Profil nadace

Nadace Depositum Bonum (z lat. dobrý vklad či dobrá úložka) byla založena 14. 8. 2012 Českou spořitelnou, aby pečovala o mimořádný výnos z anonymních vkladních knížek, jejichž další existenci zakázala EU a následně Parlament ČR. V historii země jde o unikátní krok, kdy se soukromá instituce rozhodla neponechat si mimořádný výnos, který jí podle zákona plně náleží, ale vložit jej do nadace, kde budou tyto prostředky dlouhodobě zhodnocovány a budou využity tak, aby prospívaly celé společnosti. Nadace Depositum Bonum se s vkladem 1,662 miliardy Kč stala největší nadací v České republice. V závislosti na výši výnosů z nadačního jmění je předpokládaný rozpočet nadace přibližně 20 až 30 milionů korun ročně. 

Jak využít tyto prostředky, aby co nejvíce prospívaly české společnosti? O tom se zástupci České spořitelny radili s předními osobnostmi českého veřejného, kulturního a akademického života, také s novináři a významnými podnikateli. Konsensus z těchto diskusí byl jednoznačný: pokud Česku něco opravdu dlouhodobě prospěje, pak je to zlepšení úrovně vzdělání.

Nadace Depositum Bonum tedy byla zřízena za účelem podpory české společnosti v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a vzdělání. Nadace podporuje obory, které přinášejí dlouhodobý prospěch celé společnosti a posilují její konkurenceschopnost v globálním prostředí. Podporu nadace realizuje v rámci jednotlivých programů vyhlašovaných správní radou. 

Od začátku Nadace Depositum Bonum také spolupracuje se sesterskou Nadací České spořitelny a s Nadací Erste. Tato spolupráce v lednu 2018 vyústila ve vzájemné propojení nadací České spořitelny. Nadace Depositum Bonum od počátku roku deleguje rozdělování nadačních příspěvků v oblasti vzdělávání z výnosů svého nadačního jmění do vzdělávacích programů Nadace České spořitelny.