Jack Stack

Jack Stack

Vystudoval matematiku a ekonomii na Iona College a Harvard Graduate School of Business Administration se specializací na finance a management. V letech 1977-1999 působil v Chemical Bank, sloučené později s Chase Manhattan Bank, kde zastával řadu významných pozic včetně výkonného viceprezidenta. V letech 2000-2007 byl předsedou představenstva a generálním ředitelem České spořitelny. Momentálně je pan Stack členem dozorčí rady Erste Group Bank a v USA působí ve správních radách společností Mutual of America, Ally Bank a Ally Financial Inc. Od roku 2013 je předsedou dozorčí rady České spořitelny a členem dozorčí rady Nadace Depositum Bonum. Jack Stack je občanem USA.