Uherské Hradiště

Příští setkání: 1. 11. 2017

Nové centrum v Uherském Hradišti se otevírá ve školním roce 2017/2018.

Vedoucí centra: Zdeněk Hubáček
Kontakt: hubacek@guh.eduzk.cz

Informace ze setkání 4. 10. 2017:
Zabývali jsme se diamagnetickými a paramagnetickými látkami a ukázkami jejich chování v blízkosti silného magnetu. Zopakovali jsme hlavní materiály pro výrobu silných magnetů a mapovali magnetické pole s pomocí vyrobeného kompasu a dvojskla s železným prachem. Příště budeme s magnety pokračovat.

Informace ze setkání 13. 9. 2017:
Zabývali jsme se negativními i pozitivními účinky vibrací, včetně vlivu na lidský organizmus, a také průmyslovým uplatněním vibrátorů. Vyzkoušeli jsme několik modelových situací, které průmyslová uplatnění demonstrují, zjistili jsme, že vztlaková síla se uplatní i v sypkých látkách, pokud vnitřní tření ovlivníme vibracemi. Prakticky jsme téma doplnili výrobou vibračních brouků a hry Huií.

Image Gallery