Komplexní vzdělávací program Dnešní svět a Eurorebus

Nadace Depositum Bonum podporuje vzdělávací program Dnešní svět a Eurorebus, do kterého je dlouhodobě zapojeno až 2 000 základních a středních škol z celého Česka. Metodický časopis Dnešní svět v tištěné a digitální verzi pedagogům usnadňuje realizaci a rozvoj školních vzdělávacích programů s důrazem na mezipředmětové vazby ve vzdělávacích oblastech Člověk a příroda a Člověk a společnost. Edice školních atlasů Dnešní svět v tištěných a digitálních verzích je moderní průřezovou výukovou pomůckou pro žáky základních a středních škol. Akreditované semináře Dnešní svět na podporu výuky v souvislostech a kritického myšlení oslovují každoročně až 300 pedagogů základních i středních škol. Do herní části vzdělávacího programu se každoročně aktivně zapojuje přes 25 000 žáků základních a středních škol.

Dnešní svět a Eurorebus je moderní vzdělávací program pro pedagogy a jejich žáky s důrazem na kritické vnímání světa v souvislostech.

Program je zaměřený na mezioborové propojování na základních a středních školách v oblastech Člověk a příroda a Člověk a společnost. Ve výuce propojuje zejména vzdělávací obory zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie, výchova k občanství a dějepis. Podporuje tak radost z poznávání světa v souvislostech.

Program „ Dnešní svět a Eurorebus“

 • je užitečný díky metodicko-didaktickému systému pro pedagogy a výukovému a motivačnímu systému vědomostní soutěže pro žáky.
 • přináší i unikátní zpracování všech svých výstupů a to vždy v tištěné a návazně rozšiřující digitální verzi (na nosičích i online).

 • je

   s příslušnými akreditacemi MŠMT.
 • umožňuje pedagogům být průvodci vzděláváním, mít cílenou zpětnou vazbu.
 • napomáhá k rozvoji potenciálu každého žáka, k nacházení budoucího uplatnění ve společnosti.

 • je

   zaměřen na motivaci k poznávání, samostatnosti a odpovědnosti, k podněcování přirozené touhy po poznávání.
 • umožňuje žákům uplatňovat dosažené poznatky v kombinacích a souvislostech napříč předměty, motivuje je k aktivnímu hledání, kombinování a uplatňování dosahovaných znalostí individuálně i v týmové spolupráci.
 • umožňuje žákům učit se od sebe navzájem i v různorodých skupinách.

 

Do systému vědomostní soutěže se každoročně registruje 25 000 žáků. Do programu „Dnešní svět a Eurorebus“ je dlouhodobě zapojeno 2 000 základních a středních škol v ČR. Více na www.dnesni-svet.cz a www.eurorebus.cz

Program realizuje obecně prospěšná společnost Terra-klub, o.p.s., akreditovaná MŠMT k realizaci vzdělávacích programů. Při realizaci programu Terra-klub spolupracuje jak s odborníky např. z Přírodovědecké a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem nebo Vysoké školy ekonomické v Praze a dalšími, tak i se stovkami pedagogů ze základních a středních škol ČR.

Nadace Depositum Bonum podporuje program od roku 2014, navázala tak na Českou spořitelnu, která jej podporovala od roku 2005.