Wolfgang Schopf

Wolfgang Schopf

Wolfgang Schopf po ukončení gymnázia a absolvování obchodní akademie začal v roce 1980 svoji profesní dráhu v Girocentrale a Bank der Österrechische Sparkassen, kde byl zodpovědný za účetnictví a reporting. Od roku 1997 pracoval v Erste Bank jako vedoucí účetnictví. V r. 2004 se v Erste Group Bank stal ředitelem divize Kontrollingu, později řídil Performance Management program. Tyto pozice zastával do konce svého působení v Erste Group Bank do července 2013. Od srpna 2013 je místopředsedou představenstva České spořitelny, a.s. a od září 2013 byl členem správní rady Nadace a od února 2017 je členem její dozorčí rady.