hodnoty ověřili měřením na vzorové sestavě a následně zapojení realizovali.

Informace ze setkání 10. 1. 2018:
V lednu jsme se zabývali radioaktivitou. Ovšem nejdříve jsme přivítali paní Ivanu Češkovou, předsedkyni výboru spolku Proxima. Seznámila nás s možnostmi podpory aktivních žáků v oblasti přírodních a technických věd. Dále jsme se už věnovali měření s digitální částicovou kamerou MX-10. Zjišťovali jsme záření různých zdrojů, například uranového skla, wolframové elektrody s příměsí thoria, draselného hnojiva. Proměřovali jsme propustnost materiálů, například různé druhy papíru, potravinářskou folii, alobal. Pomocí radiografie jsme zkoumali neznámý předmět.

Informace ze setkání 6. 12. 2017:
Předvánoční posezení jsme zahájili zapálením „adventního svícnu“ vyrobeného ze starého prodlužovacího kabelu se 4 zásuvkami, kde jsme zapálili všechny 4 svíčky. Důležitost výuky fyziky jsme si potvrdili u snímků lidí, kterým fyzika moc nejde, například elektromontér opravuje zásuvku s nohami ve vodě. Vyrobili jsme si pohyblivé vánoční přání. A nakonec jsme získali inspiraci pro dlouhé zimní večery. Jde o kreslení zajímavých geometrických obrazců pomocí spojování vhodných bodů.

Přejeme všem účastníkům center pohodové vánoce a motivované žáky po celý nový rok.

Informace ze setkání 8. 11. 2017:
Listopadové setkání nás zavedlo na Katedru prostředí staveb a TZB na Stavební fakultě VŠB-TUO. Na programu bylo seznámení se strukturou a aktivitami katedry, přednáška o výhodách dřevostaveb a užití různých typů foukaných izolací, návštěva Laboratoře stavebních hmot se zaměřením na měření fyzikálních veličin potřebných ve stavebnictví. Setkání jsme zakončili návštěvou experimentálního pasivního domu. Tato dřevostavba je zateplena různými způsoby izolací. Je v ní instalováno mnoho různých čidel pro potřeby výuky a výzkumu, například pro měření prostupnosti tepla, měření vlhkosti.

Informace ze setkání 11. 10. 2017:
Na setkání ve středu 11. 10. 2017 jsme probírali využití tabletů ve výuce. Ukázali jsme si program ShowMe, který se může využít k výrobě výukového videa. Dokreslovali jsme do fotografií pomocí aplikace Skitch. Zkusili jsme si formou soutěže vyplnit test v programu Socrative. Probrali jsme i další aplikace jako například WikiLinks, Kahoot, foto kalkulačku Photomath a interaktivní periodickou tabulku Merck PTE.

Informace ze setkání 13. 9. 2017:
Ve středu 13. 9. 2017 proběhlo první setkání projektu *Elixír do škol* ve školním roce 2017/2018. Hlavní náplní byla stavba padáků. Jako pracovní materiál byla použita krycí malířská folie, izolepa a provázek. Funkci parašutisty plnily matice, které lze použít i ve výuce místo závaží. Cílem setkání byla samonosná stavba padáku a následná analýza vlivu parametrů na výsledek (plocha padáku, hmotnost parašutisty).

Informace ze setkání 7. 6. 2017:
Při červnovém setkání jsme na úvod provedli hodnocení práce centra za minulé období. Pak jsme si připomněli zajímavé okamžiky, pokusy a nápady z květnové konference Elixíru do škol v Hradci Králové. Další náplní bylo světlo a jeho spektrum. Vytvářeli jsme spektrum bílého světla svítilny a sledovali jednotlivé barvy dle vlnových délek. Všem účastníkům přejeme krásné léto a budeme se těšit na setkání ve školním roce 2017/2018.

Informace ze setkání 5. 4. 2017:
Na dubnovém setkání ve Světě techniky jsme navázali na březnové dílny. Ti, co minule vyráběli prkénko, šli programovat roboty. Druhá část skupiny využila ochoty lektorky a každý si zvolil, co bude tvořit. Někteří vyráběli linoryt, jiní řezali a dlabali samonosný most či zdobili velikonoční vajíčka pomocí vrtačky.

