O projektu

Věříme, že dobrý učitel dokáže proměnit životy dětí k lepšímu. Může jim pomoci najít svou vlastní hodnotu a uplatnit se ve světě. Takový učitel svou práci hluboce reflektuje, staví na vzájemné důvěře a vede děti ke spolupráci a odpovědnosti. 

Takové učitele tu chceme mít.

Proto jsme se inspirovali tím nejlepším z českého i světového vzdělávání a vytvořili 770 hodinový výcvik pro budoucí učitele. S týmem expertů jsme jej postavili na rozvoji osobnosti, kvalitních vztazích, roli učitele jako průvodce a na dlouhodobé praxi ve školách. Model jsme pilotně vyzkoušeli s 15 studenty. Navázali jsme spolupráci s řadou partnerů a zajistili akreditaci.

Ověřili jsme si, že klíčem k přípravě dobrých učitelů je komunita, kde studenti na vlastní kůži zažívají to, co se učí. Vedeme je tak, jak chceme, aby oni vedli děti. Co zažili, přenášejí do škol a v klubu absolventů se mohou dále rozvíjet. Cítí, že díky výcviku dovedou v dětech lépe probouzet vzájemnou důvěru a chuť se učit. 

Teď víme, že tudy to půjde. Chceme-li však tisíce takto připravených učitelů, musíme pro to společně vytvořit podmínky. To, jací jsou učitelé, a co se děje ve školách, v konečném důsledku ovlivní životy nás všech.

Více informací o výcviku naleznete na www.ucitelnazivo.cz.