Sesterská nadace

Při založení Nadace v roce 2002 stála prostá myšlenka pomáhat potřebným a slabším, a zároveň přispívat k rozvoji společnosti. Současným hlavním nadačním cílem je vytvářet prostor pro rozvoj a rozšiřování systémových inovací ve vzdělávání a v sociálním podnikání v oblastech: problémy seniorů, prevence a boj s drogovou závislostí, péče o lidi s mentálním postižením.

Společně s partnery z neziskového sektoru věnuje nadace systematickou péči a finanční podporu stěžejním společensky prospěšným projektům ve všech zmíněných oblastech a to se zvláštním zřetelem na systémová řešení a rozvoj podnikavosti organizací působících v těchto sektorech. 

Více na www.nadacecs.cz