Informace z exkurze 1. - 2. 4. 2017:
Letošní exkurze nás zavedla do Prahy na Den pro učitele fyziky. Při vyprávění autorů seriálu Rande s fyzikou jsme si připomněli některé pokusy z pořadu, dozvěděli jsme se novinky z katedry didaktiky fyziky MFF, všichni uvítali možnost vyzkoušet si další zajímavé experimenty. Vybaveni novými poznatky o předpovědi počasí jsme vyrazili na matematicko-fyzikální procházku po Praze. V ÚJV v Řeži jsme si prohlédli laboratoře, kde provádějí analýzy vzorků historických materiálů radiačními metodami. Viděli jsme urychlovač tandetron, který umožňuje urychlovat ionty až do zhruba 20 MeV a získali mnoho poznatků pro výuku.

Informace ze setkání 15. 3. 2017:
Březnové setkání se odehrálo ve Velkém světě techniky v Dolních Vítkovicích. Účastníci se rozdělili do dvou skupin a absolvovali výukový program. Jedna skupina pracovala v dílně se dřevem. Druhá skupina programovala roboty. Vyzkoušeli jsme si robotickou včelku Bee-bot pro nejmladší žáky, pro starší žáky robota se jménem Ozobot a také programovatelného robota z Lega.

Informace ze setkání 8.2.2017:
Únorové setkání se neslo v duchu pokusů se světlem. Účastníci si prošli 7 stanovišť, kde si vyzkoušeli zajímavé pokusy. Studovali průchod světla hranolem, lom a úplný odraz na vytékající vodě a gelových kuličkách, výboje v plazmové kouli, barvy na monitoru pod mikroskopem, měřili jas žárovky, průběh infračerveného signálu dálkového ovladače, závislost napětí solárního článku na osvětlení.

Informace ze setkání 11.1.2017:
Lednové setkání proběhlo ve Fakultní nemocnici Ostrava. Navštívili jsme pracoviště Cyberknife na Onkologické klinice. Kybernetický nůž, jediný v ČR, umožňuje léčení dříve špatně léčitelných nádorů. Funguje podobně jako gama nůž, ale využívá brzdné záření. Pomocí robotického ramene vysílá svazek z téměř každé pozice a ozařované místo i robotické rameno jsou nepřetržitě monitorovány a kontrolovány počítačem. Systém sleduje pozici nádoru během ozařování a reaguje na sebemenší pacientovy pohyby tak, aby nedošlo k poškození zdravé tkáně a záření bylo zacíleno pouze na nádor.

Děkujeme pracovníkům kliniky za podrobný výklad a vyčerpávající odpovědi na všechny zvídavé dotazy.

Informace ze setkání 14.12.2016:
Prosincové setkání se neslo v duchu přicházejících Vánoc. Účastníci vyráběli vánoční stromeček. Do základu vyřezaného ze zeleného polystyrenu vložili 9 LED diod, z nichž 3 byly blikající. Následně diody spájeli do jednoho obvodu a připojili k 9 V baterii. Odměnou byl krásný barevný blikající stromeček. Přejeme nádherné vánoce a úspěšný vstup do nového roku.

Informace ze setkání 9.11.2016:
Na listopadovém setkání jsme využili toho, že se krátí den a je brzo tma. Nejdříve jsme vyrobili barevné LED zdroje a dále ultrafialový LED zdroj. S barevnými zdroji jsme poté zkoumali funkci barevných filtrů. A ve tmě, pouze s UV světlem, jsme studovali luminiscenci. Prohlíželi jsme ochranné znaky bankovek, jízdenek i osobních dokladů, pozorovali luminiscenci tonicu, větvičky jírovce ve vodě, barevné plastové lahve, různých papírů apod.

Informace ze setkání 12.10.2016:
Říjnové setkání jsme věnovali času. Postupně jsme se věnovali definici fyzikální veličiny čas, historii měření času a výrobě slunečních hodin. Významným pokrokem ve vývoji měření času bylo užití kyvadla. I my jsme studovali pohyb kyvadla, proměřili závislost počtu jeho kmitů na délce závěsu, sestrojili příslušný graf a ověřili teorii.

Informace ze setkání 21.9.2016:
Zářijové setkání jsme věnovali hrátkám s plynem. Účastníci si podle pracovního listu vyráběli oxid uhličitý a zkoumali jeho vlastnosti – například hustotu, tekutost, rozpínavost, neschopnost podporovat hoření. Pozorovali jsme levitující bubliny i podivné chování rozinek v minerálce.

Informace ze setkání 8.6.2016:Na červnovém setkání jsme si předvedli sluneční hodiny, které bychom si příště vyrobili. Blížící se prázdniny jsme přivítali vypuštěním raket. A pan Ing. Liška z firmy Eduka centrum předvedl pomůcku pro výuku obnovitelných zdrojů energie s názvem Energy box.

