Maximilian Hardegg

Maximilian Hardegg

Maximilian Hardegg je vystudovaný inženýr na zemědělských vědách na Univerzitě ve Weihenstephanu v Německu. Dva roky získával zkušenosti ve finančních analýzách ve společnosti AWT Trade and Finance ve Vídni. Pak se vrátil spravovat rodinný majetek: pozemky, ornou půdu, vinice a školící středisko pro majitelé pozemků. Je členem Německého sdružení zemědělců, Evropské organizace vlastníků půdy a od roku 2012 je prezidentem evropského sdružení Přátel venkova. Je členem dozorčí rady Nadace Erste, dále členem dozorčí rady České spořitelny. Od června 2013 byl předsedou dozorčí rady Nadace Depositum Bonum a od srpna 2015 je jejím členem.