Uherské Hradiště

Příští setkání: 6. 12. 2017

Nové centrum v Uherském Hradišti se otevírá ve školním roce 2017/2018.

Vedoucí centra: Zdeněk Hubáček
Kontakt: hubacek@guh.eduzk.cz

Termíny setkávání regionálního centra budou ve školním roce 2017/2018 obvykle každou 1. středu v měsíci od 14:30 do 17:00.

Informace ze setkání 1. 11. 2017:
Začátek setkání tentokrát visel na vlásku - na lidském vlasu jsme totiž měli zavěšené vahadlo s pytlíčky naplněnými diamagnetickámi a paramagnetickými materiály a zkoušeli jsme jak na ně bude působit silný neodymový magnet - voda se opravdu odpuzovala. Podle Hrátek s magnetizmem Z. Poláka jsme vyzkoušeli, že železo se může od magnetu i odpuzovat - pokud má magnetické pole správný tvar. Pokračovali jsem sérií levitačních pokusů popsaných ve výše uvedené brožurce a na závěr si kolegové vyrobili “magnetické lože” na tužku.

Informace ze setkání 4. 10. 2017:
Zabývali jsme se diamagnetickými a paramagnetickými látkami a ukázkami jejich chování v blízkosti silného magnetu. Zopakovali jsme hlavní materiály pro výrobu silných magnetů a mapovali magnetické pole s pomocí vyrobeného kompasu a dvojskla s železným prachem. Příště budeme s magnety pokračovat.

Informace ze setkání 13. 9. 2017:
Zabývali jsme se negativními i pozitivními účinky vibrací, včetně vlivu na lidský organizmus, a také průmyslovým uplatněním vibrátorů. Vyzkoušeli jsme několik modelových situací, které průmyslová uplatnění demonstrují, zjistili jsme, že vztlaková síla se uplatní i v sypkých látkách, pokud vnitřní tření ovlivníme vibracemi. Prakticky jsme téma doplnili výrobou vibračních brouků a hry Huií.

Image Gallery