Informace z exkurze 30.4. - 1.5.2016:Květnové setkání proběhlo formou dvoudenní exkurze do Brna. V sobotu 30. 4. 2016 jsme navštívili VIDA science centrum. Všichni účastníci nadšeně experimentovali. Při podvečerní procházce centrem jsme zkoušeli zjistit čas na Brněnském orloji. V první májový den jsme měli na programu Technické muzeum. Ráno jsme si stihli prohlédnout historické automobily před jejich odjezdem na hrad Veveří. Poté jsme v muzeu obdivovali další historická vozidla, modely strojů, staré hudební nástroje i další techniku.  

Informace ze setkání 13.4.2016:Dubnové setkání se neslo v duchu hrátek s vodou. Zahájili jsme pokusem s ultrahydrofobní vodou, který nám předvedla studentka Ivana Horáková. Chování olejových kapiček na vibrující kapalině studovala v rámci přípravy na Turnaj mladých fyziků. Pak jsme si vyzkoušeli naše znalosti o vodě okolo nás. Následovaly další pokusy s vodou. V závěru si učitelé vyrobili ponorku z plastové láhve a dále si odnesli pomůcku pro ověření Archimédova zákona.  

Informace ze setkání 9.3.2016:V březnu jsme navštívili Elektrárnu v Ostravě-Třebovicích. S průvodcem jsme prošli areálem a seznámili se s historií elektrárny i současným využitím pro výrobu tepla pro část ostravské aglomerace a pro výrobu elektrické energie dodávané do sítě. Průvodce nám vše podrobně vysvětlil s důrazem na fyzikální principy. Poté jsme si prohlédli vnitřní části – například kotelnu nebo velín.  

Informace ze setkání 10.2.2016:
Na únorovém setkání jsme opět pájeli. Vyráběli jsme panel se šesti vysocesvítivými monochromatickými LED. Předvedli jsme si užití panelu jako zdroje světla pro zkoumání vlastností filtrů či pro fotoelektrický jev. Příští setkání proběhne v Elektrárně v Ostravě - Třebovicích.

Informace ze setkání 13.1.2016:
Na lednovém setkání jsme si domluvili březnovou exkurzi do teplárny v Ostravě – Třebovicích. Probrali teoreticky základy pájení a poté následovalo praktické užití. Vyráběli jsme destičky se žárovkami. Nakonec jsme s nimi podle pracovního listu zapojovali jednoduché obvody a měřili proudy a napětí v těchto obvodech. 

Informace ze setkání 9.12.2015:
Prosincové setkání se konalo opět na Gymnáziu Olgy Havlové. Setkání se zúčastnilo 21 učitelů. Blížící se vánoce jsme si připomněli svíčkovou houpačkou. Zkoušeli narovnat 12 hřebíků na jeden, který byl zatlučen do destičky. Pozorovali neviditelné kuličky ve vodě a také mlhu z lihových par. Zkoumali magnety pomocí magnetické folie a hledali, co vše je magnetické.

Informace ze setkání 11.11.2015:
Listopadové setkání proběhlo ve Světě techniky v Dolních Vítkovicích. Nejprve nás pracovníci centra Mgr. Jiří Hoffmann a Mgr. Ivana Češková seznámili s nabídkou vzdělávacích programů pro školy. Pak jsme se rozešli po expozicích, kde jsme hledali odpovědi do připraveného pracovního listu. Například jsme si vyrobili lžičku, získali svůj 3D obrázek, prozkoumali obrazy produkované elektronovým mikroskopem, vypustili raketu i družici.

Informace ze setkání 7.10.2015:
Na říjnovém setkání jsme nejprve probrali zajímavé náměty z Náchodských Dílen Heuréky. Pak jsme si předvedli některé zajímavé pokusy - např. balancování plechovky. Všichni účastníci se zapojili do skupinové práce nad vymýšlením nových veličin a jejich jednotek. Při prezentaci výsledků jsme se všichni velice pobavili. Dále jsme prováděli měření pevnosti papíru a následně si vyrobili pomůcku, která slouží pro jeho jednodušší uchycení při měření.

Informace ze setkání 9.9.2015:
Na prvním ostravském setkání jsme si nejprve předvedli pomůcky, které je možno na školy zapůjčit. Dále jsme vyráběli jednoduché rovnoramenné váhy. Tématem příštího setkání budou netradiční formy měření.  

 

Image Gallery