Tomáš Salomon

Tomáš Salomon

Je absolventem Fakulty ekonomiky služeb a cestovního ruchu Vysoké školy ekonomické v Bratislavě. Bankovní kariéru zahájil v roce 1997 v GE Capital Multiservis, kde v závěru působil jako předseda představenstva a generální ředitel. V roce 2000 byl jmenován ředitelem retailového bankovnictví a členem představenstva GE Capital Bank s odpovědností za obchod a marketing. V letech 2004-2007 byl generálním ředitelem a předsedou představenstva Poštovej banky a.s. na Slovensku. V období 2008 až 2012 se věnoval privátním investičním projektům a inicioval projekt pro vznik platformy na realizaci mobilních plateb v České republice, podílel se na založení společnosti Mopet CZ. Zde působil jako člen představenstva a generální ředitel. V roce 2013 začal pracovat ve Slovenskej sporiteľně, kde byl později jmenován členem představenstva zodpovědným za retail. Dne 1. ledna 2015 byl dozorčí radou České spořitelny zvolen členem představenstva a od 1. ledna 2016 vykonává funkci předsedy představenstva České spořitelny. Předsedou správní rady Nadace Depositum Bonum byl od listopadu 2015 a od února 2017 je předsedou dozorčí rady Nadace Depositum Bonum.